OU > Věda a tvůrčí činnost > Hlavní směry výzkumu

Ostravská univerzita

 • Obrázek

Výzkum středověké společnosti a kultury - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

 • středověká církev
 • středověká filosofie
 • středověká ikonografe
 • středověká imaginace
 • středověká latina
 • středověká věda
 • středověké dějiny
 • středověké komunikační strategie
 • středověké prameny
 • středověké umění

Vazba na doktorské studium: ano

 • České a československé dějiny
 • Filozofie
 • Kulturní dějiny

Akreditace habilitačních a profesorských řízení: ano

 • České a československé dějiny
 • Filozofie

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi

Studenti doktorského studia

 • Mgr. David Sychra
 • Mgr. Jakub Varga


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 10. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub