Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zdeňka Kalnická

Zdeňka Kalnická

titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 303, budova D
funkce:
obor činnosti:estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1825
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1973 – 1978Mgr., Univerzita Komenského, Bratislava, obor filozofie-estetika
1968 – 1973 Státní konzervatoř, Ostrava, obor klavír

Kvalifikace

2011 prof. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Filozofická fakulta, estetika
1993doc. Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, estetika
1988CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, dějiny filozofie
1987PhDr. Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, estetika

Zaměstnání, praxe

1995 - doposudOstravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
1986 – 1995Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Katedra estetiky
1982 - 1986Ministerstvo kultúry SR, odbor umenia
1978 - 1982Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Katedra filozofie, interní aspirantka

Odborné zaměření

Filozofie
Estetika
Feminizmus

Akademické funkce a členství v orgánech

2007- 2016vedoucí Katedry filozofie Filozofické fakulty OU
2000-2003děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1997-2000proděkanka pro zahraniční vztahy Filozofické fakulty OU
1993-1995vedoucí Katedry estetiky Filozofické fakulty Komenského univerzity, Bratislava

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad
Podoborová komise Filozofie, teologie, religionistika Oborové komise Společenské vědy, Grantová agentura České Republiky
Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské Univerzity
Oborová rada pro doktorandské studium oboru Hudební teorie a výchova (Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity)
Oborová rada pro doktorandské studium oboru Estetika (Prešovská univerzita, Prešov, Slovenská republika)
Oborová rada pro doktorandské studium programu Didaktika dějepisu, (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita)
Oborová rada pro doktorandské studium oboru Filozofie (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita)
Redakční rada časopisu STUDIA HUMANITATIS, ARS HERMENEUTIKA, Ostravská univerzita
Redakční rada časopisu APOKALIPSA, Ljubljana, Slovinsko
Redakční rady časopisu COLLOQUIM, Gdynia, Polsko
Redakční rada KIERKEGAARD CIRCLE edicie MONOGRAPH SERIES, Univerzita v Toronte, Kanada společně s Kierkegaardovým institutem v Lubljaně, Slovinsko
Vědecká rada časopisu ESPES, Prešov, Slovensko
Vědecká rada časopisu A & P (Art Communication & Popculture), Nitra, Slovensko
Grémium pro udělování ceny F. X. Šaldy
Genderová expertní komora České republiky (GEK ČR)
International Association of Women Philosophers
Společnost pro estetiku, ČR

Akademické funkce a členství v orgánech

2016Univerzita v Oslo, Norsko, výzkumný pobyt (grant Norské fondy)
2016Univerzita v Padově, Itálie, studijní pobyt
2016Univerzita Sapienza, Řím, Itálie, studijní pobyt
2016 Univerzita v Nitře, stínovaní, program Erasmus
2014 Univerzita v Nice, Francie, výukový pobyt Erasmus
2009 Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko, výukový pobyt Erasmus
2008 Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko, výukový pobyt Erasmus
2008 Univerzita v Aberdeen, Velká Británie, výukový pobyt Erasmus
2008 Filozofická fakulta, Komenského univerzita, Bratislava, Slovensko, výukový pobyt Erasmus
2004 SUNY University, Cortland College, USA, 5-ti měsíční výuka v rámci Fulbright Fellowship Scholar-in-Residence,
2002 Centre for Feminist Research, Uppsala University, Švédsko, studijní pobyt
2000 Centre for Feminist Research, Uppsala University, Švédsko, studijní pobyt
1999 SUNY University, Cortland College, New York, USA a New Paltz College, New York, USA, zvané přednášky
1999 Summer Women´s Academy, Boldern, Switzerland, účast
1999 Phare Project grant: Academic Management, Londýn, Velká Británie, účast
1998 University of Uppsala, Švédsko, studijní pobyt (Swedish Institute grant)
1997 Central European University Budapešť, Maďarsko, Summer Institute: Performing Gender. Feminism and the Arts, účast
1996 Central European University Budapešť, Maďarsko, research grant: Feminism,
1995 Institute for Humanities, Vídeň, Rakousko, 6-ti měsíční překladatelský pobyt
1994 University of California, Santa Barbara, USA, NEH Summer Seminar: Pragmatism and Cultural Criticism, účast

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilá
Slovenštinapokročilá
Ruština pasivní znalost
Polština pasivní znalost


Interpretace
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019, Pavel Mervart
odborná kniha

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
článek v odborném periodiku

The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku

Touch and Art in the Context of Visual Anthropology
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Je (ne)možné písať bielym atramentom?
Zdeňka Kalnická
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Umění ve ?službě? subverze (genderových) dualit
Zdeňka Kalnická
Rok: 2020, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne.
článek v odborném periodiku

časopis Fraktál, Bratislava, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Interpretace
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019, Pavel Mervart
odborná kniha

Introduction to Gender Studies
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jagielonska univerzita v Krakowě, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
ostatní

časopis Fraktál, Bratislava,Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
působení v zahraničí

Chaos a řád
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Journey towards 'Her' Identity: Remedios Varo
Juraj Kalnický, Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, Tekstoteka Filozoficzna
článek v odborném periodiku

Pragmatická estetika jako interpretační výzva
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
stať ve sborníku

Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola: razpravi.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, KUD APOKALIPSA
odborná kniha

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
působení v zahraničí

Gender and Surrealism: The Case of Remedios Varo
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Asociace spisovatelů Slovenska, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Hra skrývání a odkrývání.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku

Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Hra skrývání a odkrývání. Roy Nachum:Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Institut pro hermeneutiku, z. s.
kapitola v odborné knize

Obraz,obraz,obraz
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku

Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
článek v odborném periodiku

Současnost nesoučasností
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita Sapienza v Římě, itálie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita v Oslo, Švédsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita v Padově, Itálie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015, Wydawnictwo LIBRON
kapitola v odborné knize

Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu
Zdeňka Kalnická, Antonín Dolák
Rok: 2015, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015
působení v zahraničí

Strategie marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Touch and Art in the Context of Visual Anthropology
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015
působení v zahraničí

Hermeneutika hmatu čili jak rozumět doteku (ve výtvarném umění)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Kultivace dotekem
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultivace dotekem.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Metaforické převleky filosofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Metafory ve vědeckém myšlení
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
působení v zahraničí

University v Nice, Francie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2014
působení v zahraničí

Art and Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Concept and Image
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Jagiellonian University, Krakow
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
působení v zahraničí

Reception of Polish Aesthetics in Czech and Slovak Republic
Zdeňka Kalnická
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art Constructing and Deconstructing Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretacija kot (duhovna) amplifikacija
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek
Rok: 2012
ostatní

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Rok: 2012
ostatní

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Minotaur a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Nový krok v genderovém výzkumu na Slovensku
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Gender, rovné příležitosti, výzkum
článek v odborném periodiku

Estetická potěšení
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Estetika na přelomu milénia
Zdeňka Kalnická, Pavel Zahrádka, Jakub Stejskal, Ondřej Dadejík, Štěpán Kubalík, Reinold Schmucker, Eberhard Ortland, Katherine Thomson-Jones ... další autoři
Rok: 2011, Barrister and Principal
odborná kniha

(Feministične) metafore in filozofija
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Interpretace jako (duchovní) amplifikace
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rod v životě umění.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Setkání se Salvadorem Dalí na cestě k andro-gyné.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Slovo a smysl / Word & Sense
článek v odborném periodiku

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dislocation women from Philosophy: FIve strategies
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Revista Clepsydra
článek v odborném periodiku

Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Freud, ženská kreativita, (feministické) umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, SFZ pri SAV
kapitola v odborné knize

Interviewer Karel Hvížďala
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Portál
kapitola v odborné knize

Odkrývání literárních podob otcovství
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Filozofická fakulta OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Rozhovory před půlnocí
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Water and Woman
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, VDM publishing house Itd.
odborná kniha

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Gender, umění,estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009
stať ve sborníku

Genderovanost filozofického kánonu a textové ?strategie? marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009
působení v zahraničí

Remedios Varo: Žena vycházející z ordinace psychoanalytika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Studia humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku

Úvod do Gender Studies. Otázky rodové identity
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Voda jako živel a jako obraz
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize

Ženy-filozofky v dějinách Evropy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009
stať ve sborníku

Feminist metaphors and philosophy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008, Revista Clepsydra: tevista de estudios de género y teoria feminista
článek v odborném periodiku

Feministická estetika: výzvy a pochybnosti
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
stať ve sborníku

Feministické umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symboly a problémy interpretace
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University od Aberdeen, Great Britain
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita J.A.Komenského, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Emitos
odborná kniha

(Feministická) filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Feministická filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
stať ve sborníku

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofický kánon a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
stať ve sborníku

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofski kanon na Češkem - feministična kritika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Apokalipsa-revijo za preboj v živo kulture
článek v odborném periodiku

Gender a filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize

Introduction
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize

Metafora ženy ve filozofii
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
stať ve sborníku

posudek na dizertační práci Špatni romancierové a mdloba v české moderně
Zdeňka Kalnická, Kristýna Bobáková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci Obrazy ženství v náboženských kulturách
Zdeňka Kalnická, Blanka Knotková-Čapková (Ed.)
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci První kroky k estetice
Zdeňka Kalnická, Věra Beranová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Symbol vody a ženy ve výtvarném umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Water and Women in Past, Present and Future
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Feminist Metaforlar: Felsefeye Ne Onerebilirler?
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006, Kadin Calismalari Dervisi
článek v odborném periodiku

Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006
stať ve sborníku

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006, Wagadu. Transnational Gender and Womens Studies Journal
článek v odborném periodiku

Philosophical Canon in the Czech Universities: Feminist Critique
Zdeňka Kalnická
Rok: 2006, Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences
článek v odborném periodiku

posudek na publikaci Na ceste k vlastnej izbe
Zdeňka Kalnická, Etela Farkašová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek na publikaci Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu
Zdeňka Kalnická, Stanislava Repar
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Caressing a Place In-Between: The Imaginative and Conceptual Thought of Karel Čapek.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2005, Human Affairs
článek v odborném periodiku

Třetí oko. Filozofie, umění, feminismus.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2005, Votobia
odborná kniha

Cortland College
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004
působení v zahraničí

Magia vody i ženštiny. Filosofsko-estetičeskije zametki
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004, Oblizdat
odborná kniha

Metaphors in Pragmatists Texts. What Can They Reveal About Their Values
Zdeňka Kalnická, John Ryder (Ed.), Emil Višňovský (Ed.)
Rok: 2004, Rodopi
kapitola v odborné knize

Reconsideration of Life and Death. Water and Woman in the Arts and Mythology
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ve jménu svádění
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004, Filozofia
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z dějin estetiky 20. století.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anketa: Gender Studies. Revue Apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Revue Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Božena Němcová, archetypálně-feministicky. In: Česká literatura, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Cesta (k sebe) ako vnútorný paradox. O knihe Stanislavy Chrobákovej-Repar: Mila Haugová (Alfa).
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, časopis Aspekt, Záujmové združenie žien, Bratislava
článek v odborném periodiku

Cortland College, Cortland, USA
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003
působení v zahraničí

Doslov
Zdeňka Kalnická, Richard Shusterman
Rok: 2003, Kalligram
kapitola v odborné knize

Metafora moře v Čapkově tvorbě (a pragmatizmus)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003
stať ve sborníku

Music and Water. In: The Nordic Journal of Aesthetics, Uppsala
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, The Nordic Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku

Podobe vode in ženske (Filozofsko-estetska razmišljanja), in Slovene. Revue apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Revue Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Richard Shusterman: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života
Zdeňka Kalnická, Emil Višňovský
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Text do katalogu k výstavě: Simvoličeskije naslojenija Laco Čellara i Ivana Vaclavika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Voda a ženskost. In: Kafka, časopis pro střední Evropu, Goethe-Institut
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Kafka, časopis pro střední Evropu
článek v odborném periodiku

Wasser und Weibliches. In: Wasser - worin sich der Himmel spiegelt. Kirche im ländlichen Raum, 3/2003, Ökumenisches Fragen und Handeln, Altenkirchen/ Ww. s.11-15
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Ökumenisches Fragen und Handeln
článek v odborném periodiku

Woda i kobiecość. In: Kobiecym Glosem, kwartalnik, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Kobiecym Glosem
článek v odborném periodiku

Žena, voda, svádění a smrt
Zdeňka Kalnická
Rok: 2003
stať ve sborníku

Čtyry doby - čtyry živly? Interpretace obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby. In: Aspekt, feministický kultúrny časopis, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, Aspekt
článek v odborném periodiku

Čtyry doby - čtyři živly? Pokus o interpretaci obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002
stať ve sborníku

Is the Problem of Interpretation Illegitimate for Pragmatism?
Zdeňka Kalnická, Jeffery Geller (Ed.), Paul Custodio Bube (Ed.)
Rok: 2002, Value Inquiry Book Series
kapitola v odborné knize

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, The University of Tokyo
kapitola v odborné knize

Woda
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Rok: 2002, Universitas
kapitola v odborné knize

15. světový estetický kongres v Japonsku 27.8. - 31.8.2001
Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, Estetika
článek v odborném periodiku

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. Part: Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Estetika 20. století (Reconsidering Aesthetics, ed. by Krystyna Wilkoszewska)
Zdeňka Kalnická, Otto Čačka, Krystyna Wilkoszewska
Rok: 2001, časopis Estetika, nakladatelství AV ČR
článek v odborném periodiku

Ken-ichi Sasaki: Událo se něco skutečně nového (o 15. světovém estetickém kongresu v Japonsku 27.8. - 31.8.2001)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001, Romboid
článek v odborném periodiku

Music and Water
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Rok: 2001, Veda SAV
kapitola v odborné knize

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy (vybrané kapitoly z eseje). In: Romboid, Asociácia organizácií spisovatelov Slovenska, Bratislava.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot
Zdeňka Kalnická, Libuše Heczková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
stať ve sborníku

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická, Zuzana Kiczková (Ed.)
Rok: 2000, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize

Woda, kobieta i uwodzenie (w filozofii i sztuce)
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Milan Jeřábek
Rok: 2000, Kultura wsposlczesna. Teoria - intepretacje - kritika, Wydanie specjalne: Estetyka (im)materii
článek v odborném periodiku

Žena, voda a svádění (ve filozofii a umění)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2000
stať ve sborníku

Aesthetics of John Dewey and Its Impact on American Art
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Feministická reinterpretace psychoanalytické interpretace umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999, Estetika
článek v odborném periodiku

Hegel a Brunovský
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999, Filozofia
článek v odborném periodiku

Mysel a rod
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, Jeffery Geller, M. Popper, J. Plichtová
Rok: 1999, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
kapitola v odborné knize

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení nad "ženským osudem"
Zdeňka Kalnická
Rok: 1999
stať ve sborníku

Filozofické poradenstvo ve svete
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998, Filozofia
článek v odborném periodiku

Images of Water and Femininity
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metaphors of Water in Philosophical Texts
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metaphors of Water in Philosophical Texts
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

Obrazy vody ve filozofických textech a umění
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

Performing Gender
Zdeňka Kalnická, Kolektiv Autorů
Rok: 1998, Aspekt
kapitola v odborné knize

Performing Gender
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

The Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Rok: 1998
stať ve sborníku

William James: Pragmatizmus a zdravý rozum, Pragmatistická koncepcia pravdy, Pragmatizmus a humanizmus, Pragmatizmus a náboženstvo. In: Pragmatizmus, Malá antológia filozofie XX. storočia, F. Mihina, E. Višňovský (eds.)
Zdeňka Kalnická, Alistair Ross, William James
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Človek v súčasných duchovných premenách
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lynda Nead: Rámovanie ženského tela
Zdeňka Kalnická, Lynda Nead, Jacques Doukhan
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Paul Ricoeur: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu
Zdeňka Kalnická, Paul Ricoeur, Helen Daviesová
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Performing Gender (informace o obsahu kurzu Performing Gender na CEU v Budapešti, 30. 6. - 11. 7. 1997 a rozhovor s vedoucí kurzu Kim Lane Scheppele)
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Tomáš Garrigue Masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997
stať ve sborníku

Výtvarníčky na Dňoch Aspektu
Zdeňka Kalnická
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku

Giles Gunn: Multikulturalizmus, smútok a Ameriky: K novej pragmatike transverzálnej a multikulurálnej kritiky
Zdeňka Kalnická, P. Kremzerová, Gilles Gunn
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

John Dewey: Caput mortuum anebo nové paradigma estetiky?
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
stať ve sborníku

Judith Butler: Ťažkosti s rodom
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

The Feminist Reintepretation of the Psychonalytical Interpretation of Art: Shakespeare´s King Lear
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
stať ve sborníku

The Feminist Reinterpretation of te Psychoanalytical Interpretation of Art: Shakespear´s King Lear
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
stať ve sborníku

Tomáš Garrigue masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An Aesthetic Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An Aesthetics Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
stať ve sborníku

Dynamic Self-Identification: The Case of Cindy Sherman
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetika na Filozofickej fakulte UK a jej miesto v kontexte vývoja slovenskej kultúry, vedy a vzdelanosti
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
stať ve sborníku

Feminismus
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Institute for Human Sciences
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
působení v zahraničí

Inštitucionálna koncpecia umenia Georga Dickieho
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995, Text
článek v odborném periodiku

Reality as Interpretation?
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Feminist Reintepretation of the Psychanalytical Interpretation of Art: Shakespeare: King Lear
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Problem of Interpretation in the Context of Pragmatism
Zdeňka Kalnická
Rok: 1995
stať ve sborníku

Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose: Interpretácia a nadinterpretácia
Zdeňka Kalnická, Umberto Eco, Hans Raber, Richard Rarty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose ... další autoři
Rok: 1995
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bohdan Dziemidok: Je filozofická teória umenia možná a potrebná? Antiesencializmus v americkej filozofii umenia
Zdeňka Kalnická, Bohdan Dzemidok
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Evelyn fox Keller: Dynamická autonómia: objekty jako subjekty; Dynamická objektivita: láska, moc a poznanie. In: Štyri pohĺady do feministickej filozofie
Zdeňka Kalnická, Evelyn Fox Keller, Radek Horáček
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Herbert Hrachovec: Fotosémantika
Zdeňka Kalnická, Herbert Hrachovec, Vladimír Birgus
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Charles Jencks: Postmoderna a neskorá moderna - základné definície
Zdeňka Kalnická, Jaroslav Vencálek, Charles Jencks
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ontological Status of an Artwork
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
stať ve sborníku

Reality as Interpretation
Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
stať ve sborníku

Sol LeWitt: Poznámky o konceptuálnom umení
Zdeňka Kalnická, Sol Lewitt, Ulla Lehtinen
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

A mualkotás ontológiai státusa
Zdeňka Kalnická
Rok: 1993, Kalligram
článek v odborném periodiku

Koncepty estetickej skúsenosti vo filozoficko-estetickom diskurze 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Rok: 1993
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Niektorí predstavitelia súčasnej kanadskej estetiky. Zpráva o řešení úlohy fakultního vědeckého výzkumu
Zdeňka Kalnická
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Prednosti a záludnosti typologizácie (B. Dziemidok:Sztuka, wartości, emocje, Warszawa 1992)
Zdeňka Kalnická, Z. Dvořáková, B. Dziemidok, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1993, časopis Text
článek v odborném periodiku

Angloamerická, nemecká, francúzská a talianska estetika 70. - 80. rokoc 20. storočia
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozoficko-estetická koncepcia Johna Deweya
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ontologický status umeleckého diela
Zdeňka Kalnická
Rok: 1992
stať ve sborníku

Concerning Some Conceptions od Aesthetics in Contemporary Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Die Philosophisch-ästhetische Konzeption Maurice Merleau-Pontys
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Hermeneutical Assumptions of Receptive Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku

Isaiah Berlin: Dva pojmy slobody. In: F. Gál, F. Novosad (ed.): O slobode a spravodlivosti
Zdeňka Kalnická, Ladislav Nezdařil, Isaiah Berlin
Rok: 1991
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Niektoré tendencie súčasnej americkej estetiky
Zdeňka Kalnická
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Content of Aesthetic Experience by John Dewey
Zdeňka Kalnická
Rok: 1990, Musaica
článek v odborném periodiku

Kritická analýza niektorých súčasných výtvarno-estetických koncepcí
Zdeňka Kalnická
Rok: 1989, Slovenský fond výtvarných umení
odborná kniha

Wartosci estetyczne
Zdeňka Kalnická, T. Pawlowski
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1988
rozhlasové a televizní relace

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1988
rozhlasové a televizní relace

Lekcii po istorii estetiki, kniha 3, část 2
Zdeňka Kalnická, M. Kagan A Kol.
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na zakrecie od sztuki do po-sztuki
Zdeňka Kalnická, Stefan Morawski
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kritická analýza fenomenologickej línie v estetike z aspektu chápania estetickej skúsenosti
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Dzieje szesciu pojec
Zdeňka Kalnická, Wladyslaw Tatarkiewicz
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomenologické poňatie hudobného diela u Romana Ingardena
Zdeňka Kalnická
Rok: 1982
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprawy ludzkie
Zdeňka Kalnická, J. Szczepanski
Rok: 1982
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Kalitová KristinaSociální spravedlnost v éře globalizacedisertační 2018 
Čápová MartinaKoncept Ženského psaní u Héléne Cixousdiplomová 2020 
Ruth DavidFilosof jakožto básníkdiplomová 2019 
Brožová NikolaKarel Čapek ? mezi uměním a filosofiídiplomová 2018 
Hronovský MichalČeská filozofie a feminismus v minulém století aneb život na hraně.diplomová 2018 
Zubatá VendulaŽena jako obraz, obrazy ženydiplomová 2016 
Křížková IvanaNeznámá území československé filozofie: Mária Štechovádiplomová 2015 
Černajová VladimíraSoučasná prezentace ženského těla a jeho kulturní a filozofický kontextdiplomová 2014 
Šurkala MarekIdea humanity v dokumentární fotografiidiplomová 2014 
Hrabec TomášHledání archetypů v díle Jáchyma Topoladiplomová 2013 
Stejskalová KateřinaTvorba Lucie Lomové genderovou optikoudiplomová 2013 
Vašková MartinaInterpretace textu ve 20. století. Feministická interpretace Zkrocení zlé ženy.diplomová 2013 
Kočicová ZuzanaFilozofický vztah J. P. Sartra a S. de Beauvoirdiplomová 2012 
Basovníková PetraFilozofické partnerství Simone de Beauvoir a Jean -Paul Sartra.diplomová 2011 
Bruštíková Špidlová MartinaFilozofie Simone Weilovédiplomová 2011 
Krochmalný OndřejPrach na zbořeništi (historický obraz, estetika melancholie a metafora u Waltera Benjamina)diplomová 2011 
Škrobánková KristinaMateřství; Být ženou znamená být matkou?diplomová 2011 
Kachlíková TerezaJiřina Popelová - Významná osobnost české filozofiediplomová 2010 
Kalitová KristinaTeorie globální spravedlnosti Nancy Fraserdiplomová 2010 
Lazecká ZuzanaČarodějnické procesy na Jesenicku a Šumpersku (genderový aspekt)diplomová 2010 
Nováková HanaAlbína Dratvová, první česká filozofkadiplomová 2010 
Řeháková AndreaGenderové aspekty v díle Virginie Woolfovédiplomová 2010 
Benešová JanaNěkteré aspekty tzv. honu na čarodějnice z pohledu genderdiplomová 2008 
Ticháčková ZuzanaFilozofický text a metafora u Anny Pammrovédiplomová 2008 
Vrátná DenisaGenderové aspekty reklamybakalářská 2020 
Pavelec RostislavPornografie: definice, historický vývoj a současné diskusebakalářská 2018 
Grznárová MartinaKarel Teige a jeho koncepcebakalářská 2015 
Hronovský MichalObrana práv žen v době Osvícenstvíbakalářská 2015 
Kaplanová IvetaFilosofické poradenstvíbakalářská 2012 
Žurková ŽanetaFilosofové Jiřina Popelová a Josef Tvrdý: filosofie dějinbakalářská 2012 
Matyščáková JanaDomácí násilí páchané na ženách a neziskové organizacebakalářská 2011 
Dubšíková MichaelaŽenské hnutí v Anglii na začátku 20. stoletíbakalářská 2009 
Hradilíková MonikaŽeny v parlamentu v Českých zemích - historický vývojbakalářská 2009 
Maralíková BlankaPojem krásy v anticebakalářská 2009 
Basovníková PetraDomácí násilí na ženáchbakalářská 2008 
Řeháková AndreaFenomén znásilněníbakalářská 2008 


Výzkumný pobyt - stínování výuky, Univerzita v Oslo, Centrum pro genderový výzkum
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období4/2016 - 4/2016
PoskytovatelOstatní projekty EU
Stavukončený
Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hromadné sdělovací prostředky v regionu. /Na příkladu severní Moravy/
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období1/1995 - 12/1997
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub