Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Archetypální symboly v díle Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise
Hlavní řešitelMgr. Martina ŠTĚPÁNOVÁ, DiS.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Bolest u pacientů s demencí
Hlavní řešitelMgr. Lucie LIBEŠOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dynamika struktury rezistomu v odpadní vodě, pokročilý výzkum nekanonických DNA struktur a analýzy genové exprese dehydrinů u máku setého
Hlavní řešitelMgr. Tereza STACHUROVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Epistemologické aspekty vzniku a vývoje anglo-frankofonního pohraničí v Africe
Hlavní řešitelMgr. Josef KUČERA
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Geopolitika Arktidy v kontextu s novodobým vývojem arktického regionu
Hlavní řešitelMgr. Adam KOČÍ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Intervence sociální práce do situace mladých lidí připravujících se na odchod z dětských domovů
Hlavní řešitelMgr. Petra Anna-Marie BLAHOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Měřící nástroje pro určení deliria u pacientů po traumatu
Hlavní řešitelMgr. Blažena ŠEVČÍKOVÁ
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sebeposuzování klinických kompetencí studentů ošetřovatelství
Hlavní řešitelMgr. Daša STUPKOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Význam chirurgické biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii
Hlavní řešitelMUDr. Jan ŽATECKÝ
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ateliér hostujícího umělce Fakulty umění OU
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Josef Daněk
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Interpretace hudby z pohledu transferu teorie do praxe
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vytvoření studijní textové opory pro výuku předmětu "Marketing služeb"
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2019 ISSO 2019
Hlavní řešitelprof. Zbyněk Janáček
Období2/2019 - 11/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Kukačka 8: Život je jinde
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
8. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Hlavní řešitelMgr. Lukáš Michel, ArtD.
Období3/2019 - 11/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Klinická anatomie horní a dolní končetiny. Invazivní přístupy využívané při operacích na končetinách.
Hlavní řešitelMUDr. Alžběta Pecháčková
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vytvoření studijních materiálů pro předměty kombinovaného studia programu Sociální pedagogika
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Inovace praktických cvičení z lékařské biofyziky, podpora e-learningu s přístupem z mobilních zařízení
Hlavní řešitelRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vytvoření multimediální učební pomůcky pro výuku předmětu Strojírenská technologie 2.
Hlavní řešitelMgr. Radim Štěpánek, Ph.D.
Období4/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený

123456789101112131415


Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.