Seznam kandidátek a kandidátů na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro řádné volby do Akademického senátu Ostravské univerzity na volebního období 2024-2027

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Volební komise AS OU projednala dne 3. dubna 2024 (viz Zápis ze zasedání volební komise pro volby do AS OU) podané návrhy kandidátů pro řádné volby do AS OU. Návrhy byly podány písemně ke stanovenému datu na podatelnu předsedovi volební komise. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS OU byly v návrzích obsaženy, a sestavila následující kandidátní listinu (řazeno v abecedním pořadí):

Kurie akademických pracovníků


Kurie studentů

Pedagogická fakulta
Vilém Hlavsa
Bc. Karolína Káhánková
 
Fakulta sociálních studií
Jana Cieslarová
Beáta Kopková
Mgr. Jan Lisník
Mgr. Dominik Mácha
Mgr. Veronika Sikorová
 
Filozofická fakulta
Bc. Jana Hájková
Matěj Horký
Filip Hýbner
Mgr. Tomáš Kocourek
Bc. Anežka Morysová
 
Fakulta umění
BcA. Adéla Hašková
Pavel Klapka, DiS.
Anna Pražáková
Šimon Rousek
 
Přírodovědecká fakulta
Mgr. Eva Bílková
Radim Harviš
Michal Novák
Mgr. Jan Pleva
Sabina Vítková
 
Lékařská fakulta
01

1 Do uvedeného termínu nebyla doručena ani jedna kandidátní listina.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2024