Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Svatopluk Slovák


titul, jméno, příjmení:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 312, budova SA
funkce:vedoucí KPV
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2610
605 249 665
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Rok: 2019, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Rok: 2017, Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda
kapitola v odborné knize

Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2017, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Covid19 Impact on Information Channels Choosing Preference during the Self-Study of Teachers in the Gender Context
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2020
stať ve sborníku

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe
Svatopluk Slovák
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teaching Experience with the Conditions of Distance Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic during the Covid19 Outbreak
Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Mikroekonomie - sbírka úloh
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Rok: 2019, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika kariérového poradenství ve vzdělávání učitelů
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2018, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

STANDARDIZATION AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES - REGIONAL DIMENSION IN THE CZECH REPUBLIC
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2018
stať ve sborníku

Ekonomické vzdělávání na základní škole
Svatopluk Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PŘEDMĚT TECHNIKA ŠKOLNÍ ADMINISTRATIVY A AKTUÁLNÍ NUTNOST JEHO INTEGRACE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V RÁMCI BUDOUCÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Rok: 2017, Trnava University in Trnava
kapitola v odborné knize

Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Rok: 2017
stať ve sborníku

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek
Rok: 2017, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Realizace vzdělávacího online kurzu ve výuce informatických předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Rok: 2017, Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda
kapitola v odborné knize

Standardization and Efficiency of Social Services - Regional Dimension in the Czech Republic
Renáta Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2017, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

ECONOMICAL ISSUE IN EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS AND ICT USE
Svatopluk Slovák
Rok: 2016, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
kapitola v odborné knize

Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries
Martina Halásková, Svatopluk Slovák, Renata Halásková
Rok: 2016
stať ve sborníku

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Svatopluk Slovák
Rok: 2016, Technika a vzdělavanie
článek v odborném periodiku

MAKROEKONOMIE B ? SOUBOR ÚLOH ZE STŘEDNĚ POKROČILÉ MAKROEKONOMIE
Svatopluk Slovák
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Finanční vzdělávání na základních a středních školách
Svatopluk Slovák, Svatopluk Slovák
Rok: 2015, Printing House of Lomza State University of Applies Sciences
kapitola v odborné knize

Práce Jako výrobní faktor - aktuální trendy
Svatopluk Slovák
Rok: 2015, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Čáslava je formát
Svatopluk Slovák
Rok: 2014, Sport
článek v odborném periodiku

Příprava elektronické podpory a aktualizace předmětu Světová ekonomika
Svatopluk Slovák
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj technického myšlení učitelů v mateřské škole
Svatopluk Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Svatopluk Slovák
Rok: 2014, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Volba povolání a problematika profesní orientace na základní škole
Svatopluk Slovák
Rok: 2014, Tribun EU, s.r.o
kapitola v odborné knize

Cvičebnice pro středně pokročilý kurz Mikroekonomie a Makroekonomie
Svatopluk Slovák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekonomie pro neekonomy
Svatopluk Slovák
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě v Ostravě
Svatopluk Slovák
Rok: 2013, Technika a vzdělávanie
článek v odborném periodiku

THE CHOICE OF CAREER AND THE ISSUE OF PROFESSIONAL ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOL
Svatopluk Slovák
Rok: 2013
stať ve sborníku

CAD in Education
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů, Svatopluk Slovák
Rok: 2012, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
kapitola v odborné knize

Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Inovace předmětu Dějiny ekonomických teorií
Svatopluk Slovák
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2012, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Trh nemovitosti, jeho teorie a praxe
Svatopluk Slovák
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Rok: 2012, Media4u Magazine
článek v odborném periodiku

Dějiny národního hospodářství
Svatopluk Slovák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomika bydlení
Svatopluk Slovák
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2011, DAKOL
kapitola v odborné knize

Proč píská sudí Šindler, když je z formy?
Svatopluk Slovák
Rok: 2011, Sport
článek v odborném periodiku

Průřezové téma Člověk a svět práce
Svatopluk Slovák, Kolektiv Autorů
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2011
působení v zahraničí

Ať se věnuje Slávii
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Dojde na soudy?
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Ekonomika a finanční management
Svatopluk Slovák, Hana Havránková, Pavlína Haščáková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hašek by měl jednat
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Inovace předmětu systémy veřejné správy České republiky a Evropské unie
Svatopluk Slovák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Má to Červenka zapotřebí?
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Program rozvoje města Brušperk pro rok 2010
Svatopluk Slovák
Rok: 2010
poskytovatelem realizované výsledky

Příprava elektronické podpory vzdělávání kurzu Mikroekonomie A
Svatopluk Slovák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Růžičko, zapomeň na Trenčín
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Ředitel by měl být diplomat
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy
Svatopluk Slovák, Renáta Halásková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hospodářská politika
Svatopluk Slovák
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Management
Svatopluk Slovák
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Odborné vzdělávání
Berta Rychlíková, Svatopluk Slovák
Rok: 2009, Odborné vzdělávání
článek v odborném periodiku

Proč Bílek?
Svatopluk Slovák
Rok: 2009, Sport
článek v odborném periodiku

Program rozvoje města Brušperk pro rok 2009
Svatopluk Slovák
Rok: 2009
poskytovatelem realizované výsledky

Universytet Pedagogiczny Krakow
Svatopluk Slovák
Rok: 2009
působení v zahraničí

Aktuální problémy trhu práce
Svatopluk Slovák
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2008
stať ve sborníku

Podnikavost a aktuální problémy trhu práce
Svatopluk Slovák, Miroslav Merenda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Příprava a zavedení předmětu Institucionální ekonomie na EkF VŠB-TUO: posudek FRVŠ
Svatopluk Slovák, Václav Jurečka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stát v éře globalizace
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tvorba nového předmětu Rozvojové ekonomiky: posudek FRVŠ
Svatopluk Slovák, Ingrid Majerová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy ekonomie
Svatopluk Slovák, Renáta Halásková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Václav Tvarůžka
Rok: 2007, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

E-BANKOVNICTVÍ Tvorba učebních textů multimediálního charakteru: projekt FRVŠ
Svatopluk Slovák, Dana Forišková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Finance podniku
Svatopluk Slovák, Jiří Uherek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepční a legislativní východiska systému kurikulární reformy
Svatopluk Slovák, Jan Mareš, Jiří Semrád, Michal Škrabal
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Managerské nástroje a dovednosti koordinátora ŠVP
Svatopluk Slovák, Božena Kadeřábková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podnikatelský záměr malého a středního podniku
Svatopluk Slovák, Jiří Uherek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teach and ESPRIT. Developing Entrpreneurial Spirit in European Teachers´Training for Vocational Education.
Josef Malach, Svatopluk Slovák, Lukáš Durda
Rok: 2007, Neuveden
odborná kniha

Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě
Ladislav Rudolf, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Svatopluk Slovák
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vocational College Castrop-Rauxel
Svatopluk Slovák
Rok: 2007
působení v zahraničí

Entrepreneurial Initiative Teaching, Education in the Context of Globalization and Specifics of the Moravian-Silesian Region
Svatopluk Slovák
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hedmark University College
Svatopluk Slovák
Rok: 2006
působení v zahraničí

Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prešovská univerzita
Svatopluk Slovák
Rok: 2006
působení v zahraničí

Reakreditace učitelství odborných předmětů
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Berta Rychlíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Combination Study of Teaching Special Subjects
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2005, The New Education Rewiew
článek v odborném periodiku

Pedagogical Institute of Cyprus
Svatopluk Slovák
Rok: 2005
působení v zahraničí

Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2005
stať ve sborníku

Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Historické kořeny systému sociálně tržního hospodářství
Svatopluk Slovák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Úloha státu v tržní ekonomice s důrazem na koncepci sociálnětržného hospodářství a na řešení problému nerovnosti
Svatopluk Slovák
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Růst veřejných výdajů
Svatopluk Slovák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sociální nerovnost jako ekonomický problém
Svatopluk Slovák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úloha vlády ve svobodné společnosti
Svatopluk Slovák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
XEVDOEkonomika vzdělávání dospělých
BDASODaňová soustava
BDISEMetodika výzkumné činnosti
BKMNGManagement
BMAEKMakroekonomie
BMIEKMikroekonomie
BPMNGManagement
BSZSouhrnná zkouška
BSZO3Ekonomika s didaktikou
BZAMEZáklady managementu
CDNHODějiny národního hospodářství
CFVZDFinanční vzdělávání
CSVPRSvět práce
CZEK1Základy ekonomie 1
CZEK2Základy ekonomie 2
E-EKOEconomics
E-HODEconomic History
EKONOEkonomie
CHOVYHospodářské výpočty
MANAGManagement
MDNHODějiny národního hospodářství
METRPEkonomika trhu práce
MEVSYEkonomie ve vzdělávacích systémech
MHOPOHospodářská politika
MPEMEPersonální management
MSZSouhrnná zkouška
MZEKOZáklady ekonomie
QMNGMManagement
RZKEKEkonomie ve vzdělávacích systémech
UCLSPČlověk a svět práce
UFIGRFinanční gramotnost na střední škole
UHODEHospodářské dějiny
UHOPOHospodářská politika
VOLPOVolba povolání
2SVPRSvět práce
3EKONEkonomika
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
3MNGMManagement
33ONAEkonomie A
33ONBEkonomie B
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6EKO1Ekonomie 1
6EKO2Ekonomie 2
6PRACSvět práce a volba povolání
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66CSPČlověk a svět práce
66FIVFinanční vzdělávání
66HOVHospodářské výpočty
66KO1Ekonomie 1
66KO2Ekonomie 2
66OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SEDSZZ - Strojíren. a elektro. s didaktikou
66ZE1Základy ekonomie 1
66ZE2Základy ekonomie 2
7EKPOEkonomika, podnikání a svět práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DP1Didaktika odborných předmětů 1
77DP2Didaktika odborných předmětů 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77HOPHospodářská politika
77SEDSZZ - Stroj. a elektrotech. s didaktikou
STRERStrategie soc.ek.rozvoje a trh práce
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období11/2016 - 10/2019
PoskytovatelDěkanát PřF, Oddělení pro podporu projektů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Dílna techniky ve světě dětí - Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období7/2014 - 8/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub