Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PřF
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období7/2021 - 11/2023
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans - lessons learned and policy recommendations
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Období6/2023 - 11/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Rozšíření strategického plánu "fajnOva CENTRUM" - projekt Přívoz
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období3/2023 - 10/2023
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavřešený
Chytrá řešení napříč kontinuální péčí o seniory
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Období6/2020 - 9/2023
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Program ÉTA
Stavřešený
Předprojektová příprava LERCO
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období4/2022 - 9/2023
PoskytovatelLékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Nezařazené projekty
Stavřešený
Pedagogická pro Ostravu
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období7/2023 - 9/2023
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavřešený
Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Hlavní řešitelPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Období9/2018 - 9/2023
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Stavřešený
VIR Virtuální galerie VIR Virtual Gallery
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období10/2021 - 9/2023
PoskytovatelFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Katedra českého jazyka a liter. s did., Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Mezinárodní hobojové kurzy Fakulty umění Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2023 - 8/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Romští lídři - hybatelé změny
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2023
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
2. ročník studentské soutěže BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2023 - 8/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných studentů 2020
Hlavní řešitelprof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Mentor Training
Hlavní řešitelMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2022/2023
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období9/2022 - 8/2023
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Řízení udržitelnosti a zelený controlling v sociální ekonomice.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Aktivní vzdělávání seniorů bez bariér (ASEB)
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavukončený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Stavřešený

1234567891011121314