Výzkum středověké společnosti a kultury - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

 • středověká církev
 • středověká filosofie
 • středověká ikonografe
 • středověká imaginace
 • středověká latina a latinská literatura
 • středověká věda
 • středověké dějiny
 • středověké komunikační strategie
 • středověké prameny
 • středověké umění
 • středověké právo

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2022