Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zdeňka Kalnická

Zdeňka Kalnická

titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 303, budova D
funkce:
obor činnosti:estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1825
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1973 – 1978Mgr., Univerzita Komenského, Bratislava, obor filozofie-estetika
1968 – 1973 Státní konzervatoř, Ostrava, obor klavír

Kvalifikace

2011 prof. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Filozofická fakulta, estetika
1993doc. Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, estetika
1988CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, dějiny filozofie
1987PhDr. Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, estetika

Zaměstnání, praxe

1995 - doposudOstravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
1986 – 1995Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Katedra estetiky
1982 - 1986Ministerstvo kultúry SR, odbor umenia
1978 - 1982Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Katedra filozofie, interní aspirantka

Odborné zaměření

Filozofie
Estetika
Feminizmus

Akademické funkce a členství v orgánech

2007- 2016vedoucí Katedry filozofie Filozofické fakulty OU
2000-2003děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1997-2000proděkanka pro zahraniční vztahy Filozofické fakulty OU
1993-1995vedoucí Katedry estetiky Filozofické fakulty Komenského univerzity, Bratislava

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad
Podoborová komise Filozofie, teologie, religionistika Oborové komise Společenské vědy, Grantová agentura České Republiky
Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské Univerzity
Oborová rada pro doktorandské studium oboru Hudební teorie a výchova (Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity)
Oborová rada pro doktorandské studium oboru Estetika (Prešovská univerzita, Prešov, Slovenská republika)
Oborová rada pro doktorandské studium programu Didaktika dějepisu, (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita)
Oborová rada pro doktorandské studium oboru Filozofie (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita)
Redakční rada časopisu STUDIA HUMANITATIS, ARS HERMENEUTIKA, Ostravská univerzita
Redakční rada časopisu APOKALIPSA, Ljubljana, Slovinsko
Redakční rady časopisu COLLOQUIM, Gdynia, Polsko
Redakční rada KIERKEGAARD CIRCLE edicie MONOGRAPH SERIES, Univerzita v Toronte, Kanada společně s Kierkegaardovým institutem v Lubljaně, Slovinsko
Vědecká rada časopisu ESPES, Prešov, Slovensko
Vědecká rada časopisu A & P (Art Communication & Popculture), Nitra, Slovensko
Grémium pro udělování ceny F. X. Šaldy
Genderová expertní komora České republiky (GEK ČR)
International Association of Women Philosophers
Společnost pro estetiku, ČR

Akademické funkce a členství v orgánech

2016Univerzita v Oslo, Norsko, výzkumný pobyt (grant Norské fondy)
2016Univerzita v Padově, Itálie, studijní pobyt
2016Univerzita Sapienza, Řím, Itálie, studijní pobyt
2016 Univerzita v Nitře, stínovaní, program Erasmus
2014 Univerzita v Nice, Francie, výukový pobyt Erasmus
2009 Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko, výukový pobyt Erasmus
2008 Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko, výukový pobyt Erasmus
2008 Univerzita v Aberdeen, Velká Británie, výukový pobyt Erasmus
2008 Filozofická fakulta, Komenského univerzita, Bratislava, Slovensko, výukový pobyt Erasmus
2004 SUNY University, Cortland College, USA, 5-ti měsíční výuka v rámci Fulbright Fellowship Scholar-in-Residence,
2002 Centre for Feminist Research, Uppsala University, Švédsko, studijní pobyt
2000 Centre for Feminist Research, Uppsala University, Švédsko, studijní pobyt
1999 SUNY University, Cortland College, New York, USA a New Paltz College, New York, USA, zvané přednášky
1999 Summer Women´s Academy, Boldern, Switzerland, účast
1999 Phare Project grant: Academic Management, Londýn, Velká Británie, účast
1998 University of Uppsala, Švédsko, studijní pobyt (Swedish Institute grant)
1997 Central European University Budapešť, Maďarsko, Summer Institute: Performing Gender. Feminism and the Arts, účast
1996 Central European University Budapešť, Maďarsko, research grant: Feminism,
1995 Institute for Humanities, Vídeň, Rakousko, 6-ti měsíční překladatelský pobyt
1994 University of California, Santa Barbara, USA, NEH Summer Seminar: Pragmatism and Cultural Criticism, účast

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilá
Slovenštinapokročilá
Ruština pasivní znalost
Polština pasivní znalost
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Výzkumný pobyt - stínování výuky, Univerzita v Oslo, Centrum pro genderový výzkum
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období4/2016 - 4/2016
PoskytovatelOstatní projekty EU
Stavukončený
Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hromadné sdělovací prostředky v regionu. /Na příkladu severní Moravy/
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období1/1995 - 12/1997
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub