Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Lucie Dokoupilová


„Život je o lidech.“

Lucie Dokoupilová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: G 509, budova G
D 710, budova D
funkce:odborný asistent, projektová manažerka
obor činnosti:HR - organizační kultura, personální procesy, firemní vzdělávání, osobní rozvoj, vzdělávání dospělých, soft skills, didaktika, vysokoškolská pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Filozofické fakulty
Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1805
553 46 2022
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Dokoupilová, L. POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE. In: ICOLLE 2018: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018; Proceedings of International Conference ICOLLE 2018 2018-09-18 Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 79-89. ISBN 978-80-7509-569-5.
Dokoupilová, L. VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA "VĚC" POTŘEBNÁ. In: ICOLLE 2018: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018 Proceedings of International Conference ICOLLE 2018 2018-09-18 Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 90-95. ISBN 978-80-7509-569-5.
Dokoupilová, L. Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry. In: V. mezinárodní vědecká konference Centra školského managementu Efektivita vzdělávání: Efektivita vzdělávání 2016-04-22 Praha. Praha: CŠM PedF UK, 2016. s. 64-70. ISBN 978-80-7290-883-7.
Dokoupilová, L. a Schneider, M. Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.: Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3. 2016.
Dokoupilová, L. a Schneider, M. Possibilities of creating career system in university. In: ICOLLE 2016: Collection of abstracts 8th internetional conference of lifelong learning ICOLLE 2016 2016-09-13 Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-431-5.

Všechny publikace

Dokoupilová, L. POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE. In: ICOLLE 2018: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018; Proceedings of International Conference ICOLLE 2018 2018-09-18 Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 79-89. ISBN 978-80-7509-569-5.
Dokoupilová, L. VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA "VĚC" POTŘEBNÁ. In: ICOLLE 2018: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018 Proceedings of International Conference ICOLLE 2018 2018-09-18 Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 90-95. ISBN 978-80-7509-569-5.
Dokoupilová, L. Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry. In: V. mezinárodní vědecká konference Centra školského managementu Efektivita vzdělávání: Efektivita vzdělávání 2016-04-22 Praha. Praha: CŠM PedF UK, 2016. s. 64-70. ISBN 978-80-7290-883-7.
Dokoupilová, L. a Schneider, M. Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.: Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3. 2016.
Dokoupilová, L. a Schneider, M. Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole. In: ICOLLE 2016: Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016 2016-05-09 Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 65-72. ISBN ISBN 978-80-7509-426-1.
Dokoupilová, L. a Schneider, M. Possibilities of creating career system in university. In: ICOLLE 2016: Collection of abstracts 8th internetional conference of lifelong learning ICOLLE 2016 2016-09-13 Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-431-5.
Gejgušová, I., Tomášek, M. a Dokoupilová, L. Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele. 2010.
Dokoupilová, L. Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí: Tvorba a ověřování metodik pro jednotlivé typy učitelských a pedagogických praxí probíhajících na ZŠ a SŠ včetně listu hodnocení [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Dokoupilová, L. Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí. In: Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Dokoupilová, L. Pedagogická praxe v hledáčku "kvalitativních" faktorů. In: Hledisko kvality v přípravě učitelů. Srní: Západočeská univerzita, Pedagogická fakuta. 2009.
Dokoupilová, L. Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů. In: SYNERGIE - Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Dokoupilová, L. Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb. In: Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb-příprava a realizace poradenských workshopů a vytvoření elektronické poradenské databáze. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Dokoupilová, L. Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb: příprava a realizace poradenských workshopů a vytvoření elektronické poradenské databáze [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Dokoupilová, L. SYNERGIE - Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Sztablová, D. a Dokoupilová, L. Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 231-247. ISBN 978-80-7368-517-1.
Dokoupilová, L. Nová role učitele - Pedagogická praxe v kontextu pregraduální učitelské přípravy. In: Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 303-317. ISBN 978-80-7368-517-1.
Dokoupilová, L. Nová role učitele - učitel v nových rolích. ACTA HUMANICA. 2008, roč. 5, s. 177-183. ISSN 1336-5126.
Dokoupilová, L. Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. 2008.
Dokoupilová, L. Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2008.
Dokoupilová, L. Nová role učitele-praktická část pregraduálního studia [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Dokoupilová, L. Nová role učitele-pregraduální příprava učitelů a pedagogických pracovníků [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Dokoupilová, L. Praktická pedagogická fakulta. In: 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 140-142. ISBN 978-80-7368-616-1.
Dokoupilová, L. Rozhodování v krizi. 2008.
Dokoupilová, L. Rozvoj manažerských kompetencí. 2008.
Dokoupilová, L. Teorie hry v učitelské praxi. 2008.
Dokoupilová, L. The Czech System of Education in Transition. In: Teacher of primary school - international areas. Dabrowa Górnicza: Academy of Business in Dabrowa Górnicza, 2008. s. 161-166. ISBN 978-83-88936-65-4.
Dokoupilová, L. Týmová spolupráce. 2008.
Dokoupilová, L. A Different Perspecive on use of IC Technologies in Education. In: ICT in educational context: Exchanging knowledge between Czech, Norway and Poland. Nesna: H?gskolen i Nesna (Norsko), 2007. H?gskolen i Nesna (Norsko), 2007. s. 14-17. ISBN 978-82-7569-169-7.
Dokoupilová, L. Nová role učitele-posilování kompetencí [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Dokoupilová, L. Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection. In: Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości. Katowice: PARA, 2007. PARA, 2007. s. 353-347. ISBN 978-83-61061-24-3.
Dokoupilová, L. Základy evropských studií pro pedagogy. 2007.
Dokoupilová, L. Didaktika českého jazyka pro základní školy a Trénink v českém jazyce pro základní školy. 2006.
Dokoupilová, L. Jak psát projekty česky a srozumitelně. 2006.
Dokoupilová, L., Červenková, I. a Šubert, J. Metodologické základy vzdělávání dospělých. 2006.
Dokoupilová, L. Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection. In: Education in the knowledge based society: ambiguities in educational, social and cultural reality. Katowice: Uniwersytet Ślaski, Wydzial Pedagogiki i Psychologii. 2006.
Dokoupilová, L. Výsledky studentů stud. programu Učitelství VVP pro II. st. ZŠ a VVP pro SŠ Ostravské univerzity v Ostravě na závěrečných souvislých praxích 2000 - 2005 jako vstupní informační zdroj pro tvorbu nové podoby hodnocení pedagogického výkonu stud. In: Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD, 2006. MSD, 2006. s. 116-119. ISBN 80-86633-67-5.
Gejgušová, I. a Dokoupilová, L. Kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury. 2005.
Dokoupilová, L. Nejčastější chyby v projevech žáků II. stupně ZŠ. In: Jazyky v kontextu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 48-50. ISBN 80-244-1027-3.
Dokoupilová, L. American studies selected chapters from american life. 2004.
Dokoupilová, L. Didaktika češtiny pro učitele primární školy. 2004.
Dokoupilová, L. Harry Potter - hrdina našich dětí. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 122-124. ISBN 80-244-0814-7.
Dokoupilová, L. Integrace jedinců se specifickými potřebami. 2004.
Dokoupilová, L. Problematika integrace osob se specifickými potřebami I.. 2004.
Dokoupilová, L. Problematika integrace osob se specifickými potřebami II.. 2004.
Dokoupilová, L. Problematika provázanosti didaktické a praktické složky pregraduální přípravy studentů učitelství českého jazyka a literatury (Inovace obsahové koncepce oborových didaktik a praxe). In: Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů teorie a současná praxe. Ostrava: PdF OU, 2004. PdF OU, 2004. s. 67-74. ISBN 80-7042-361-7.
Dokoupilová, L. Příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami regionu-Průvodce autodidakce pod názvem Současný český jazyk, jazyková kultura a komunikace nově. 2004.
Dokoupilová, L. Reflexe praktické přípravy studentů oboru učitelství pro I. stupeň ZŠ - Hospitačně-asistentská praxe. In: Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě, Sborník VZO: msm 174500001. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004. s. 200-205. ISBN 80-7042-376-5.
Dokoupilová, L. Religious Texts in Czech Reading Books and Textbooks. In: Disputationes scientificae. Modlitba jako výskumný fenomén duchovný (teologický), pedagogický, jazykovokomunikačný, literárny, literárnohistorický a etnologický. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2004. Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2004. s. 113-119. ISBN 1335-9185.
Dokoupilová, L. Učebnice ve školní praxi. In: Vztah langue a parole v perspektivě interaktivního obratu v lingvistickém zkoumání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 288-290. ISBN 80-244-0814-7.
Dokoupilová, L. Alternativní přístup k výuce mateřského jazyka. In: Inovácie v škole. Podbánske: Orava - Sdružení pro demokracii ve vzdělávání - ve spolupráci s University of Northern Iowa. 2003.
Dokoupilová, L. Efektní a efektivní vyučovací hodina českého jazyka. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palckého v Olomouci, 2003. Univerzita Palckého v Olomouci, 2003. s. 58-60. ISBN 80-244-0627-6.
Dokoupilová, L. Náboženské texty v čítankách a učebnicích ČJ. In: Modlitba jako výzkumný fenomén. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku. 2003.
Dokoupilová, L. Oponentní posudek pro závěreční oponentní řízení projektu č. 1527/2002 FRVŠ. 2003.
Dokoupilová, L. Statut fakultní školy v současném pojetí praktické přípravy učitelů na Ostravské univerzitě. In: Pedagogická praxe. Sborník z mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2003. Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2003. s. 146-149. ISBN 80-7290-105-2.
Dokoupilová, L., Loudová, J. a Pravdová, B. Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury II.. 2003.
Dokoupilová, L. Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury III.. 2003.
Dokoupilová, L., Frydrychová, M. a Gejgušová, I. Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů. In: Profesionalizace ve vzdělávání učitelů a vychovatelů. Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 197-205. ISBN 80-7042-218-1.
Dokoupilová, L. Kapitoly z didaktiky přírodovědy. 2002.
Dokoupilová, L. Projektování pedagogických inovací ve škole. In: Inovácie v škole. Štrbské pleso: Orava - Sdružení pro demokracii ve vzdělávání - ve spolupráci s University of Northern Iowa. 2002.
Dokoupilová, L. Téma holocaustu v literární výchově a slohu. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi-Hra v komunikaci s dětmi. Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 57-60. ISBN 80-7042-246-7.
Dokoupilová, L. Úloha praktické přípravy studentů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů. Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 339-353. ISBN 80-7042-218-1.
Dokoupilová, L. Výuka angličtiny u dětí s dyslexií. 2002.
Dokoupilová, L. Čeština po síti - projekt IGS 2001. 2001.
Electronic student portfolio as a supporting tool for personal development. In: ENIRDELM, 26th conference: 2017-09-14 Krakow. ISBN v tisku.
Vysokoškolská didaktika ?věc? potřebná. In: . ISBN v tisku.


AutorNázev práceTypRok
Šinal MarekVliv a působení trenéra na rozvoj mladých sportovců ve sportovním tréninku a vztahu k lednímu hokejidiplomová 2018 
Tichá KarolinaVýuka národních jazyků ve vztahu k přípravě budoucích učitelů základních a středních škol - porovnání výuky českého a švédského jazyka.diplomová 2006 


Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období7/2006 - 5/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub