OU

Petr Kazík

 


„Naděje není přesvědčeni, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to jak to dopadne.“

Václav Havel

Petr Kazík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Petr Kazík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 129, budova ZZ
B 408, budova B
funkce:koordinátor pro projektovou činnost
obor činnosti:kompetence pro uplatnění na trhu práce, kompetenční model – sys. prakt. rozvoje, marketing reklamní agentury, strategický management, timemanagement a sebeřízení
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Lékařské fakulty
Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
telefon, mobil: 602 758 377
553 46 4011
553 46 3226
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

  • VŠB Ostrava, 1983 – 1987, tiutl Ing.

Praxe

2007 - dosudOstravská univerzita v Ostravě Odborný asistent Výuka na Fakulta sociální studií a Fakulta umění OU v Ostravě
2008 - dosudAHRA – Human Resource Agency, s.r.o. Jednatel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy
2007 - 2008Ostravská univerzita v Ostravě Prorektor pro informatizaci a rozvoj Člen vedení univerzity, zaměření na realizaci projektů podporovaných ESF
2005 – 2007AHRA – Human Resource Agency, s.r.o. jednatel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy
1997 - 2007AHRA -Consulting,s.r.o. Jednatel- ředitel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy (25 zaměstnanců + 20 lektorů)
1997 - 1999Ambra Group,s.r.o. marketingový ředitel řízení oddělení obchodu a marketingu v obchodní společnosti zabývající se prodejem nábytku, kancelářských potřeb a interiéry
1996 - 1997N.A.R.-reklamní agentura account director řízení obchodního týmu a péče o zákazníky reklamní agentury
1993 - 1996VOŠ Goodwill Ředitel školy vedení střední a VOŠ – Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch
1993 - 1993Obch.bankovní akademie zástupce ředitele vedení odborných předmětů zástupce ředitele školy
1989 - 2003Ekonom servis soukromá poradenská činnost rozvoj a řízení malých společností, ekonomické poradenství
1989 - 1994SPŠ strojní exter.vyučující obor ekonomie
1988 - 1992Správa účel.zař.mládeže vedoucí klubu mládeže řízení kulturně-společenských zařízení
1987 - 1988MKD vedoucí klubu mládeže řízení kulturně-společenských zařízení

Projekty - Autorství a řízení projektů EU

2006 - 2008 Rozvoj a certifikace lektorů a interních školitelů s cílem zvýšení kvality a efektivity jimi poskytovaných vzdělávacích aktivit
2006 - 2007 Vícestupňová podpora žen textilního a oděvního průmyslu ohrožených nezaměstnaností v důsledku liberalizace světového obchodu textilem
2006 - 2007 Podpora rovných příležitostí žen a mužů k uplatnění na trhu práce formou zaměstnání a sebezaměstnání
2005 - 2006 Podpora nezaměstnaných žen k uplatnění na trhu práce formou zaměstnání či sebezaměstnání
2005 - 2006 Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti – podpora sebezaměstnanosti
2002 - 2004 Projekt Phare 2000 – Systematické vzdělávání ve firmě
1995 - 1996 Projekt Národního vzdělávacího fondu - Podpora vzdělávání

Projekty - spolupráce v projektech

2006 - 2008 ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. Nastavení trvalého rozvoje lidských zdrojů ve stavebních firmách – cesta ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti
2006 - 2008 Saft Ferak a.s. Odborným růstem a rozvojem zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperitě Saft Feraku a.s.
2003 - 2007 Ostravská univerzita v Ostravě Projekt manažerské excelence vedoucích pracovníků Ostravské univerzity
2006 - 2007 PRIC – ViP, s.r.o. Kompetence pro trh práce
2006 Ostravská univerzita v Ostravě Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji
2006 Ostravská univerzita v Ostravě Realizace dlouhodobé strategie Ostravské univerzity v oblasti řízení rozvoje a kvality vzdělávací a výzkumné činnosti

Další odborné zkušenosti:

  • 13 let pedagogické praxe
  • 18 let praxe v poradenství a konzultačních službách
  • 14 let lektorské praxe v oboru management a marketing

Certifikáty:

2006RPIC – ViP s.r.o. Trenér – Efektivní komunikace – Kompetence EQUAL
2005 Česká společnost pro jakost Výcvikový kurz hodnotitelů – Model excelence EFQM 2003
2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Školení školitelů projektů OPRLZ
2004 CMC Graduate School of Business o.p.s. Projektové řízení v každodenní manažerské praxi
2003 Česká společnost pro jakost Rozšíření aplikace Benchmarkingu
2003 Dale Carnegie Training Přesvědčivá komunikace
2001 Gustav Käser Training Management I
1999 THOMAS INTERNATIONAL Příprava výkonných lidí
1998 MASS Training & Media Školení školitelů
1997 CIMA A,B Marketing
1996 M.Minard Open the door – klient servis
1996 A.R.A. Moderní reklama
1992 Peter Chev Umění jednání na veřejnosti, Motivace
1991 CHRISTINA HARVEY BUSINESS TRAINING CENTERS Motivace, Business Training Centers, Prodej a Marketing
1988 KKS Mluvené slovo
1986 David Gruber Racionalizace duševních technik

Členství:

  • Společnost pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  • Hospodářská komora Moravskoslezského kraje
  • Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů
  • Asociace institucí vzdělávání dospělých – r. 2006 jmenování do funkce Koordinátora krajského zastoupení AIVD ČR v MSK


Vybrané publikace

Kazík, P. Identifikace profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání. In: ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty: Sborník z mezinárodní konference: ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty . Belianum UMB, 2017. s. 37-48. ISBN 978-80-557-1310-6.
Kazík, P. Rozvoj profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání. In: VI. mezinárodní vědecká konference - AKTUÁLNÍ PŘÍSTUPY MANAGEMENTU VZDĚLÁVÁNÍ: Aktuální přístupy managementu vzdělávání 2017-04-21 Praha. Praha: Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-944-5.
Kazík, P. Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 143 s. ISBN 978-80-271-0287-7.
Kazík, P. Hledání podstaty smysluplnosti andragogiky v myšlenkách klasiků. Andragogika: čtvrtletník pro rozvoj vzdělávání dospělých. 2016, roč. 20, s. 12-19. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. přednáška na mezinárodní konferenci MEKO. In: MEKO. Praha: MŠMT. 2014.
Kazík, P. Strategický management. 2014.
Kazík, P., Murinová, L., Konvičný, M., Durda, J., Petrušková, L., Palán, Z., Růžičková ? Bialá, R., Bobrovská, H., Menšíková, R., Pipa, J., Tovaryšová, I. a Pivovarčík, M. Tvorba firemní akademie: aneb klíčové postupy pro kvalitní fungování systému firemního vzdělávání. první. vyd. Frýdek-Místek: Ahra - Consulting, s.r.o., 2013. 180 s. ISBN 978-80-260-3537-4.
Kazík, P. Rukověť dobrého lektora: Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. Grada, 2008. Poradce pro praxi. 112 s. ISBN 978-80-247-2453-9.
Kazík, P. Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů. HR management. roč. 2009, č. 3, ISSN 1801-4690.

Všechny publikace

Kazík, P. Identifikace profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání. In: ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty: Sborník z mezinárodní konference: ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty . Belianum UMB, 2017. s. 37-48. ISBN 978-80-557-1310-6.
Kazík, P. Rozvoj profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání. In: VI. mezinárodní vědecká konference - AKTUÁLNÍ PŘÍSTUPY MANAGEMENTU VZDĚLÁVÁNÍ: Aktuální přístupy managementu vzdělávání 2017-04-21 Praha. Praha: Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-944-5.
Kazík, P. Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 143 s. ISBN 978-80-271-0287-7.
Kazík, P. Hledání podstaty smysluplnosti andragogiky v myšlenkách klasiků. Andragogika: čtvrtletník pro rozvoj vzdělávání dospělých. 2016, roč. 20, s. 12-19. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. Generace Y se snad bude učit podle zásad 2500 let starých!!!. In: 10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kazík, P. přednáška na mezinárodní konferenci MEKO. In: MEKO. Praha: MŠMT. 2014.
Kazík, P. Rozvoj klíčových kompetencí interního lektora v kontextu s Národní soustavou povolání a kvalifikací.. In: Mezinárodní vědecká konference ANDRAGOGIKA 2014. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 2014.
Kazík, P. Strategický management. 2014.
Kazík, P. Cesta ke kvalitě individuálního rozvoje. Hospodářské noviny. 2013, roč. 57, s. 19-19. ISSN 0862-9587.
Klimeš, C. a Kazík, P. Kompetenční model vysokoškolského učitele. In: Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: STUDIA OECONOMICA, 2013. s. 25-82. ISBN 978-80-7248-922-0.
Kazík, P. prezentace na AEDUCA. In: prezentace na téma PROČ SE (NE)CHCE KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ. Olomouc: Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci. 2013.
Kazík, P. prezentace na konferenci "Kolik stojí vzdělávání". In: přednáška na téma - Proč nechceme kvalitu. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.. 2013.
Kazík, P. prezentace na mezinárodním workshopu MEWO. In: mezinárodní workshop MEWO. Praha: MŠMT. 2013.
Kazík, P., Murinová, L., Konvičný, M., Durda, J., Petrušková, L., Palán, Z., Růžičková ? Bialá, R., Bobrovská, H., Menšíková, R., Pipa, J., Tovaryšová, I. a Pivovarčík, M. Tvorba firemní akademie: aneb klíčové postupy pro kvalitní fungování systému firemního vzdělávání. první. vyd. Frýdek-Místek: Ahra - Consulting, s.r.o., 2013. 180 s. ISBN 978-80-260-3537-4.
Kazík, P. účast na konferenci s názvem Hledání výjimečnosti. Praha: Česká manažerská asociace. 2013.
Kazík, P. Revoluce v rozvoji lektorů. Andragogika. 2012, roč. 16, s. 11-11. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. Jak dosáhnout maximální kvality ve vzdělávání. andragogika. 2011, roč. 15, s. 10-11. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. Desatero otázek pro hledání kvality vzdělávání. HRM (Human Resources Management). 2010, roč. 6, s. 12-12. ISSN 1801-4690.
Kazík, P. EFEKTIVNÍ A EFEKTNÍ PŘEDNÁŠKA. 2010.
Kazík, P. Krize musí přinést změny v systému dalšího vzdělávání. Andragogika. 2010, roč. 14, s. 16-16. ISSN 1211-6378.
Kazík, P. METODIKA PŘÍPRAVY VÝUKY. 2010.
Kazík, P. Prezentační dovednosti vedoucího pracovníka. 2010.
Kazík, P. Project management. 2010.
Kazík, P. Výkonnost a sebekontrola. HR Forum. 2010, s. 18-18. ISSN 1212-690X.
Kazík, P. Komunikace v praxi ředitele. 2009.
Kazík, P. PEOPLE MANAGEMENT. 2009.
Kazík, P. Teorie a praxe školského managementu. 2009.
Kazík, P. Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů. HRM (Human Resources Management). 2009, roč. 5, s. 55-55. ISSN 1801-4690.
Kazík, P. Rukověť dobrého lektora: Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. Grada, 2008. Poradce pro praxi. 112 s. ISBN 978-80-247-2453-9.
Kazík, P. Řízení projektů. 2007,
Kazík, P. Vzdělávání pomocí interních lektorů. Moderní řízení. 2007, s. 15-15. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. 7 hříchů koučovaných. Moderní řízení. 2007, s. 15-15. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Asertivita v každodenní praxi. 2006,
Kazík, P. Automanažerské vzdělávání. Moderní řízení. 2006, s. 65-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Moderace porad. 2006,
Kazík, P. Sedm smrtelných hříchů firemního vzdělávání. HR Forum. 2006, s. 37-.
Kazík, P. Školení školitelů. 2006,
Kazík, P. Koučink-efektivní nástroj řízení?. Moderní řízení. 2005, s. 81-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Manažerské standardy v řízení. 2005,
Kazík, P. Vzdělávání:moderní nebo módní?. Moderní řízení. 2005, s. 58-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Efektivní prezentace. 2004,
Kazík, P. Kritéria efektivity vzdělání. Moderní řízení. 2004, s. 62-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Kritéria efektivity vzdělávání ve firmě. Moderní řízení. 2004, s. 8-9. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Správný manažerský styl. Moderní řízení. 2004, s. 71-. ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Vyladění individuálního manažerského stylu. HR Forum. 2004,
Kazík, P. Aktuální stav managementu? Nůžky znalostí a dovedností se neustále rozevírají. Moderní řízení. 2003, ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Firemní kultura. 2003,
Kazík, P. Hodnocení zaměstnanců. 2003,
Kazík, P. Proč investovat do vzdělání vlastních lidí-Destareo dobrých důvodů. Moderní řízení. 2003, ISSN 0026-8720.
Kazík, P. Funkce a fungování marketingu ve firmě. 2002,
Kazík, P. Obchod I.. 2002,
Kazík, P. Obchod II.. 2002,
Kazík, P. Řízení podle cílů. 2002,
Kazík, P. Řízení týmů. 2002,
Kazík, P. Základní komunikační pravidla. 2002,
Kazík, P. Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů. HR management. roč. 2009, č. 3, ISSN 1801-4690.


AutorNázev práceTypRok
Ročková ZuzanaTvorba dlouhodobé strategie pro zařízení sociálních služeb.diplomová 2017 
Mynářová JarmilaProjekt vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků v Diagnostickém ústavu Ostravadiplomová 2016 
Slunský TomášTvorba dlouhodobé strategie pro zařízení sociálních služebdiplomová 2015 
Feller Stanieková PetraPotřeby vietnamské komunity v kontextu sociální integrace přistěhovalců v České republicediplomová 2014 
Petrová KristýnaMožnosti zkvalitnění firemní podpory zaměstnanců s dětmidiplomová 2013 
Hilbertová KateřinaModel excelence aplikovaný v instituci poskytující sociální služby.diplomová 2012 
Poláková GabrielaVzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na odbornou praxidiplomová 2012 
Szczotková KarinaStrategie a strategické řízení v neziskové organizaci - v Domově Sosna v Třincidiplomová 2012 
Šumná VeronikaKompetenční model pro sociální pracovníkydiplomová 2012 
Masláková VendulaManagement kvality v systému sociálních institutcídiplomová 2011 
Polanský PetrSrovnání systému managementu instutuce poskytující sociální služby s institucí komerčního sektoru.diplomová 2011 
Švarcová IvetaImage domovů pro seniory - plnohodnotná či "poslední uvažovaná" alternativa života ve stáří? /Vedoucí pracovník v sociálních službách jako faktor možné změny/diplomová 2011 


Infrastrukturní zabezpečení nového doktorskéhoprogramu Neurověd LF OU
Hlavní řešitelIng. Petr Kazík, Ph.D.
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Podpora posílení kompetencí vysokoškolského pedagoga na LF OU
Hlavní řešitelIng. Petr Kazík, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub