Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Algebra, analýza, matematická fyzika a teorie čísel
Hlavní řešiteldoc. Baruch Schneider, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Porovnání vlivu techniky odběru mammární tepny na prokrvení sterna pomocí bezkontaktní dynamické termografie
Hlavní řešitelMUDr. Jiří Sieja
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metodika národního mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Současná témata politické geografie? De facto státy, hranice, hybridita a demokratický backsliding jako ústřední body politickogeografického zájmu
Hlavní řešitelPhDr. Martin Solik, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dosledování dopadů pilotního ověření rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) po 5 letech: okolnosti ztráty městského bydlení u intervenčních rodin
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Stanková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Muzikologická konference k setkání hornických měst a obcí České republiky v Ostravě 2023
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období7/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra hudební výchovy, Statutární město Ostrava
Stavukončený
Vývoj nových laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění na principu chemiluminiscenční analýzy na automatizovaných platformách
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Období1/2020 - 12/2023
PoskytovatelDěkanát LF, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Význam gradovaných učebních úloh v rozvoji a diagnostice znalostí žáků mladšího školního věku
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Šimik, PhD.
Období4/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra preprimární a primární pedagogik, Program ÉTA
Stavukončený
Psycho-sociální podněty spojené s adherencí ke změně pohybových a stravovacích návyků- 2 roky po intervenčním zásahu.
Hlavní řešitelMgr. Dominik Šindler
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aktivní účast na dvou světových kongresech spojena se stáži na prestižní univerzitě v Kanadě
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období10/2023 - 12/2023
PoskytovatelLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
XIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Fyzika v hlavní roli
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra fyziky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený
Světlem-indukované ochranné mechanismy zprostředkované nízko-molekulárními metabolity a jejich úloha v odolnosti rostlin vůči vysokým teplotám a suchu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Šikana a kyberšikana na středních odborných učilištích v České republice
Hlavní řešitelMgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Dopad covid, postcovid/longcovid v oblasti rehabilitace
Hlavní řešiteldoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Období4/2022 - 12/2023
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavukončený
Vliv vybraných sociálních sítí na vzdělávání a sebevzdělávání studentů
Hlavní řešitelMgr. Daniel Tran, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Priority strategického rozvoje PřF - podpora synergií a komplementarit
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Od termínu k metafoře II. K procesu determinologizace na příkladu termínů z oblasti hudby a sportu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Činitelé ovlivňující porozumění (e)neuměleckých textů u studentů středních odborných škol s technickým zaměřením v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hravé eduobrazy s pohádkovými motivy
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra pedagogiky a andragogiky, Moravskoslezský kraj
Stavukončený

123456789101112131415