OU

Tereza Ševčíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:hematoonkologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2329
597 372 098
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kufová, Z., Ševčíková, T., Growková, K., Vojta, P., Filipová, J., Adam, Z., Pour, L., Penka, M., Rysava, R., Nemec, P., Brozova, L., Vychytilova, P., Jurczyszyn, A., Grosicki, S., Barchnicka, A., Hajduch, M., Hájek, R. a Šimíček, M. Biomarkers in immunoglobulin light chain amyloidosis. Klinicka Onkologie. 2017, č. 30, s. 60-67. ISSN 0862-495X.
Jelínek, T., Bezdekova, R., Zatopkova, R., Burgos, L., Šimíček, M., Ševčíková, T., Paiva, B. a Hájek, R. Current applications of multiparameter flow cytometry in plasma cell disorders. BLOOD CANCER JOURNAL. 2017, č. 7, ISSN 2044-5385.
Growková, K., Kufová, Z., Ševčíková, T., Filipová, J., Kascak, M., Jelínek, T., Grosicki, S., Barchnicka, A., Roziakova, L., Mistrik, M., Simicek, M. a Hájek, R. Diagnostic Tools of Waldenström's Macroglobulinemia - Best Possibilities for Non-invasive and Long-term Disease Monitoring. Klinická onkologie. 2017, č. 30, s. 81-91. ISSN 1802-5307.
Eliáš, M., Amaral , R., Fawley , K. P., Fawley , M. W., Němcová , Y., Neustupa , J., Přibyl , P., Santos , L. M. A. a Ševčíková, T. Eustigmatophyceae. In: Handbook of the Protists. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 367-406. ISBN 978-3-319-28147-6.
Growková, K., Kryukova, E., Kufová, Z., Filipová, J., Ševčíková, T., Rihova, L., Kascak, M., Kryukov, F. a Hájek, R. Waldenström's macroglobulinemia: Two malignant clones in a monoclonal disease? Molecular background and clinical reflection. EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY. 2017, č. 99, s. 469-478. ISSN 0902-4441.
Zatopkova, M., Filipová, J., Jelínek, T., Ševčíková, T., Šimíček, M., Rihova, L., Bezdekova, R., Growková, K., Kufová, Z., Smejkalova, J., Hajduch, M., Pour, L., Minarik, J., Jungova, A., Maisnar, V., Kryukov, F. a Hájek, R. Whole exome sequencing of aberrant plasma cells in a patient with multiple myeloma minimal residual disease. Klinicka Onkologie. 2017, č. 30, s. 75-80. ISSN 0862-495X.
Ševčíková, T., Klimeš, V., Zbránková, V., Strnad, H., Hroudova, M., Vlcek, C. a Eliáš, M. A Comparative Analysis of Mitochondrial Genomes in Eustigmatophyte Algae. GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION. 2016, č. 8, s. 705-722. ISSN 1759-6653.
Záhonová, K., Kostygov, A., Ševčíková, T., Yurchenko, V. a Eliáš, M. An Unprecedented Non-canonical Nuclear Genetic Code with All Three Termination Codons Reassigned as Sense Codons. CURRENT BIOLOGY. 2016, č. 26, s. 2364-2369. ISSN 0960-9822.
Yurchenko, V., Kostygov, A., Havlova, J., Grybchuk-Ieremenko, A., Ševčíková, T., Lukes, J., Ševčík, J. a Votypka, J. Diversity of Trypanosomatids in Cockroaches and the Description of Herpetomonas tarakana sp n.. JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY. 2016, č. 63, s. 198-209. ISSN 1066-5234.
Kryukov, F., Kryukova, E., Brožová, L., Kufová, Z., Filipová, J., Growková, K., Ševčíková, T., Jarkovský, J. a Hájek, R. Does AL amyloidosis have a unique genomic profile? Gene expression profiling meta-analysis and literature overview. GENE. 2016, roč. 591, s. 490-498. ISSN 0378-1119.
Flegontov, P., Butenko, A., Firsov, S., Kraeva, N., Eliáš, M., Field, M. C., Filatov, D., Flegontova, O., Gerasimov, E. S., Hlavacova, J., ISHEMGULOVA, A., Jackson, A. P., Kelly, S., Kostygov, A., Logacheva, M., Maslov, D. A., Opperdoes, F. R., OReilly, A., Sadlova, J. a Ševčíková, T. et al. Genome of Leptomonas pyrrhocoris: a high-quality reference for monoxenous trypanosomatids and new insights into evolution of Leishmania. SCIENTIFIC REPORTS. 2016, č. 6, ISSN 2045-2322.
Ševčík, J., Kaspřák, D., MANTIČ, M., Fitzgerald, S., Ševčíková, T., Tóthová, A. a Jaschhof, M. Molecular phylogeny of the megadiverse insect infraorder Bibionomorpha sensu lato (Diptera). PeerJ. 2016, č. 4, ISSN 2167-8359.
Yurchenko, T., Ševčíková, T., Strnad, H., Butenko, A. a Eliáš, M. The plastid genome of some eustigmatophyte algae harbours a bacteria-derived six-gene cluster for biosynthesis of a novel secondary metabolite. OPEN BIOLOGY. 2016, č. 6, ISSN 2046-2441.
Fulneckova, J., Ševčíková, T., Lukesova, A. a Sykorova, E. Transitions between the Arabidopsis-type and the human-type telomere sequence in green algae (clade Caudivolvoxa, Chlamydomonadales). CHROMOSOMA. 2016, č. 125, s. 437-451. ISSN 0009-5915.
Ševčíková, T., Horak, A., Klimeš, V., Zbránková, V., Demir-Hilton, E., Sudek, S., Jenkins, J., Schmutz, J., Pribyl, P., Fousek, J., Vlcek, C., Lang, B., Obornik, M., Worden, A. a Eliáš, M. Updating algal evolutionary relationships through plastid genome sequencing: did alveolate plastids emerge through endosymbiosis of an ochrophyte?. Scientific Reports. 2015, č. 5, s. -1-0. ISSN 2045-2322.
Ševčík, J., Kaspřák, D., MANTIČ, M., Ševčíková, T. a Tóthová, A. Molecular phylogeny of the fungus gnat family Diadocidiidae and its position within the infraorder Bibionomorpha (Diptera). ZOOL SCR. 2014, roč. 43, č. 43, s. 370-378. ISSN 0300-3256.
Gaysina, L., Škaloud, P., Ševčíková, T., Eliáš, M. a Němcová, Y. Chloropyrula uraliensis gen. et sp. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a new green coccoid alga with a unique ultrastructure, isolated from soil in South Urals. Journal of Systematics and Evolution. 2013, č. 51, s. 476-484. ISSN 1674-4918.
Ševčíková, T., Bišová, K., Lukešová, A., Hrčková, K. a Sýkorová, E. JE ZELENÁ ŘASA DESMODESMUS QUADRICAUDA MODELEM S NETYPICKOU REGULACÍ TELOMERÁZOVÉ AKTIVITY?. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.


Nenalezen žádný záznam.MicroRNA cirkulující v séru jako nový biomarker AL amyloidózy
Hlavní řešitelMgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Separace klonálních buněk pro účely izolace DNA/RNA u monoklonálních gamapatií
Hlavní řešitelMgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub