Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Management bolesti v pooperačním období, znalosti a zkušenosti všeobecných sester. (Česká republika a Království Saúdské Arábie)
Id projektuSGS05/LF/2019-2020
Hlavní řešitelMgr. Denisa MACKOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem tohoto projektu je určit znalosti a zkušenosti všeobecných sester v souvislosti s managementem pooperační bolesti v časném pooperačním období. Práce bude zaměřená na srovnání znalosti a zkušenosti s léčbou této bolesti v České republice a v Saúdské Arábií. Mezi těmito zeměmi jsou velké rozdíly v managementu pooperační bolesti z důvodu odlišných kultur pacientů a jejich vnímání a tolerování bolesti. Cílem bude také zjištění, jaké jsou zkušeností všeobecných sester s používáním Patient Controlled Analgesia (PCA). Výsledky tohoto průzkumu budou sloužit k mezinárodnímu srovnání. V ČR budou výsledky využity ke standardizaci a validaci výzkumných nástrojů. Teoretická část dizertační práce je zaměřená na pooperační bolest, typy bolesti, škály pro hodnocení bolesti a terapeutické postupy pooperační bolesti, kde zmiňujeme jak farmakologické, tak non-farmakologické postupy. Empirická část dizertační práce bude zpracována metodou kvantitativního šetření. Jedná se o prospektivní dotazníkovou studii. Výzkumný soubor budou tvořit všeobecné sestry starší 20 let, pouze s minimální délkou praxe 2,5 let a pracující na pooperačních chirurgických odděleních.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.