Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Id projektuCZ.04.1.03/3.2.15.2/0255
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období7/2006 - 5/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
AnotaceProjekt má za cíl vytvoření systému pregraduálního vzdělávání a dalšího kvalifikačního vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků školských zařízení reflektujícího změny kurikula. Vzdělávací systém bude zajišťovat efektivní rozvoj pedagogických pracovníků (kompetence komunikativní, sociální a psychosociální, kompetence profesně a osobnostně kultivující), řízení a autořízení učitelů a pedagogických pracovníků (kompetence manažerská a normativní), procesu učení - interdisciplinarity oborových didaktik (kompetence didaktická a psychodidaktická). Projekt bude tvořen těmito oblastmi: - komunikace a sebepojetí učitelů - učitel - manažer a týmový pracovník - učitel - odborník a učitel - vzdělavatel