Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ostravská malba
Hlavní řešitelprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Fotograf Viktor Kolář st.
Hlavní řešitelMgr. Lukáš Bártl, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Harlemská renesance v 21. století
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hodnocení kvality života a funkčního stavu pacientů po resekci plic
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Geohazardy v horských oblastech a posttěžební krajině: svahové pohyby, povodně a kontaminace území
Hlavní řešitelMgr. Michal Břežný, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Umělá inteligence jako nástroj k řešení reálných problémů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Participace dětí v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavv udržitelnosti
Divadlo fórum jako nástroj primární prevence
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období2/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Kulturní obraz sedláka v polské a české literatuře 19.-21. století. Vybrané aspekty
Hlavní řešitelprof. dr hab. Agnieszka Maria Czajkowska
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi I.
Hlavní řešiteldoc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Obskurantismus ve filozofii, vědě a veřejném diskursu
Hlavní řešitelMgr. David Černín, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Možnosti peer podpory v procesu zotavení se z drogové závislosti
Hlavní řešitelMgr. Markéta Čtvrtečková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Od etymologie ke krajině: témata české onomastiky 21. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití Pentraxinu 3 v diferenciální diagnostice aspergilového syndromu II.
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti
Hlavní řešitelMgr. Jan Drozd, dr
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Systematické a fylogenetické studie vybraných skupin korýšů s využitím molekulárních a morfologických analýz
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)
Hlavní řešitelIng. Jarmila Dvořáčková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Endosféra eustigmatofytů: vnitrobuněčné bakterie a viry v životě a evoluci modelové skupiny řas
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Podpora zvyšování kvality studia na FSS OU
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Gatekeeping ve výzkumu v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

123456789101112131415