Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Je formování mikrobiomu střeva hmyzích herbivorů proces stochastických vlivů nebo deterministických interakcí?
Id projektu22-29971S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceAčkoli v současnosti rapidně přibývá studií zabývajících se složením střevních mikrobiomů herbivorního hmyzu, význam stochastických a deterministických procesů při jejich utváření nebyl dosud příliš studován. Využití experimentálního přístupu a moderních biochemických a molekulárních metod (NGS) v kombinaci s koncepty a statistickými nástroji převzatými z oblasti makroekologie nám může významně pomoci v pochopení dynamiky střevních mikrobiomů hmyzích herbivorů. Komplexní data odhalí vliv hostitelských rostlin a jejich sekundárních metabolitů, prostředím/hostitelem podmíněného výběru a interakcí mezi mikroby, a umožní tak pochopit koevoluci mezi mikrobiomy a hmyzem. Jakmile budou tyto procesy řídící sestavování mikrobiomů poznány a kvantifikovány, bude možné vytvářet predikce jejich struktury.