Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Anna Pumprová

Anna Pumprová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 210, budova D
funkce:vedoucí KLA, pedagogický poradce KLA
obor činnosti:latinská medievistika, latinská filologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2010
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016habilitace v oboru klasická filologie na FF MU v Brně (docentka)
2002 - 2006doktorské studium na FF MU v Brně, obor latinská medievistika (Ph.D.)
1997 - 2002magisterské studium na FF MU v Brně, obory latinský jazyk a literatura - historie (Mgr.)

Zaměstnání, praxe

2016 - dosuddocentka KLA FF OU
2014 - dosudvedoucí Katedry latinského jazyka a kultury FF
2013 - dosudvědecký pracovník Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury (Vivarium) Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2010 - 2013rodičovská dovolená, 2 děti
2008 - 2010odborná asistentka Ústavu klasických studií FF MU
2005 - 2011výzkumný a vývojový pracovník Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Odborné zaměření

česko-latinská literatura středověku
klášterní písemnictví ve středověku
středověká historiografie, homiletika, biblická exegeze, duchovní literatura
edice latinských literárních textů

Projekty a granty mimo OU

Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice
Hlavní řešitel: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (MU)
Období: 1/2010-12/2014
Poskytovatel: Standardní projekt GAČR (P405/10/0425)
Olomoucký biskup Robert jako autor výkladu Píseň písní: edice a rozbor literárního pramene
Hlavní řešitel: Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (MU)
Období: 1/2008-12/2010
Poskytovatel: Postdoktorský projekt GAČR (404/08/P178)


Vybrané publikace

Psík, R. a Pumprová, A. Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2017. Interpretationes, series A. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.
Pumprová, A. Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene. Mediaevalia historica Bohemica. 2017, 20(1), s. 61-84. ISSN 0862-979X.
Pumprová, A. Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library. Graeco-Latina Brunensia. 2016, roč. 2016, č. 21, s. 265-301. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240). Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition. 2015, č. 128, s. 199-222. ISSN 0084-005X.
Pumprová, A. Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.. Časopis matice moravské. 2014, roč. 133, č. 1, s. 25-51. ISSN 0323-052X.
Nechutová, J., Krmíčková, H., Coufal, D., Fuksová, J., Mutlová, P., Pumprová, A., Stehlíková, D. a Švanda, L. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis 253. 493 s. ISBN 978-2-503-54293-5.
Pumprová, A. Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik. In: Chronicon Aulae regiae - Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme. Frankfurt am Main: Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. s. 75-94. ISBN 978-3-631-64535-2.
Pumprová, A. Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 2012, č. 131, s. 239-263. ISSN 0323-052X.
Pumprová, A. Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.. Brno: Matice moravská, 2010. Prameny dějin moravských 20. 299 s. ISBN 978-80-86488-78-3.

Všechny publikace

Pumprová, A. Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška). Wien: Universität Wien, Institut für österreichische Geschichtsforschung. 2019.
Pumprová, A. a Psík, R. Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau. In: 21st Biennial Symposium of the IMSSS - MEDIEVAL MONKS, NUNS & MONASTIC LIFE. Bristol: University of Bristol. 2018.
Pumprová, A. Berlin, Freie Universität, Philologische Bibliothek, badatelský pobyt, 3.-6. 6. 2017. 2017.
Pumprová, A. Jak se psala kázání v Čechách v první polovině 14. století. In: Hortus Cassoviensis II. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. 2017.
Pumprová, A. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017. 2017.
Psík, R. a Pumprová, A. Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2017. Interpretationes, series A. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.
Pumprová, A. Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc: Univerzita Palackého. 2017.
Pumprová, A. Wien, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017. 2017.
Pumprová, A. Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene. Mediaevalia historica Bohemica. 2017, 20(1), s. 61-84. ISSN 0862-979X.
Pumprová, A. Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, aktivní účast na konferenci, 18.5.-21.5.2016. 2016.
Pumprová, A. Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau. In: 2. Prager-Berliner Mediävistentreffen. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. 2016.
Pumprová, A. Leipzig, Staatsbibliothek, badatelský pobyt, 21.-24. 11. 2016. 2016.
Pumprová, A. Nahlédnutí do literární dílny rozpolceného kronikáře Karlova otce. In: Letní škola klasických studií. Konferenční středisko AV ČR, Třešť: Akademie věd ČR. 2016.
Pumprová, A. Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library. Graeco-Latina Brunensia. 2016, roč. 2016, č. 21, s. 265-301. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240). Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition. 2015, č. 128, s. 199-222. ISSN 0084-005X.
Pumprová, A. Robert Olomoucký - opomíjený literát počátku 13. věku. In: Staročeský dýchánek. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2015.
Pumprová, A. Berlin, Freie Universität in Berlin, výukový pobyt (Erasmus), 3.11.-5.11. 2014. 2014.
Pumprová, A. Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.. Časopis matice moravské. 2014, roč. 133, č. 1, s. 25-51. ISSN 0323-052X.
Pumprová, A. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, výukový pobyt (Erasmus), 18.11.-21.11. 2014. 2014.
Pumprová, A. Literární zdroje Zbraslavské kroniky. In: Kroniky jako historický pramen. K 700. výročí úmrtí Oty Durynského. Praha - Zbraslav: Státní oblastní archiv v Praze, Historický ústav akademie věd České republiky, Národní muzeum. 2014.
Pumprová, A. Liverpool, University of Liverpool, aktivní účast na konferenci, 6. 7.-11. 7. 2014. 2014.
Pumprová, A. Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. 81-117. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. a Krúpová, A. Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity. In: Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. Olomouc: Katedra klasické filologie FF UP. 2014.
Pumprová, A. a Krúpová, A. Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity. In: Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. Olomouc: Katedra klasické filologie FF UP. 2014.
Pumprová, A. Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae. In: Seventh International Medieval Chronicle Conference. Liverpool: University of Liverpool. 2014.
Nechutová, J., Krmíčková, H., Coufal, D., Fuksová, J., Mutlová, P., Pumprová, A., Stehlíková, D. a Švanda, L. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis 253. 493 s. ISBN 978-2-503-54293-5.
Pumprová, A. Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik. In: Chronicon Aulae regiae - Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme. Frankfurt am Main: Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. s. 75-94. ISBN 978-3-631-64535-2.
Pumprová, A. Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 2012, č. 131, s. 239-263. ISSN 0323-052X.
Pumprová, A. Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 2012, č. 17, s. 181-204. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau. In: Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l?Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes: Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l?Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes 2008 Luxembourg. s. 181-200. ISBN 2-919979-22-1.
Pumprová, A. Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.. Brno: Matice moravská, 2010. Prameny dějin moravských 20. 299 s. ISBN 978-80-86488-78-3.
Pumprová, A. Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny. Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 2009, č. 14, s. 217-234. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 2009, č. 56, s. 89-104. ISSN 1803-7429.
Pumprová, A. "Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." La Vita Caroli e l'intento predicatorio di Carlo IV.. In: Convegno Internazionale Humanitas Latina in Bohemis, Castello di Brandýs n. Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín-Treviso: Albis-Fondazione Cassamarca, 2007. Albis-Fondazione Cassamarca, 2007. s. 13-39. ISBN 978-80-903770-0-4.
Pumprová, A. Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení. In: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. Instytut Historii UAM, 2007. s. 233-241. ISBN 978-83-89407-22-1.
Pumprová, A. Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?. In: Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Masarykova univerzita, 2006. s. 98-110. ISBN 80-210-4069-6.
Pumprová, A. Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského. In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. Matice moravská, 2006. s. 241-252. ISBN 80-86488-35-7.
Pumprová, A. Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2004, roč. 2004, č. 9, s. 117-122. ISSN 1211-6335.
Pumprová, A. Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2003, roč. 2003, č. 8, s. 95-109. ISSN 1211-6335.
Pumprová, A. Erasmovský pobyt.


AutorNázev práceTypRok
Šindlerová IvaKázání Jakuba de Voragine o sv. Mikulášovibakalářská 2019 
Garcia AnnaExegeze veršů Písně písní 1,4-5 ve vybraných latinských komentářích do 12. stoletíbakalářská 2018 
Dvořák JakubUspořádání látky v první knize Zbraslavské kronikybakalářská 2017 
Popelková BarboraVita Karoli v Kronice Beneše Krabice z Weitmilebakalářská 2016 


Posílení výuky studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Edice kázání Petra Žitavského
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Realita a skutečnost ve středověku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub