Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Lucie Dokoupilová


„Život je o lidech.“

Lucie Dokoupilová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: G 509, budova G
D 710, budova D
funkce:projektová specialistka
odborný asistent, projektová manažerka
obor činnosti:personální management, modul HR-konzultant, odborná praxe
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Filozofické fakulty
Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1805
553 46 1354
e-mail:

Vzdělání

2016
MBA, Master of Business Administration, Vzdělávací a poradenský institut. a.s.
2012
Ph.D., Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
1995
Mgr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ, obor: český jazyk a dějepis, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
 

Další vzdělávání, kurzy

2014
Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) - profesní kvalifikace
2009
Moodle, Ostrava
2006
Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků Ostravské univerzity II., AHRA Ostrava
2005
Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků Ostravské univerzity I., AHRA Ostrava
2004
Specializační studium Školský management II., OU v Ostravě
2002
Specializační studium Školský management I., OU v Ostravě
2001
Kurz pro pracovníky distančního vzdělávání, NCDiV, Ostrava, Praha
1997
Speciální pedagogika po pedagogy, Ostrava
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Ostravská univerzita - odborný asistent s vědeckou hodností KSE se zaměřením na HR - řízení lidských zdrojů, odbornou praxi; garantka modulu HR-personální konzultant, další zaměření na didaktiku společenskovědných předmětů
2016 – 2019
WŠM w Warszawie - externí pedagog
2015 – dosud
Ostravská univerzita - projektový manager
2010 – 2017
Ostravská univerzita - externí pedagog
2010 – 2014
Evropská oční klinika Lexum - manažer péče o klienty - česká sekce šesti klinik
2010 – 2012
Karlova univerzita v Praze - externí pedagog
2004 – dosud
Lektor, kouč
2001 – 2010
Ostravská univerzita v Ostravě - ředitelka Centra pregraduálních praxí, odborný asistent
1996 – 2001
ZŠ Ostrava, Ostrčilova - pedagogický pracovník, 5 let
1992 – 1993
Reklamní společnost AKOD, Ostrava - produkt manager, (při studiu VŠ)
1991 – 1992
Reklamní společnost AKOD, Ostrava - asistentka managementu, (při studiu VŠ)
1988 – 1991
Vítkovická nemocnice v Ostravě - pomocný zdravotnický personál (při studiu SŠ a VŠ)
 

Odborné zaměření

HR - organizační kultura
personální procesy
firemní vzdělávání
osobní rozvoj
vzdělávání dospělých
soft skills
projektový management
didaktika
vysokoškolská pedagogika
vzdělávání a společnost
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021 – dosud
členka Rady vysokých škol za FF OU
2018 – 2021
senátorka FF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká pedagogická společnost
 


Communication and language skills pay off, but not everybody needs them
Lucie Dokoupilová, Jiří Balcar
Rok: 2021, International Journal of the Sociology of Language
článek v odborném periodiku

Digitální kompetence učitelů středních škol v karanténě
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Rok: 2020, Paido
kapitola v odborné knize

ERASMUS + University of Debrecen, Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Policy
Lucie Dokoupilová
Rok: 2019
působení v zahraničí

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Rok: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Communication and language skills pay off, but not everybody needs them
Lucie Dokoupilová, Jiří Balcar
Rok: 2021, International Journal of the Sociology of Language
článek v odborném periodiku

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Digitální kompetence učitelů středních škol v karanténě
Alina Cogiel, Lucie Dokoupilová, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Rok: 2020, PAIDO
kapitola v odborné knize

Digitální kompetence učitelů středních škol v karanténě
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Rok: 2020, Paido
kapitola v odborné knize

ERASMUS + University of Debrecen, Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Policy
Lucie Dokoupilová
Rok: 2019
působení v zahraničí

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Rok: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele
Ivana Gejgušová, Martin Tomášek, Lucie Dokoupilová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická praxe v hledáčku "kvalitativních" faktorů
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

SYNERGIE - Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů
Lucie Dokoupilová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání
Danuše Sztablová, Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová role učitele - Pedagogická praxe v kontextu pregraduální učitelské přípravy
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová role učitele - učitel v nových rolích
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008, ACTA HUMANICA
článek v odborném periodiku

Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Lucie Dokoupilová, Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Nová role učitele-praktická část pregraduálního studia
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Nová role učitele-pregraduální příprava učitelů a pedagogických pracovníků
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Praktická pedagogická fakulta
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Rozhodování v krizi
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj manažerských kompetencí
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teorie hry v učitelské praxi
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Czech System of Education in Transition
Lucie Dokoupilová
Rok: 2008, Academy of Business in Dabrowa Górnicza
kapitola v odborné knize

Týmová spolupráce
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Different Perspecive on use of IC Technologies in Education
Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nová role učitele-posilování kompetencí
Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection
Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Základy evropských studií pro pedagogy
Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka pro základní školy a Trénink v českém jazyce pro základní školy
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová, Olga Kubeczková, Eva Höflerová, Kamila Sekerová ... další autoři
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jak psát projekty česky a srozumitelně
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodologické základy vzdělávání dospělých
Lucie Dokoupilová, Iva Červenková, Jan Šubert
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection
Lucie Dokoupilová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky studentů stud. programu Učitelství VVP pro II. st. ZŠ a VVP pro SŠ Ostravské univerzity v Ostravě na závěrečných souvislých praxích 2000 - 2005 jako vstupní informační zdroj pro tvorbu nové podoby hodnocení pedagogického výkonu stud
Lucie Dokoupilová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Lucie Dokoupilová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nejčastější chyby v projevech žáků II. stupně ZŠ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2005
stať ve sborníku

American studies selected chapters from american life
Lucie Dokoupilová, Andrea Holešová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika češtiny pro učitele primární školy
Lucie Dokoupilová, Eva Höflerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Harry Potter - hrdina našich dětí
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Integrace jedinců se specifickými potřebami
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika integrace osob se specifickými potřebami I.
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika integrace osob se specifickými potřebami II.
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika provázanosti didaktické a praktické složky pregraduální přípravy studentů učitelství českého jazyka a literatury (Inovace obsahové koncepce oborových didaktik a praxe)
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami regionu-Průvodce autodidakce pod názvem Současný český jazyk, jazyková kultura a komunikace nově
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflexe praktické přípravy studentů oboru učitelství pro I. stupeň ZŠ - Hospitačně-asistentská praxe
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Religious Texts in Czech Reading Books and Textbooks
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Učebnice ve školní praxi
Lucie Dokoupilová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Alternativní přístup k výuce mateřského jazyka
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektní a efektivní vyučovací hodina českého jazyka
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Náboženské texty v čítankách a učebnicích ČJ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentní posudek pro závěreční oponentní řízení projektu č. 1527/2002 FRVŠ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Statut fakultní školy v současném pojetí praktické přípravy učitelů na Ostravské univerzitě
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury II.
Lucie Dokoupilová, Jaroslava Loudová, Blanka Pravdová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury III.
Lucie Dokoupilová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů
Lucie Dokoupilová, Milena Frydrychová, Ivana Gejgušová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kapitoly z didaktiky přírodovědy
Lucie Dokoupilová, Jiří Kupka
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projektování pedagogických inovací ve škole
Lucie Dokoupilová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Téma holocaustu v literární výchově a slohu
Lucie Dokoupilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Úloha praktické přípravy studentů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výuka angličtiny u dětí s dyslexií
Lucie Dokoupilová, Marta Šigutová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština po síti - projekt IGS 2001
Lucie Dokoupilová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Electronic student portfolio as a supporting tool for personal development
Lucie Dokoupilová
Rok:
stať ve sborníku

Vysokoškolská didaktika ?věc? potřebná
Lucie Dokoupilová
Rok:
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Šinal MarekVliv a působení trenéra na rozvoj mladých sportovců ve sportovním tréninku a  vztahu k lednímu hokejidiplomová 2018 
Tichá KarolinaVýuka národních jazyků ve vztahu k přípravě budoucích učitelů základních a středních škol - porovnání výuky českého a švédského jazyka.diplomová 2006 
Francáková NikolaPostoje studentů středních škol k vysokoškolskému vzdělání se zaměřením na studenty středních odborných školbakalářská 2022 
Hluchníková DenisaMotivace zaměstnanců k celoživotnímu vzděláváníbakalářská 2022 
Kalinová BarboraGender za oponou - percepce genderových nerovností na české divadelní scéněbakalářská 2022 
Fořtlová SandraPohled studentů na vysokoškolské vzděláníbakalářská 2021 
Štixová MariePostoje studentů středních škol k vysokoškolskému vzdělání se zaměřením na studenty gymnáziíbakalářská 2021 


Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh při studiu na vysoké škole
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období9/2021 - 7/2023
PoskytovatelKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavřešený
Adaptace studijního předmětu Projektový management
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období7/2006 - 5/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub