EGEA Ostrava

EGEA Ostrava (European Geography Association) sdružuje studenty na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedře fyzické geografie a geoekologie s cílem obohatit studentský život studentů na těchto katedrách. Hlavní myšlenkou je snaha vytvořit takové aktivity, aby se studenti měli šanci seznámit a poznat navzájem napříč ročníky a obory, pořádat akce rozšiřující rozhled a vytvořit platformu pro jednání s vedením kateder zastupující studenty. Díky mezinárodní organizaci EGEA se studenti mohou účastnit zahraničních exkurzí, seminářů, kongresů a výměnných pobytů.

Web, sociální sítě:

Kontakty:

  • ostrava@egea.eu
  • Kristýna Zsemlovicsová
    telefon 605 884 168
  • Simona Králová
    telefon 736 203 857

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2024