Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU
Id projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013365
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 6/2023
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceProjekt reaguje na rozvoj moderních výukových metod zejména prostřednictvím simulační výuky a adekvátního SW vybavení. Cílem projektu je významné zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím v současnosti potřebných a rychle reagujících úprav studijních programů a rozšíření praktické výuky dle aktuálních potřeb praxe. Vytvoření kvalitního prostředí a zázemí pro studium na LF bude generovat více úspěšných studentů s odpovídajícími praktickými dovednostmi požadovanými v praxi.