Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora posílení kompetencí vysokoškolského pedagoga na LF OU
Id projektuIRP201802
Hlavní řešitelIng. Petr Kazík, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
AnotaceVytvoření metodiky - šablon, vzorů, video ukázek a kurzů pro posilování pedagogických kompetencí akademického pracovníka. U vybrané skupiny (9 osob) vyučujících bude provedena analýza kompetencí ve výuce dle požadavků Národní soustavy povolání MŠMT (http://katalog.nsp.cz/odborneDovednosti.aspx?id_jp=15405). Následně bude vytvořen systém znalostí podpory včetně evaluace pro zvýšení úrovně těchto klíčových kompetencí. V LMS prostředí si bude moci každý zájemce nastudovat možnosti a použít vzory a ukázky prezentací, šablony pro tvorbu výukových plánů a minutových scénářů. Tyto nástroje mají pomoci zatraktivnit výuku, zvýšit zapojení a kritické myšlení studentů ve výuce, zkvalitnit samotný proces vzdělávání na LF OU.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.