Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adaptace studijního předmětu Projektový management
Id projektuIRP2020
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt se primárně cílen na studenty bakalářského studijního programu Sociologie, sekundárně pak díky zařazení předmětu do segmentu povinné volitelných předmětů FFI Bc. - společenskovědní blok i pro studenty dalších studijních programů. Tento předmět díky svému zaměření na podporu jedné z mezinárodně definovaných průřezových kompetencí; kterou může jedinec využívat v různých pracovních pozicích/povoláních/ podnikání; na trhu práce (Evropský přehled podnikatelských kompetencí, EUR 29105 EN), podporuje zavádění nových LMS forem výuky ve vysokoškolském prostředí. Projekt tak přináší inovace do vysokoškolské pedagogiky/didaktiky a je ukázkou moderního interdisciplinárního přístupu v souladu s trendy v oblasti vysokých škol (viz New Media Horizon Report 2018).