OU

Ilona Plevová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ilona Plevová, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 328, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1605
730 581 036
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2013PhD. (Ošetřovatelství) Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta Martin
2009Odborná atestace - specializovaná způsobilost (Specialista v organizaci a řízení zdravotnictví) MZ ČR
2008PhDr. (Ošetřovatelství) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
2003 - 2006Mgr. (Management zdravotnictví) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2005Odborná atestace (Anestézie, resuscitace, intenzívní péče) NCO NZO Brno
1999 - 2002Bc. (Management ve zdravotnictví - ošetřovatelská péče) Zdravotně sociální fakulta OU
1986 - 1990diplom (všeobecná sestra) Střední zdravotnická škola Karviná

Kvalifikace

2013 PhD.

Další vzdělávání, kurzy

2016Vysoká škola po novele ZVŠ - orgány vysoké školy a fakulty. Právnická fakulta, MU Brno.
2014Kardiopulmonární resuscitace a první pomoc. Základní postupy. Ostrava. ČAS.
2013Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. A jak na to? Ostrava. SAK, o.p.s.
2013Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl. NsP Havířov, p.o.
2012Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci. OU Ostrava.
2011Ošetrovateľský výzkum - pozorovanie. UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine.
2009Prax založená na dôkazoch (EBP) - implementácia vo výučbe ošetrovateľstva, UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine.
2008 - 2009On-line kurz: Právní odpovědnost ve zdravotnictví 2008 (ONC_OZ08), Copyright - 2009 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
2008Metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin.
2004Prevence rakoviny prsu, ZSF OU Ostrava.
2004 - 2005NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení
1996Metodika a nácvik neodkladné resuscitace, IPVZ Praha

Zaměstnání, praxe

2010 - dosudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2010 - 2014NsP Havířov, p.o., referentka pro akreditaci a kvalitu v ošetřovatelské péči
2008 - 2010Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2007 - 2008Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2003 - 2007Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2000Střední zdravotnická škola Karviná, středoškolská učitelka
1998 - 1999Střední zdravotně sociálně právní škola Orlová, středoškolská učitelka
1993 - 2001Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, pracoviště Orlová, Interní oddělení, JIP, všeobecná sestra
1990 - 1991Nemocnice s poliklinikou Havířov, všeobecná sestra

Odborné zaměření

Edukace v péči o zdraví
Ekonomika a management zdravotnictví
Ekonomika a pojišťovnictví
Management
Management kvality ve zdravotnictví
Management studia
Management v ošetřovatelské péči
Management zdravotních a sociálních služeb
Organizace a řízení zdravotnictví
Ošetřovatelské výkony a intervence
Personální management
Speciální ošetřovatelské postupy v praxi
Základy ekonomie pro zdravotnické obory
Základy managementu ve zdravotnictví
Základy ošetřovatelství
Základy ošetřování nemocných
Základy ošetřovatelství pro sociální pracovníky

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 - doposudAS OU - předsedkyně
2016 - doposudAS LF OU, místopředsedkyně
2010 - doposudZákladní organizace Vysokoškolského odborového svazu Ostravské univerzity, předsedkyně

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Central European Journal of Nursing and Midwifery, grafické zpracování
Česká asociace sester: Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče
Česká asociace sester: Region moravskoslezský
Stipendijní komise LF OU

Působení v zahraničí

19. - 23. 10. 2015Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva. Přednášky na téma: Monitoring. Umělá plicní ventilace. Eliminační techniky.
23. - 30. 09. 2015Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen, Belgie. Přednáška na téma: Giudelines for Cardiopulmonary resuscitation
12. - 16. 05. 2014 Department of Nursing, University of Florence, Italy, Přednáška na téma: Training to be a nurse in the Czech republic.
30. 09. - 04. 10. 2013JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko. Program ERASMUS. Přednášky na téma: 1. Manažerské metody a techniky využitelné v řízení ošetřovatelství. 2. Kvalita ošetřovatelské péče.
12. - 15. 04. 2011Escola superior de enfermagem de Lisboa. Florence Network.
10. - 12. 04. 2011Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko. Přednášky na téma: Demographic situation in the Czech Republic, The basic principles of the Czech Health Care system, The Health Care financing and expenditure, The system of the Health Care in the Czech Republic.
25. - 26. 05. 2005 JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko
Přednáška na téma: Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.
16. - 21. 11. 2004Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko
Přednášky na téma: The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava. Training to be a nurse in the Czech republic

Jazykové znalosti

Angličtina


Vybrané publikace

Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: SBORNÍK ABSTRAKT XII. KONGRESU KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ 2018-10-04 Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018. s. 3-4. ISBN 978-80-88159-80-3.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. kongres kardiologických sester. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2018.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Česká asociace sester - region Hradec Králové. 2018.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY: PROGRAM SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018-09-13 Hradec Králové. Hradec králové: HANZO Production, 2018. s. 44-44. ISBN 978-80-906205-9-9.

Všechny publikace

Zeleníková, R., Jarošová, D., Mynaříková, E., Plevová, I. a Janíková, E. Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie. In: 12. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. 2019.
Plutínská, Z. a Plevová, I. MEASURES TO PREVENT MEDICATION ERRORS IN INTENSIVE CARE UNITS. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2019, 10(2), s. 1059-1067. ISSN 2336-3517.
Plevová, I. a Jarošová, D. Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení. In: 12. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. 2019.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. kongres kardiologických sester. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2018.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: SBORNÍK ABSTRAKT XII. KONGRESU KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ 2018-10-04 Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018. s. 3-4. ISBN 978-80-88159-80-3.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY: PROGRAM SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018-09-13 Hradec Králové. Hradec králové: HANZO Production, 2018. s. 44-44. ISBN 978-80-906205-9-9.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Česká asociace sester - region Hradec Králové. 2018.
Plevová, I. a Nedělová, M. Safe storage of household substances to prevent child poisoning. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2018, 9(2), s. 848-855. ISSN 2336-3517.
Pleva, M., Borová, J., Plevová, I., Januška, J. a Belicová, M. Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část I. Vnitřní lékařství. 2017, roč. 63, s. 194-198. ISSN 1801-7592.
Pleva, M., Borová, J., Plevová, I., Januška, J. a Belicová, M. Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část II. Vnitřní lékařství. 2017, roč. 63, s. 249-253. ISSN 1801-7592.
Plevová, I. a Hlávková, M. Alcohol consumption in adolescents. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 377-383. ISSN 2336-3517.
Gombalová, P. a Plevová, I. Bezpečnostní proces na operačním sále. In: OŠETŘOVATELSKÝ VÝZKUM A PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH. X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství.: OŠETŘOVATELSKÝ VÝZKUM A PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH 2016-05-26 Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 56-57. ISBN 978-80-7464-826-7.
Gombalová, P. a Plevová, I. Bezpečnostní proces na operačním sále. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství.. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita. 2016.
Plevová, I. a Kuráňová, G. Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně. In: VI. bienále hospicovej starostlivosti. Konferencia o hospicovej starostlivosti. Martin: Ústav porodnej asistencie, JLF UK v Martine. 2016.
Kuráňová, G. a Plevová, I. Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně. In: Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti 2016-09-10 Martin. Martin: HOSPICE, o. z., 2016. s. 74-82. ISBN 978-80-972000-1-5.
Plevová, I. a Gutová, L. V ÚVN se opět diskutovalo o kvalitě a bezpečí v praxi. Florence. 2016, roč. 16, č. XII, s. 31-32. ISSN 1801-464X.
Jarošová, D. a Plevová, I. X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Plevová, I. Indikátor kvality ošetřovatelské péče - medikační pochybení. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Plevová, I. Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen. 2015.
Plevová, I. a Bocková, S. Parkinsonský syndrom - z pohledu ošetřovatele.. In: Konference ZSP na téma - "Když se řekne...". Bílovecká nemocnice, a.s.. 2015.
Plevová, I. University of Trnava, Faculty of Health Sciences and Social Work, Department of Nursing. 2015.
Plevová, I. a Babičová, M. Aplikace injekcí. 2014.
Plevová, I. Department of Nursing, University of Florence. 2014.
Plevová, I. a Babičová, M. Manažerské metody a techniky. 2014.
Plevová, I., Janíková, E. a Babičová, M. Multimediální podpora ve výuce lékařských a nelékařských oborů - proces tvorby DVD. In: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. 10. medzinárodná vedecká konferencia.. Martin: Ústav ošetrovateľstva, JLF UK v Martine. 2014.
Horčičáková, A. a Plevová, I. Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice. Intervenční a akutní kardiologie. 2014, roč. 13, s. 40-44. ISSN 1213-807X.
Plevová, I. a Babičová, M. Periferní žilní katétr. 2014.
Plevová, I. a Platková, Mgr., K. Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanázie. In: 5. BIENÁLE HOSPOCOVEJ STAROSTLIVOSTI 2014. Ústav porodnej asisténcie JLF UK v Martine: JLF UK v Martine. 2014.
Plevová, I. a Platková, K. Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanázie.. In: In ADAMICOVÁ, K., FETISOVOVÁ, Ź., MAŽGÚTOVÁ, A. Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti, Varia. Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014.. Martin: HOSPICE, o. z., Martin, HOSPICE-EDU, o. z., Martin., 2014. HOSPICE, o. z., Martin, HOSPICE-EDU, o. z., Martin., 2014. s. 11-25. ISBN 978-80-971834-4-8.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Kršíková, M. a Plevová, I. Dobrovolnický program v NsP Havířov, p.o.. In: XVII. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA. Ostrava. 2013.
Plevová, I. Ekonomika a pojišťovnictví. 2013.
Plevová, I. Indikátory kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči. 2013.
Plevová, I. JLF UK v Martine, Katedra ošetrovateľstva. 2013.
Jarošová, D. a Plevová, I. Management v ošetřovatelství. 2013.
Plevová, I., Chrenšťová, B. E., Ossová, M. a Štěrba, B. J. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Hemodialýza.. 2013.
Plevová, I., Kučera, Ph.D., M. D. a Hořčičáková, M. A. Specifické ošetřovatelské postupy v praxi. Perkutánní transluminální angioplastika. 2013.
Plevová, I., Dolanová, D. a Adamicová, K. Týmová spolupráce v procesu analýzy medikačního pochybení. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2013, roč. 6, s. 6-9. ISSN 1337-6896.
Plevová, I. a Janíková, E. Výukové videozáznamy - proces tvorby. In: Inovace profesních zdravotnických programů na OU. Ostrava. 2013.
Plevová, I. a Adamicová, K. Význam stanovení indikátorů kvality v poskytování ošetřovatelské péče. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 171-175. ISSN 1802-6281.
Plevová, I. a Adamicová, K. Bezpečí pacienta v procesu péče. In: Hospice v záverečných prácach. Martin: HOSPICE-EDU, o.z., 2012. HOSPICE-EDU, o.z., 2012. s. 99-112. ISBN 978-80-971211-9-8.
Plevová, I., Slowik, R., Kulhánková, J., Buchwaldková, D. a Tydlačková, R. Hodnocení bolesti u dětí. Využití měřících nástrojů v ošetřovatelské praxi.. Pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 193-197. ISSN 1213-0494.
Plevová, I. a Janíková, E. Implementace audiovizuální techniky do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 35-38. ISBN 978-80-7368-967-4.
Plevová, I. a Janíková, E. Implementace audiovizuální techniky do výuky. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Jarošová, D., Plevová, I. a Vrublová, Y. Implementace praxe založené na důkazech do výuky. 2012.
Plevová, I., Babičová, M., Běčáková, M., Dolanová, D., Machová, A., Polochová, M., Slívová, E., Slowik, R., Stasková, V. a Růžková, D. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-3871-0.
Plevová, I. Medikační pochybení. In: XVI. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2012.
Plevová, I. a Adamicová, K. Medikační pochybení v procesu péče o pacienta. In: Hospice v záverečných prácach. Martin: HOSPICE-EDU, o.z., 2012. HOSPICE-EDU, o.z., 2012. s. 87-98. ISBN 978-80-971211-9-8.
Janíková, E. a Plevová, I. Ošetřovatelství. 2012.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Žiaková, K., Zeleníková, R., Jarošová, D., Tomagová, M., BÓRIKOVÁ, I., Čáp, J., Vrublová, Y., Sikorová, L., Plevová, I. a TABAKOVÁ, M. Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 2, s. 96-104. ISSN 1338-6263.
Plevová, I. a Adamicová, K. Význam indikátorů kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Plevová, I. Demographic situation in the Czech Republic.. In: Erasmus. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Plevová, I. Escola superior de enfermagem de Lisboa. 2011.
Plevová, I. Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Plevová, I. a Tydlačková, R. Historie vzdělávání zdravotnických pracovníků. In: Ošetřovatelský proces. Karviná: KHN a.s.. 2011.
Tydlačková, R. a Plevová, I. Kazuistika - násilí na pracovišti. In: XV: gerontologické dny. Ostrava. 2011.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Plevová, I., Bužgová, R., Sikorová, L., Vrublová, Y. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3558-0.
Plevová, I. a Otteová, I. Rozdíly v pooperačním průběhu u seniorů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 219-228. ISSN 1804-2740.
Plevová, I. a Tydlačková, R. Teoretická východiska problematiky násilí na pracovišti. In: XV: gerontologické dny.. Ostrava. 2011.
Plevová, I. The basic principles of the Czech Health Care system.. In: Erasmus. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Bocková, S. a Plevová, I. The Care about Elderly People in the Czech Republic and Management of Health Care. In: Erasmus. Portalegre: University of Portalegre, Instituto Politétnico de Portalegre. 2011.
Plevová, I. The Health Care financing and expenditure.. In: Erasmus. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Plevová, I. The system of the Health Care in the Czech Republic.. In: Erasmus. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Zeleníková, R., Plevová, I. a Žiaková, K. Validizácia ošetrovatelskej diagnózy Deficit vedomostí. In: 9. medzinárodná vedecká konferenci Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. 2011.
Zeleníková, R., Plevová, I. a Žiaková, K. Validizácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. s. 444-454. ISBN 978-80-89544-00-4.
Perůtková, D. a Plevová, I. Vliv biologické léčby na kvalitu života pacientky s těžkou psoriázou. Dermatologie pro praxi. 2011, č. 5, s. 77-79. ISSN 1802-2960.
Plevová, I. a Slowik, R. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 256 s. ISBN 978-80-247-2968-8.
Plevová, I. Komunikace s handicapovaným pacientem. In: Komunikace s handicapovaným pacientem. Orlová: Nemocnice s poliklinikou. 2010.
Plevová, I. a Holešová, R. Komunikace s člověkem se sluchovým postižením. In: Ostrava v urgentní péči 2009. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 72-77.
Plevová, I. a Holešová, R. Komunikace s člověkem se sluchovým postižením. In: Ostrava v urgentní péči 2009. Ostrava. 2009.
Plevová, I. Využití Bazální stimulace v hospicové péči. In: Paliativní péče. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 2009. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 2009. s. 22-26. ISBN 978-80-254-5600-2.
Plevová, I. Využití Bazální stimulace v hospicové péči. In: Paliativní péče. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava. 2009.
Plevová, I. a Lukešová, O. Bazální stimulace v hospicové péči. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Ústav nelekárských študijných programov: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. 2008.
Plevová, I. a Lukešová, O. Bazální stimulace v hospicové péči. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Martin: JLF UK, 2008. JLF UK, 2008. s. 65-74. ISBN 978-80-970088-1-9.
Plevová, I. a Holešová, R. Interpersonální vztahy na pracovišti a ošetřovatelská péče. Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.. 2008, č. 10, s. 82-84. ISSN 1212-723X.
Holešová, R. a Plevová, I. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve zdravotnictví se zaměřením na fyzickou zátěž. Olomouc: VUP, 2008. VUP, 2008. s. 357-367. ISBN 978-80-244-2105-6.
Plevová, I. a Holešová, R. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. 2008.
Plevová, I. Výchova k povolání sestry. 2008.
Plevová, I. Zdravotní sestra a pomáhající profese. Profese. 2008, roč. 3, č. 1, s. 9-11. ISSN 1802-2081.
Plevová, I. Evidence Based Practice jako součást celoživotního vzdělávání sester?. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. s. 72-76. ISBN 978-80-7368-230-9.
Plevová, I. Nemocný s akutním infarktem myokardu, výsledky výzkumu. Diagnóza v ošetřovatelství. 2007, roč. 3, č. 1, s. 17-20. ISSN 1801-1349.
Plevová, I. Pohybový režim a cvičení po AIM. Diagnóza v ošetřovatelství. 2007, roč. 3, č. 2, s. 57-58. ISSN 1801-1349.
Plevová, I. Všeobecný ošetřovatel, muž v roli všeobecné sestry. Profese. 2007, roč. 2, č. 1, s. 6-7. ISSN 1802-2081.
Plevová, I. Historický vývoj společensko-profesního obrazu zdravotní sestry. 2006.
Plevová, I. a Králová, J. Očekávání vztahující se k profesi zdravotní sestry. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: UP Olomouc, 2006. UP Olomouc, 2006. s. 83-89. ISBN 80-244-1421-4.
Plevová, I. a Holešová, R. Dějiny ošetřovatelství. 2005.
Plevová, I. a Holešová, R. Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: UK Bratislava, JLF Martin, Ústav ošetrovateľstva, SR, 2005. UK Bratislava, JLF Martin, Ústav ošetrovateľstva, SR, 2005. s. 182-192. ISBN 80-88866-32-4.
Plevová, I. a Holešová, R. Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin. 2005.
Jarošová, D. a Plevová, I. Czech Health Care System. In: Projekt Teachers mobility. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Plevová, I. Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Plevová, I. Nemocný s akutním srdečním infarktem.Vnímání choroby a vyrovnání se s ní.. In: Trendy v ošetřovatelství III. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2004. s. 148-151. ISBN 80-7042-351-X.
Plevová, I. Organizování praxe studentů na ZSF OU,Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví. In: Trendy v ošetřovatelství III. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2004. s. 145-147. ISBN 80-7042-351-X.
Plevová, I. The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava. In: Projekt Teachers mobility. Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Plevová, I. Training to be a nurse in the Czech republic. In: Projekt - Teachers mobility. Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Plevová, I. Nemocný s akutním srdečním infarktem: vnímání choroby a vyrovnání se s ní. 2002.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
8KMANManagement zdravotních a soc. služeb
8PMANManagement zdravotních a soc. služeb
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
0IISPInformační systémy ve zdravotnictví
EMNCManagement and Quality of Nursing Care
EPZVSEdukace v péči o zdraví
EZDKSEkonomika a pojišťovnictví
EZDVPEkonomika a pojišťovnictví
MSTVKManagement studia
MSTVPManagement studia
NZSOLSociální lékařství
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPPVNSpec. ošetřovatelské postupy v praxi
ORIZDOrganizace a řízení zdravotnictví
ORZDKOrganizace a řízení zdravotnictví
ORZVPOrganizace a řízení zdravotnictví
O1MSTManagement studia
PMAOKPersonální management
SMKZKManagement kvality ve zdravotnictví
SMKZPManagement kvality ve zdravotnictví
SMOPKManagement v ošetřovatelské péči
SMOPPManagement v ošetřovatelské péči
SOLLFSociální lékařství
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
VIVS2Ošetřovatelské výkony a intervence 2
XZEZOZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
ZDSKSZdravý životní styl
ZEKZOZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
ZMAKSManagement
ZMAVPManagement
ZMAZZáklady managementu ve zdravotnictví
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
ZOSNKZáklady ošetřovatelství
ZOSNTZáklady ošetřovatelství
0IBPKObhajoba bakalářské práce
0IDPKObhajoba magisterské práce
0IDPPObhajoba magisterské práce
0IEMWEkonomika a management ve zdravotnictví
0IEMXEkonomika a management ve zdravotnictví
0IFKBŘízení kvality a bezpečnosti zdr. péče
0IIKBŘízení kvality a bezpečnosti zdrav.péče
0IIOROrganizace a řízení zdravotnictví
0IIP9Ošetřovatelská intenzivní péče
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0IMKQManagement kvality ve zdravotnictví
0IMKYManagement kvality ve zdravotnictví
0IMMKMarketing a management výž.poradenství
0IMMVMarketing a management výž.poradenství
0IMOQManagement ve zdravotnictví
0IMOYManagement ve zdravotnictví
0IOIOOšetřovatelská intenzivní péče
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IO1OOšetřovatelské postupy 1
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0ITODSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITO8SZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
0IZEKZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
0IZEOZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
0IZMAZáklady managementu ve zdravotnictví
0IZOKZáklady ošetřovatelství
0IZOSZáklady ošetřovatelství
0I6ZOZáklady ošetřovatelství pro soc. prac.
2NKOROrganizace a řízení zdravotnictví
2NSMOManagement v ošetřovatelské péči
4NKEZZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
4NKZOZáklady ošetřovatelství
6ZOSEZáklady ošetřovatelství pro soc. prac.
4RZDKOrganizace a řízení zdravotnictví


AutorNázev práceTypRok
Loryšová EliškaAuditní šetření - převaz chronické rány u senioradiplomová  
Czyžová PetraOvěření zavedených optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péčediplomová 2019 
Keková JanaManagement rizik při poskytování ošetřovatelské péče na pracovištích intenzivní medicínydiplomová 2019 
Martiňáková PetraPrevence medikačního pochybení u seniorůdiplomová 2019 
Serišová PetraPodávání léčiv v intenzivní a resuscitační péči.diplomová 2019 
Gruszková MariaSpokojenost rodičů hospitalizovaných dětídiplomová 2018 
Krempaská SilvieVýznam chirurgického bezpečnostního protokolu v perioperační péčidiplomová 2018 
Maňáková NikolAdolescenti a užívání nelegálních drogdiplomová 2018 
Omastová PetraPády hospitalizovaných seniorůdiplomová 2017 
Šamšová KarolínaDopad amiodaronem indukované tyreotoxikózy na zdravotní stav pacientadiplomová 2017 
Vojíková JitkaPraktické doporučení v prevenci hypotermie u dětí v perioperační péčidiplomová 2016 
Bijok MichalIntravenózní aplikace trombolýzy u pacienta s ischemickou CMPdiplomová 2015 
Gombalová PetraBezpečnostní proces na operačním sálediplomová 2015 
Polášková MartaAdherence v gerontofarmakoterapiidiplomová 2015 
Rambousková LuciePéče o novorozence v průběhu řízené hypotermie - Návrh a ověření standardu ošetřovatelské péčediplomová 2015 
Vlková ZdeňkaAnalýza času DB (door-baloon) a celkové doby ischemie u klientů se STEMIdiplomová 2015 
Hlávková MichaelaKonzumace alkoholu u adolescentůdiplomová 2014 
Mikolášová PavlaOšetřovatelská dokumentace v péči o geriatrické pacientydiplomová 2014 
Zdráhalová GabrielaEdukace žáků prvních tříd v základních oblastech první pomocidiplomová 2014 
Kudelová KateřinaPád jako indikátor kvality ošetřovatelské péčediplomová 2013 
Kupková MarkétaPrevence intoxikací u dětídiplomová 2013 
Pelikánová JanaEdukace seniorů v poskytování první pomocidiplomová 2013 
Zogatová ZuzanaManagement screeningového vyšetření novorozenců na vady sluchudiplomová 2013 
Horčičáková AdrianaOšetřovatelská péče o pacienty s perkutánní transluminální angioplastikoudiplomová 2012 
Běčáková MichaelaMotivátory v práci dětské sestrydiplomová 2011 
Cieslarová HanaKazuistika ženy se zárodečnou mutací genu BRCA 1diplomová 2011 
Miléřová MarcelaDosahování individuálních potřeb u seniorů dle Maslowovy pyramidy potřebdiplomová 2011 
Otteová IvanaRozdíly v ošetřovatelské péči v pooperačním průběhu u geriatrických pacientů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomiidiplomová 2011 
Perůtková DarjaPřínos biologické léčby pro život pacienta s psoriázoudiplomová 2011 
Platková KateřinaPostoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanaziediplomová 2011 
Hořínková LucieMozková smrt a dárcovství orgánůbakalářská  
Bačová JanaNávrh a ověření standardního postupu Příprava pracovního roztoku k povrchové a nástrojové dezinfekcibakalářská 2019 
Jarošová LibušeEdukace pacientů při léčbě Warfarinembakalářská 2019 
Popovičová TerezaEdukace klientky při samovyšetření prsu jako prevence nádorového onemocněníbakalářská 2019 
Slížková RadkaKvalita poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s kolostomiíbakalářská 2019 
Bezruczová KláraOšetřovatelský proces v péči o pacienta po kardiochirurgickém výkonubakalářská 2018 
Marková MiriamNávrh edukačního standardu u pacienta v časné pooperační péči se založeným střevním vývodembakalářská 2018 
Nečesaná MarkétaPsychosociální intervenční služba ve Fakultní nemocnici Ostravabakalářská 2018 
Podhajská MonikaAuditní šetření telemetrického sledování nemocnýchbakalářská 2018 
Řehulková ŠárkaPrevence proti infekcím ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2018 
Strakošová EvaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetinbakalářská 2018 
Škrobová JanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s exacerbací chronické obstrukční plicní nemocibakalářská 2018 
Žádníková GabrielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutním infarktem myokardubakalářská 2018 
Celtová PatricieNávrh standardu ošetřovatelské péče - Péče o ženu s plánovaným císařským řezembakalářská 2017 
Chrobáková PavlínaZnalost bezpečné přípravy a podávání intravenózních léčiv dětským pacientům u sester pracujících na dětských odděleníchbakalářská 2017 
Dostálová ŽanetaInformovanost pacientů s diabetes mellitus o prevenci syndromu diabetické nohybakalářská 2017 
Pěronková AlenaPsychosociální intervenční služba v Městské nemocnici Ostrava, p.o.bakalářská 2017 
Tobolová MonikaNosní furunkl s vývojem septického stavubakalářská 2017 
Gerlová BarboraZdravý životní styl jako prevence kardiovaskulárních chorobbakalářská 2016 
Habramová JanaZnalosti v oblasti prevencebakalářská 2016 
Hrašnová SoňaKvalita poskytované péče v domově pro seniorybakalářská 2016 
Jančíková MagdalénaPostupy zabraňující medikačnímu pochybeníbakalářská 2016 
Kuráňová GabrielaInformovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeněbakalářská 2016 
Maňáková NikolZnalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonální resuscitacebakalářská 2016 
Paraničová IrenaPacienti s Diabetem mellitem II. typu u praktického lékařebakalářská 2016 
Plutínská ZuzanaSpolupráce pacientů na prevenci medikačního pochybeníbakalářská 2016 
Rybová LucieStandard ošetřovatelské péče - Katetrizace centrálního žilního systémubakalářská 2016 
Benková MarcelaProblematika pacienta s echinokokózoubakalářská 2015 
Cyrusová LenkaOšetřovatelská péče o pacienta při kardiopulmonální resuscitacibakalářská 2015 
Černá JanaPacientka s karcinomem hrtanubakalářská 2015 
Černá KarolínaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s akutním infarktem myokardubakalářská 2015 
Giňovská KláraPlán péče pro pacienta po kardiochirurgické operaci - disekce aortybakalářská 2015 
Gruszková MariaPlán ošetřovatelské péče o pacienta s Addisonovou choroboubakalářská 2015 
Langerová PetraPlán ošetřovatelské péče pro pacienty s tracheostomií v anesteziologicko - resuscitační péčibakalářská 2015 
Lexová PetraEdukace pacienta před brachyterapiíbakalářská 2015 
Marečková KarolínaPlán ošetřovatelské péče pro dítě s akutní lymfoblastickou leukemiíbakalářská 2015 
Sikorová MichaelaProblematika klientky s Crohnovou choroboubakalářská 2015 
Struhařová JanaPacient se střelným poraněnímbakalářská 2015 
Svobodová GabrielaMedikační pochybení jako indikátor kvalitybakalářská 2015 
Ševčíková NelaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty s kardiostimulátorembakalářská 2015 
Tomanová NikolPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s poraněním slezinybakalářská 2015 
Vlková LenkaStandard ošetřovatelské péče - katetrizace močového měchýře a péče o permanentní močový katétrbakalářská 2015 
Březovská MichaelaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s akutním levostranným srdečním selhánímbakalářská 2014 
Čorná MonikaŽivot pacienta s chronickým onemocněním ledvinbakalářská 2014 
Janotová PetraVyužití automatizovaného externího defibrilátoru u kardiopulmonální resuscitacebakalářská 2014 
Jiříčková AndreaZnalost poruch srdečního rytmu u sester pracujících v intenzivní a akutní péčibakalářská 2014 
Klosová MartinaNávrh standardu ošetřovatelské péče u pacienta s kolostomiíbakalářská 2014 
Klvaňová AlenaNávrh edukačního standardu u pacienta před zahájením dialyzační léčbybakalářská 2014 
Pinďáková TerezaVybrané problémy u muže s onemocněním diabetes mellitusbakalářská 2014 
Pizurová LenkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s Crohnovou choroboubakalářská 2014 
Romero Majorga Adilija DžulijaŽivot s vrozenou srdeční vadoubakalářská 2014 
Serišová PetraIndikátor kvality poskytované ošetřovatelské péče - spokojený pacientbakalářská 2014 
Šulcová JanaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty s Huntingtonovou choroboubakalářská 2014 
Šuťáková RenátaEdukační standard ošetřovatelské péče - Příprava pacienta před operací na krčních tepnách v cervikálním blokubakalářská 2014 
Točoňová KateřinaPacient po amputaci dolní končetiny z důvodu diabetické gangrénybakalářská 2014 
Vachová AdélaNávrh ošetřovatelského standardu pro zavedení nasogastrické sondybakalářská 2014 
Zarembová JanaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty po Perkutánní transluminální koronární angioplasticebakalářská 2014 
Bijok MichalKanylace periferního žilního systémubakalářská 2013 
Bilská LenkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s onemocněním myasthenia gravisbakalářská 2013 
Botyánszká KateřinaPlán ošetřovatelské péče o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocíbakalářská 2013 
Foltová KvětušeObecný standard ošetřovatelské péče aplikace chemoterapiebakalářská 2013 
Gajdová ZdeňkaVybrané problémy u ženy s hypotyreózoubakalářská 2013 
Molnárová MonikaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s meningitidoubakalářská 2013 
Nagyová JanaProblematika snižování zvýšené tělesné teploty u dětí v domácím prostředíbakalářská 2013 
Olšáková JanaNávrh a ověření standardu - Klinická enterální výživabakalářská 2013 
Urbanová LucieIndikátor kvality ošetřovatelské péče - dodržování práv pacientůbakalářská 2013 
Dobešová GabrielaEdukační standard aplikace inzulínubakalářská 2012 
Kostková JanaNávrh a ověření standardu ošetřovatelské péče - Péče o duševně nemocné při elektrokonvulzivní terapiibakalářská 2012 
Lukáčová OlgaNový start do života po onemocnění karcinomem prsubakalářská 2012 
Mikolášová PavlaBariéry v komunikaci s neslyšícímibakalářská 2012 
Navrátilová LadaKomunikační bariéry při ošetřování cizinců. Vytvoření komunikačních pomůcek.bakalářská 2012 
Nováková KateřinaVybrané problémy pacienta s cévní mozkovou příhodoubakalářská 2012 
Omastová PetraAuditní šetření uzavřené ošetřovatelské dokumentacebakalářská 2012 
Rýznarová EvaMožnost hospitalizace a ambulantního ošetření handicapovaného pacienta v doprovodu asistenčního psabakalářská 2012 
Sikorová IvetaPostoje sester k pacientům v terminálním stadiubakalářská 2012 
Šrubařová AlenaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s kataraktoubakalářská 2012 
Moravcová MonikaSyndrom vyhoření u všeobecných sester pracujících na odděleních akutní a intenzivní péčebakalářská 2011 
Ryšánková LenkaStandardní postup při odběru krvebakalářská 2011 
Stanková LibušeBariéry v celoživotním vzdělávání všeobecných sesterbakalářská 2011 
Vlková ZdeňkaKlienti po akutním infarktu myokardu a kouřeníbakalářská 2011 
Klusová ZuzanaÚroveň znalostí porodních asistentek v kardiopulmonální resuscitacibakalářská 2010 
Olbřímková MartinaBazální stimulace a její využití v intenzivní péčibakalářská 2010 
Przeczková PetraPlán ošetřovatelské péče u pacienta se zevní fixací fraktury pánvebakalářská 2010 
Režnarová DenisaPotřeby žen hospitalizovaných v protialkoholní léčebněbakalářská 2010 
Kajzarová BarboraSekundární prevence nádorového onemocnění prsu u ženbakalářská 2009 
Kargerová KláraŽena po ablaci prsubakalářská 2009 
Kišová VendulaAutonomie a soukromí pacientů na jednotkách intenzívní péčebakalářská 2009 
Miléřová MarcelaPotřeby žen se zhoubným onemocněním prsubakalářská 2009 
Plačková DagmarInformovanost a postoj žen k primární prevenci zhoubného onemocnění prsubakalářská 2009 
Semerová VeronikaVšeobecný ošetřovatel - muž v ženském týmubakalářská 2009 
Svačinová VendulaSyndrom diabetické nohy - informovanost a postoj pacientů s DMbakalářská 2009 
Lukešová OlgaKoncept bazální stimulace a jeho využití ve vybraných zdravotnických zařízeníchbakalářská 2008 
Nevolová KristýnaEdukace pacientek při zhoubném onemocnění prsubakalářská 2008 
Ševčíková SylviePacient po akutním infarktu myokardu - management následné péčebakalářská 2008 
Urbanová LucieSestra pacientem - ovlivní tato zkušenost vztah a empatii k pacientům?bakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub