Krizový štáb Ostravské univerzity

Na Ostravské univerzitě byl pro aktuální potřeby v souvislosti s epidemiologickou situací ustaven Krizový štáb.

Seznam členů Krizového štábu:
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPSpředseda
 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.rektor
Mgr. Monika Šumberová, MBAkancléřka
Ing. Jan Fux, MBAkvestor
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.prorektor pro studium
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.prorektorka pro mezinárodní vztahy
Mgr. Martin Špičkaprávník
Ing. Jana Kuchařovávedoucí personálního oddělení
Ing. Lucie Fremrovávedoucí Centra marketingu a komunikace
Bc. Kamila Hýbnerovávedoucí Poradenského centra
doc. MgA. František Kowolowskiděkan FU
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.děkan PřF
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.děkanka FSS
doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.proděkanka PdF
doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.proděkanka FF
Ing. Pavel Pomeznýředitel CIT
prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.ředitel ÚVAFM
Ing. Jarmila Dvořáčkovázástupkyně ředitelky UK
Ing. Martin Zimnýtechnik BOZP

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2020