Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hravé eduobrazy s pohádkovými motivy
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra pedagogiky a andragogiky, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Heuristické metody pro řešení problémů z oblasti IT
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Fuzzy modelování - rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací II
Hlavní řešitelMgr. Hana Zámečníková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tadeusz Romanowicz: Olomouc. Vzpomínky na leta 1864 a 1865
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Syntéza, charakterizace a aplikace porézních materiálů II
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Didaktická reflexe online distanční výuky do současné prezenční formy pohledem studentů, učitelů a ředitelů škol: příklady dobré praxe
Hlavní řešitelMgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hodnocení potřeb rodičů dětí v paliativní péči
Hlavní řešitelMgr. Petra RŮŽIČKOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Role sociálních pracovníků na obcích v pozici Case managera
Hlavní řešitelMgr. Zuzana MACHOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Stanovení korelace nálezů transkraniálního ultrazvuku a magnetické rezonance mozku u Parkinsonovy nemoci s histopatologickým nálezem.
Hlavní řešitelMgr. Patricie MICHALČOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Terapeutické monitorování natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Hlavní řešitelPharmDr. Denisa MOŠKOŘOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Trans- (teorie), inter- (teorie), meta- (teorie) jako aktuální podněty literární vědy
Hlavní řešitelVasilios CHALEPLIS
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Utváření učitelského přesvědčení v profesní biografii učitele v kontextu se způsoby užívání studijních zdrojů
Hlavní řešitelMgr. Bc. Tereza VAŠUTOVÁ, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv nutriční intervence na nutriční stav osob v riziku a s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí
Hlavní řešitelMgr. Nadezhda BORZENKO
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2023 - ISSO 2023
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období2/2023 - 11/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PdF
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období7/2021 - 11/2023
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PřF
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období7/2021 - 11/2023
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223-2023: konference o městě Orlová
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období4/2023 - 11/2023
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans - lessons learned and policy recommendations
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Období6/2023 - 11/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Rozšíření strategického plánu "fajnOva CENTRUM" - projekt Přívoz
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období3/2023 - 10/2023
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavukončený
Chytrá řešení napříč kontinuální péčí o seniory
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Období6/2020 - 9/2023
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Program ÉTA
Stavukončený

123456789101112131415