Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

Ve výzkumu se zaměřujeme především na dvě cílové skupiny obyvatel a s nimi spojená témata:

  1. osoby vyloučené z bydlení – v centru zájmu stojí komplexy nástrojů vedoucích k překonání tíživé bytové situace, k získání a k udržení vyhovujícího a důstojného bydlení;
  2. osoby v nepříznivé životní situaci ohrožené sociálním vyloučením především z důvodu věku či zdravotního stavu (zejména senioři, nezletilé děti či osoby se zdravotním postižením) – výzkumně se zaměřujeme na roli sociální práce a sociálních služeb při jejím překonávání;

Struktura týmu:

Vedoucí týmu

Další členové týmu a postdoktorandi


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022