OU

Zuzana Černá

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. et Mgr. Zuzana Černá
místnost, podlaží, budova: B 412, budova B
funkce:garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
obor činnosti: administrace odborných praxí, kazuistické semináře, průběžné a souvislé praxe
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3243
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2018 – dosudOstravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra českého jazyka (doktorandka)
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk
Téma zpracovávané dizertační práce: Diskurz mediálních textů o mateřství po roce 1989
2011Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce s poradenským zaměřením; akademický titul PhDr.
Rigorózní práce: Náhradní péče o děti z pohledu studentů Ostravské univerzity v Ostravě / Substitute Care from The University of Ostrava Students' Point of View
2005 – 2008Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce s poradenským zaměřením; akademický titul Mgr.
Diplomová práce: Problematika náhradní rodinné péče / The Issue of Substitute Care
1997 – 2002Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Anglický jazyk a český jazyk; akademický titul Mgr.
Diplomová práce: English Borrowings in The Czech Language And The Czechs' Attitude to Them

Další vzdělávání, kurzy

2019Odborná stáž – kvantitativní lingvistika (Univerzita Komenského v Bratislavě)
2018Criticial Discourse Analysis (Universitatea Transilvania din Braşov)
2018Critical Discourse Analysis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
2018Mimo domov (Ostrava, Česká republika)
2018SKAD / Sociology of Knowledge Attitude to Discourse (Universität Augsburg)
2018Školení pro držitele řidičského oprávnění sk. B (Ostravská univerzita, Ostrava)
2018European Dimension in Social Work Education and Practise (Ostravská univerzita, Ostrava)
2018Setkání vzdělavatelů, zástupců profesních organizací, MPSV (ASVSP, Hradec Králové)
2018TISSA conference Social Work and Solidarity (Univerza v Ljubljani)
2018Život školou nekončí (Moravsko-slezský kraj)
2018Spring School of Social Work (Ostravská univerzita, Ostrava)
2018Ochrana lidské důstojnosti (VOŠ sociální, Ostrava)
2017Interkulturní kompetence (Ostravská univerzita, Ostrava)
2017Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem (Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava)
2004Kurz aktivního rodičovství (Centrum pro rodinu, Ostrava)
2003Kurz Syndrom vyhoření v učitelské profesi (Pedagogické centrum, Ostrava)
2003Kurz Komunikace (AVE, Ostrava)

Odborné zaměření

Kritická diskurzivní analýza a korpusová lingvistika (CADS) Překlady a korektury textů Praxe sociální práce, kazuistika

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudFakulta sociálních studií, Ostravská univerzita (akademický pracovník)
2016 – 2017Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava (referent pro zahraniční vztahy)
2012 – 2013Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava (pedagog anglického jazyka)
2003 – 2012Biskupské gymnázium, Ostrava (pedagog anglického jazyka)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2007 – 2010Komise sociální rady města Ostrava
2002 – 2003dozorčí rada Nadačního fondu Betlém nenarozeným

Působení v zahraničí

2019Slovensko
2018Rumunsko
2018Polsko
2018Německo
2018Slovinsko
2018Španělsko
2018Francie
2017Lotyšsko
2016Estonsko
2008Rakousko
2002Ukrajina
2000Švýcarsko
1999USA

Jazykové znalosti

český jazykC2
anglický jazykC1
německý jazykB2


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub