Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hromadné sdělovací prostředky v regionu. /Na příkladu severní Moravy/
Id projektuGA403/95/0287
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období1/1995 - 12/1997
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt chce v prvé řadě systematicky podchytit všechna regionální, okresní i místní periodika, rozhlasové a televizní studia na území severní Moravy a na základě oficiálních údajů o jejich nákladech či technickém dosahu i na základě reprezentativního dotazníkového šetření postihnout jejich sledovanost. Chce také popsat základní záměry jejich vydavatlů /provozovatelů/ a pomocí obsahových analýz určit převažující trendy jejich působení. Několika případovými studiemi chce rovněž zachytit mechanismy prezentace regionu v ústředních sdělovacích prostředcích.