Formální spolek IFMSA

logo IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) je studentská nezisková organizace sdružující studenty medicíny ve 130 zemích světa. V ČR existuje celkem 8 poboček – jedna u každé lékařské fakulty – včetně pobočky na naší Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Motto IFMSA, které zní: „Think globally, act locally“ přesně vystihuje myšlenku a fungování celé organizace. Členové po celém světě se snaží přemýšlet a přistupovat k problémům dnešní doby komplexně, to by ale nebylo možné, kdyby se jednotlivé pobočky a země nezapojovaly společně na své lokální úrovni. Hlavní působení organizace je na poli veřejného zdraví. Hlavně díky zlepšování povědomí o jednotlivých nemocech a jejich prevenci. A to již u dětí předškolního věku přes projekt Nemocnice pro medvídky, tak u adolescentů díky školení sexuální výchovy i první pomoci, až po dospělé všeho věku díky osvětovým happeningovým akcím, které jsou často součástí prevence rakoviny prsu či varlat. Kromě projektů pro veřejnost organizuje IFMSA spoustu besed a workshopů, kterými pomáhá zlepšovat kvalitu vzdělání svých vlastních členů i dalších studentů. Jedná se například o kurzy chirurgického šití, EKG, periferní kanylace nebo také přednášky s odborníky v rámci projektu Medicafé. Velkou výhodou, kterou členové této organizace rádi využívají jsou zahraniční stáže. Jednotlivé země si každoročně vzájemně domlouvají lékaře na vybraném oddělení, zajišťují si ubytování, stravu a také společně prozkoumávají krásy vybraného města. Naši studenti se tak již podívali do zemí Evropy, Afriky, Asie i Ameriky. Výrazným znakem ostravské pobočky je velmi silné zapojení do utváření studentského života na naší lékařské fakultě. Studenti organizují také projekty jako jsou: Reprezentační ples lékařské fakulty, Adaptační kurz pro nově přicházející mediky, Prváckou opékačku na přivítání nového akademického roku a Grilovačku na rozloučení s půdou naší fakulty před letními prázdninami. Naše pobočka se také zasloužila o vytvoření první studentské klubovny, která studentům zkvalitňuje čas strávený právě na naší lékařské fakultě.

Web, sociální sítě:

Kontakty:

Projekty:

Adaptační kurz mediků – jedná se o každoročně organizovaný třídenní kurz určený pro studenty 1. ročníku, který pomáhá studentům s náročným začátkem studia. Studenti se díky adaptačnímu kurzu seznámí s chodem lékařské fakulty, poznají akademiky, včetně vedení lékařské fakulty a získají užitečné rady a tipy ke studiu od starších spolužáků. Hlavní cílem adaptačního kurzu je ulehčení začátků studia našich mediků v neformálním prostředí a spoustou zábavy.

Prvácká opékačka a grilovačka – jedná se o jednodenní akce organizované pro studenty, akademiky a všechny příznivce Lékařské fakulty OU a FNO. Hlavní myšlenkou prvácké opékačky, je přivítání nového akademického roku a nastupujících studentů prvního ročníku. Naopak grilovačkou se studenti loučí s akademickým rokem před začátkem letních prázdnin. Jak prvácká opékačka, tak i grilovačka jsou organizovány v areálu lékařské fakulty.

Školení – velkými projekty jsou školení, která tradičně probíhají na středních školách. Jedná se o školení sexuální výchovy, kde jsou adolescenti zábavnou formou a ve velmi přátelské atmosféře poučeni o všech nástrahách pohlavního styku. Druhé, neméně oblíbené, je školení první pomoci v rámci projektu PRO ŽIVOT, který vás naučí základní kroky k tomu, abyste v případě potřeby, dokázali zachraňovat životy.

Reprezentační ples Lékařské fakulty – největším projektem ostravské pobočky je právě ples lékařské fakulty pořádaný každoročně v multifunkční aule Gong. Tento večer plný nezapomenutelné atmosféry, kvalitní hudby a dobré zábavy je prestižní akcí pořádanou ve spolupráci s vedením lékařské fakulty. Ples je oblíbenou akcí jak mezi studenty, akademiky a dalšími významnými osobnostmi MSK.

MovembeRUN – projekt organizovaný v listopadu, jehož hlavní myšlenkou je zvýšení povědomí o mužském zdraví. Jak už z názvu vyplývá jedná se o charitativní běh, který je organizován v rámci hnutí Movember, které slouží k osvětě v oblasti mužských onemocnění, jakými jsou rakovina varlat a rakovina prostaty. Výtěžek z akce je věnován Nadačnímu fondu Pavla Novotného.

WAD – projekt organizovaný v rámci světového týdne boje proti AIDS. Každoročně 1. prosince se pomocí osvětové akce studenti snaží přiblížit a destigmatizovat infekci HIV a onemocnění AIDS. Na akci spolupracují s organizací Rozkoš bez rizika a společně nabízí lidem bezplatné anonymní testování na HIV. Studenty můžete také potkat v tématicky vyzdobené informační tramvaji projíždějící Ostravou.

Nemocnice pro medvídky – jedním z nejpopulárnějších projektů této organizace je projekt věnovaný dětem předškolního věku. V rámci něj medici dochází v bílých pláštích do školek, kde na velkém medvědovi s plyšovými orgány společně s dětmi operují medvídkovy nemocné orgány. Děti se tak učí nebát se bílého pláště, injekcí a doktorů všeobecně.


Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2024