Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v?péči o oběti
Hlavní řešitelJUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zobrazení charakteristik karotického plátu neinvazivními zobrazovací metody a riziko cévní mozkové příhody: systematická review a metaanalýza
Hlavní řešitelMgr. David Pakizer
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Normativní a situační podoby profesní etiky sociálních pracovníků v České republice
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Světlo a teplota jako faktory ovlivňující fotosyntetické procesy a biosyntézu nízkomolekulárních ochranných metabolitů vyšších rostlin
Hlavní řešitelMgr. Radomír Pech, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce s traumatem ve výchovných ústavech
Hlavní řešitelMgr. Marie Pinďáková, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kompetence - odolnost - efektivita. Společně na cestě ke komplexnímu profilu ve vzdělávání budoucích komunitních tlumočníků
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období10/2023 - 12/2023
PoskytovatelAction
Stavukončený
Technologie v translatologii II - Strojový překlad a jeho role v oblasti literního překladu. Zprostředkování výsledků projektu v rámci transferu znalostí
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období3/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavukončený
transkunst: Inovativní translatologické technologie pro bezbariérovou komunikaci
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období10/2023 - 12/2023
PoskytovatelAction
Stavukončený
12. Česko-německé kulturní dny v Ostravě - der Kulturpunkt 2023
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období10/2023 - 12/2023
PoskytovatelDar, Statutární město Ostrava
Stavukončený
Budování situačního povědomí v kyberprostru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Československá společnost v první polovině 20. století II.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zavedení metodiky produkce makrofágů za účelem vývoje buněčné terapie pro eradikci amyloidových deposit u AL-amyloidózy
Hlavní řešitelMUDr. Tereza Popková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Životní situace rodin uprchlíků z Ukrajiny
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Výskyt regrese HPV infekce děložního hrdla u pacientek v Moravskoslezském kraji (sledování spontánní regrese HPV infekce a regrese HPV infekce u pacientek po konizaci)
Hlavní řešitelMUDr. Bc. Martina Romanová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Algebra, analýza, matematická fyzika a teorie čísel
Hlavní řešiteldoc. Baruch Schneider, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Porovnání vlivu techniky odběru mammární tepny na prokrvení sterna pomocí bezkontaktní dynamické termografie
Hlavní řešitelMUDr. Jiří Sieja
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Metodika národního mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Současná témata politické geografie? De facto státy, hranice, hybridita a demokratický backsliding jako ústřední body politickogeografického zájmu
Hlavní řešitelPhDr. Martin Solik, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dosledování dopadů pilotního ověření rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) po 5 letech: okolnosti ztráty městského bydlení u intervenčních rodin
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Stanková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Muzikologická konference k setkání hornických měst a obcí České republiky v Ostravě 2023
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období7/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra hudební výchovy, Statutární město Ostrava
Stavukončený

123456789101112131415