Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Organelární translace jako evoluční hřiště
Id projektu23-05764S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceMitochondrie a plastidy obsahuji translační aparát zděděný od eubakteriálních předků těchto organel. Evoluce vyprodukovala ohromnou variabilitu ve strukturních a funkčních detailech organelární translace napříč diverzitou eukaryot, jak ovšem ukazuje mimo jiné i práce v laboratoři navrhovatele, šedé zóny a bílá místa v našem obraze tohoto evolučního hřiště přetrvávají. Spojení týmu silně etablovaného v organelární biologii, srovnávací genomice a analýzách genetického kódu se spolunavrhovatelem disponujícím unikátní expertízou v molekulárním modelování a počítačových simulacích ribosomu vytváří ideální pozici pro studium čtyř vybraných oblastí organelární translace. Každá z nich dokumentuje odlišnou fasetu evoluční remodelace této molekulární mašinerie endosymbiotického původů. Naše práce posune znalosti o terminaci translace a čtení AUA kodonu v organelách, poskytne charakterizaci nově objeveného proteinu asociovaného s mitochondriálním ribosomem a osvětlí evoluční trajektorii neobvyklých ribosomů v nefotosyntetizujících plastidech.