Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Od etymologie ke krajině: témata české onomastiky 21. století
Id projektuSGS03/FF/2022
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný jednoletý projekt Od etymologie ke krajině: témata české onomastiky 21. století je zaměřen na dokončení a vydání monografie, na níž participují studenti i akademici. Plánovaná monografie vychází z výzkumných témat řešených na pracovišti navrhovatele (jazyková krajina, kvantitativní analýza textů, sociální aspekty fungování proprií, výzkum urbanonymie a hydronymie). V kontextu dosavadního stavu bádání ukazuje na příkladu případových studií perspektivy onomastického výzkumu, který se rozšiřuje o metodologický aparát zejména stylometrie, textové lingvistiky, geografie a antropologie. Ve více než dvaceti zamýšlených kapitolách tato témata prezentuje a podává tak komplexní obraz současného stavu onomastického výzkumu s důrazem na roli, kterou minimálně ve středoevropském kontextu hraje ostravské bohemistické pracoviště. Stylem a formou má monografie potenciál oslovit odborníky i poučené laiky. Dalšími výstupy projektu budou tematicky související studie, konferenční vystoupení a kapitoly v diplomových a dizertačních pracích. Do projektu bude zapojeno 5 akademiků, 2 studentky a 2 studenti NMgr. studia, 3 studentky dr. studia (z toho 1 studentka a 1 student zahraniční).