EGEA Ostrava

EGEA Ostrava (European Geography Association) sdružuje studenty na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedře fyzické geografie a geoekologie s cílem obohatit studentský život studentů na těchto katedrách. Hlavní myšlenkou je snaha vytvořit takové aktivity, aby se studenti měli šanci seznámit a poznat navzájem napříč ročníky a obory, pořádat akce rozšiřující rozhled a vytvořit platformu pro jednání s vedením kateder zastupující studenty. Díky mezinárodní organizaci EGEA se studenti mohou účastnit zahraničních exkurzí, seminářů, kongresů a výměnných pobytů.

Kontaktní osoby:

  • Kristýna Zsemlovicsová, telefon 605 884 168
  • Simona Králová, telefon 736 203 857

E-mail:

Facebook:


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2019