Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv pohlaví a věku na změny kostních parametrů u běžců.
Id projektuSGS02/PdF/2019-20
Hlavní řešitelMgr. Miroslav KRAJCIGR
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceKe stárnutí patří mnoho involučních změn, mezi které se řadí i snížení denzity kostní hmoty. S úbytkem hustoty kostní hmoty se zvyšuje riziko osteopenie a osteoporózy. Se sníženou hustotou kostí roste počet zlomenin, které sebou nesou další problémy. Na základě prostudování dostupné literatury je možné se domnívat, že impactová pohybová aktivita má vliv na kostní parametry. Mezi tyto pohybové aktivity se řadí i běh, který v sobě skýtá dopady a následné odrazy. Běh se v současné době řadí k aktivitám spojeným se zdravým životním stylem. Je ovšem otázkou, zda má pozitivní vliv právě na kostní parametry. Dosavadní studie na toto téma se ve svých výsledcích rozcházejí. Pomocí tohoto projektu by mělo být možné zajistit dostatečný vzorek probandů pro určení úrovně kostních parametrů v závislosti na pohlaví a věku. Obecně by se dalo říci, že nám navrhovaný projekt může pomoci zjistit úroveň kostních parametrů běžců ve vztahu k věku a pohlaví. Studie by tak mohla pomoci rozšířit poznatky o pohybové aktivitě, věku, pohlaví a kostních parametrech. Na základě zjištěních by mohlo být možné provést porovnání s běžnou populací. Podrobnější popis projektu je přiložen jako dokument.