Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny

CARBONELL, Charles-Olivier, Dominique BILOGHI a Jacques LIMOUZIN. Evropské dějiny Evropy, 1-2. Praha: Karolinum, 2003.
FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. Praha: Lidové noviny, 1998.
THAMER, Hans-Ulrich. Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století, 1-6. Praha: Vyšehrad, 2012-2014.
VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy od antických počátků do současnosti. Praha: Lidové noviny, 2004.
Velké dějiny zemí Koruny české, 1-15. Praha: Paseka 1999-2007.