Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Změny tělesné kompozice a stav měkkých tkání bariatrických pacientů s pravidelnou cílenou fyzickou aktivitou.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Horká, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty 2.0
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) III
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Strukturální změny a občanská participace ve středoevropském prostoru
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Rozvoj mezifakultní spolupráce s vytvořením pracovních skupin pro mezioborovou spolupráci
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2022 - 12/2022
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
TrikFilm 2022 - Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období5/2022 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Diagnostika digitálních kompetencí studentů
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2022
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Evoluční genomika modelových a nemodelových druhů
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Leishmaniaviry v trypanosomatidách
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Trypanosomatidi jsou mnohem víc, než pouze trypanosomy: vhled díky anomáliím
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Zmapování parazitů v jedincích druhu Pyrrhocoris apterus na území Rakouska se zaměřením na jednohostitelské trypanosomatidy
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2022
PoskytovatelAction
Stavřešený
Bioimpedance v monitoraci polyneuromyopatie a hyperhydratace kriticky nemocných se zaměřením na PICS.
Hlavní řešitelMUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Komplexní studie spolehlivosti mezi hodnotiteli (student, rezident, zkušeným lékař) - kontaktní endoskopie (ECE) a endoskopie s úzkým světelným spektrem
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ab-initio lineární a nelineární ultrarychlá spektroskopie dvojdimenzionálních binárních polovodičů na bázi prvků V. skupiny
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelINTER-ACTION
Stavřešený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky V
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12345678910111213