Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza odborného diskurzu zaměřeného na sociální práci s osobami s tělesným a smyslovým postižením
Id projektuSGS01/FSS/2018
Hlavní řešitelPhDr. et Mgr. Zuzana Černá
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodoba jazyka užívaného v sociální práci s osobami s tělesným a smyslovým postižením, stejně jako podoba jazyka užívaného v odborných publikacích na toto téma, se mění, neboť souvisí s faktem, že jazyk je živá entita, že v populaci je zřetelný tlak k užívání politicky korektních výrazů a že populace se stává vůči vybraným označením osob s postižením senzitivnější. Považujeme proto za důležité zachytit jazykové prostředky používané v odborných publikacích, konkrétně v časopise Sociální práce / Sociálna práca, při popisu sociální práce s osobami s tělesným a smyslovým postižením. Výše zmíněné periodikum je českým odborným recenzovaným časopisem pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, vydávaným od roku 1998 až dodnes, tedy již dostatečně dlouho na to, aby v něm byly potenciálně pozorovatelné změny relevantních jazykových prostředků. Cílem předkládaného projektu je tedy zmapovat a popsat změny jazykových prostředků užívaných pro odbornou sociální práci s osobami s tělesným a smyslovým postižením, které jsou zachytitelné v primárním odborném periodiku na území České republiky, tzn. v časopise Sociální práce / Sociálna práca. K realizaci výzkumu řešitelka vybrala kvalitativní strategii, konkrétně diskurzivní analýzu odborného textu. Předkládaný projekt souvisí s výzkumem v rámci disertační práce navrhovatelky a s hlavními směry výzkumu FSS OU.