OU

Jan Herůfek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 304, budova D
funkce:
obor činnosti:humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1823
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Herůfek, J. Koncepcja prawdy absolutnej u Jana Reuchlina: Oryginalna polifonia filozofii. In: Rzecz piękna, mądra, dobra? Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii. Wrocław: Oficyna wydawnicza Arboretum, 2017. s. 73-80. Tom III. ISBN 978-83-62563-59-3.
Herůfek, J. Scientia prohibita G. Pica della Mirandola. Ostrava: Vivarium: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7464-883-0.
Herůfek, J. Svět italské komicko-realistické poezie: oponentský posudek disertační práce. 2017.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Herůfek, J. Picova a Ficinova interpretace Cavalcantiho konceptu lásky malé přiblížení. Studia comeniana et historica. 2016, č. 95-96, s. 58-69. ISSN 0323-2220.
Herůfek, J. Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě. 2016.
Herůfek, J. Recepce Cavalcantiho konceptu lásky u florentských platoniků. In: Problematika vnímání mezi středověkou a novověkou filosofií. Ostrava: Katedra filozofie FF OU. 2016.
Herůfek, J. Reuchlinova cesta k absolutní pravdě (ad sapientiam Dei). In: Prawda-Dobro-Piekno III-Jedno czy Wielość. Instytut Filozofii, Wroclaw: Instytut Filozofii. 2016.
Herůfek, J. a Franc, J. Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Herůfek, J. Philosophia naturalis Francesca Zorziho. In: Filozof na prowincji / Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych. Lubliniec: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Herůfek, J. Předmluva (k Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost). In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostravská univerzita v Ostravě: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 7-10. Interpretationes. ISBN 978-80-7464-781-9.
Herůfek, J. Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2015. Interpretationes 4. 152 s. ISBN 978-80-7464-706-2.
Herůfek, J. a Franc, J. Úvodní slovo. In: Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. Olomouc: Refugium, 2015. s. 7-12. svazek. ISBN 978-80-7412-225-5.
Herůfek, J. Vita coaetanea / Současný život. Červený Kostelec - Ostrava: nakladatelství Pavel Mervart, 2015. 148 s. ISBN 978-80-7464-455-9.
Herůfek, J. Flavius Mithridates a židovská kulturní tradice. In: VIA VIATORES QUAERIT. MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA W DZIEJACH KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. GDYNIA: MUZEUM MIASTA GDYNI. 2014.
Herůfek, J. Koncept "magia naturalis" G. Pica della Mirandola a jeho role na "veřejné" disputaci o Devíti stech tezích. Studia comeniana et historica. 2014, roč. 44, s. 80-112. ISSN 0323-2220.
Herůfek, J. Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochanana Alemanna. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Poprad: Katolícka univerzita v Ružomberku. 2014.
Herůfek, J. Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Herůfek, J. Proces Giovanniho Pica della Mirandola. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 105 s. ISBN 978-80-7464-699-7.
Herůfek, J. Johannes Reuchlin a tradice prisca theologia. In: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň: FF ZČU Plzeň. 2013.
Herůfek, J. Proměny renesanční podoby vědy mezi 15. a 16. stoletím: Ficino, Pico a Reuchlin. In: Limity vědeckého poznání. Ostrava: Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 37-56. ISBN 978-80-7464-458-0.
Herůfek, J. Universita di Ferrara. 2013.
Herůfek, J. Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin. In: Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Brno: CDK, 2012. s. 107-114. ISBN 978-80-7325-301-1.
Herůfek, J. Guglielmo Raimondo Moncada between the Jewish and the Christian Mystical Tradition. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 17, s. 41-55. ISSN 1803-7402.
HORÁKOVÁ, J., Svoboda, F., Zemčík, T. a Herůfek, J. Studentská vědecká konference Katedry filozofie - Setkávání vědy a filosofie.: Jaká je dnes funkce filosofie vědy? [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Herůfek, J. Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin. Olomouc: FF UP. 2011.
Herůfek, J. Giovanni Pico della Mirandola and the Christian Kabbalah. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2011, roč. 1, s. 84-107. ISSN 1805-3742.
Herůfek, J. Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals. Acta comeniana. 2011, roč. 25, s. 7-24. ISSN 0231-5955.
Herůfek, J. Renesanční cesty k náboženské toleranci (Kusánský, Ficino, Reuchlin a Postel). In: XXVIII. Mezinárodní Komeniologické Kolokvium: Komenský a soudobá politická teorie a praxe. Uherská Brod: Muzeum J. A. Komenského. 2011.
Herůfek, J. Reuchlinovo a Picovo pojetí křesťanské kabaly: malé přiblížení. Listy filologické Folia philologica. 2011, roč. 134, s. 81-93. ISSN 0024-4457.
Herůfek, J. Universita di Pisa. 2010.
Herůfek, J. Universita degli Studi di Firenze. 2009.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Janalík VítPolitická filosofie N. Machiavellihodiplomová 2015 
Elischer RadanPřírodní filosofie Giordana Brunabakalářská 2018 
Garba JosefSluneční stát - zdroje, komparace a vlivbakalářská 2017 
Divoka MarekPřírodní filosofie Marsilia Ficina a G. Pica della Mirandolybakalářská 2015 


Vědecké a filosofické poznání přírody
Hlavní řešitelMgr. Jan Herůfek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub