Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Ekonomické a sociální dějiny vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18. až 20. století II
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Životní styl, kvalita života a compliance pacientů užívajících antikoagulancia - pilotní studie
Hlavní řešitelMgr. Anna Zatloukalová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Geneze a relevance mezinárodní sociální práce v kontextu pregraduálního vzdělávání v Česku a Velké Británii
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Zegzulková
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Elektronická učebnice německy psané literatury: od prvních písemných zmínek v německém jazyce po barokní literaturu
Hlavní řešiteldoc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Reprezentace znalostí a dolování znalostí
Hlavní řešitelPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Agrese hospitalizovaných pacientů a syndrom vyhoření u sester
Hlavní řešitelPhDr. Zuzana KADLČKOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Archetypální symboly v díle Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise
Hlavní řešitelMgr. Martina ŠTĚPÁNOVÁ, DiS.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Bolest u pacientů s demencí
Hlavní řešitelMgr. Lucie LIBEŠOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Dynamika struktury rezistomu v odpadní vodě, pokročilý výzkum nekanonických DNA struktur a analýzy genové exprese dehydrinů u máku setého
Hlavní řešitelMgr. Tereza STACHUROVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Epistemologické aspekty vzniku a vývoje anglo-frankofonního pohraničí v Africe
Hlavní řešitelMgr. Josef KUČERA
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Geopolitika Arktidy v kontextu s novodobým vývojem arktického regionu
Hlavní řešitelMgr. Adam KOČÍ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Intervence sociální práce do situace mladých lidí připravujících se na odchod z dětských domovů
Hlavní řešitelMgr. Petra Anna-Marie BLAHOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Měřící nástroje pro určení deliria u pacientů po traumatu
Hlavní řešitelMgr. Blažena ŠEVČÍKOVÁ
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sebeposuzování klinických kompetencí studentů ošetřovatelství
Hlavní řešitelMgr. Daša STUPKOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Význam chirurgické biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii
Hlavní řešitelMUDr. Jan ŽATECKÝ
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ateliér hostujícího umělce Fakulty umění OU
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Josef Daněk
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Interpretace hudby z pohledu transferu teorie do praxe
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření studijní textové opory pro výuku předmětu "Marketing služeb"
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2019 ISSO 2019
Hlavní řešitelprof. Zbyněk Janáček
Období2/2019 - 11/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený

123456789101112131415


Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.