Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh při studiu na vysoké škole
Id projektu304010AZV9
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období9/2021 - 7/2023
PoskytovatelKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavřešený
AnotaceProjekt je postaven na spolupráci odborníků z oblasti sociologie, ekonomie a podnikání, řízení lidských zdrojů a pedagogiky/andragogiky tří univerzit (1 z ČR a 2 ze SR). Spolupráce se dále opírá o zkušené praktiky z řad zaměstnavatelů, a to jak z oblasti HR, tak managementu. Na základě vymezení aktuální skupiny přenositelných pracovních kompetencí (PPK) ve spolupráci s odborníky z řad personalistů, HR specialistů a akademiků, a jejich ověření pomocí nezávislého výzkumu identifikace a vývoj trendů trhu práce v podmínkách rozvoje inteligentního průmyslu 4.0 na Slovensku a v České republice, bude připraven společný vzdělávací dvou na sebe navazujících semestrálních modulů na podporu PPK cílící na studenty Bc, NMgr., Mgr. programů VŠ. Modul bude v maximální míře využívat formy e-learningu tak, aby studenti nebyli limitování časem a lokalitou. Výuka bude primárně postavena na sdílení praktických zkušeností odborníků z praxe a sekundárně bude zapojovat pedagogy a doktorandy VŠ. Z tohoto důvodu bude vytvořena série tematických webinářů pro pedagogy a doktorandy VŠ a zástupce zaměstnavatelů, které rovněž umožní přípravu těchto cílových skupin bez časového a lokálního omezení. V době řešení projektu projde pilotním testováním a evaluací série tematických webinářů pro pedagogy a doktorandy VŠ a zástupce zaměstnavatelů a první ze dvou semestrálních modulů pro studenty Bc, NMgr., Mgr. programů VŠ. Přínosem projektu je podpora partnerské spolupráce univerzit ČR a SR s cílem posílit šance uplatnitelnosti absolventů na trhu práce s ohledem na jeho požadavky v návaznosti na trendy Průmyslu 4.0.