OU

Petr Kazík

 


„Naděje není přesvědčeni, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to jak to dopadne.“

Václav Havel

Petr Kazík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Petr Kazík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 129, budova ZZ
B 408, budova B
funkce:koordinátor pro projektovou činnost
obor činnosti:kompetence pro uplatnění na trhu práce, kompetenční model – sys. prakt. rozvoje, marketing reklamní agentury, strategický management, timemanagement a sebeřízení
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Lékařské fakulty
Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
telefon, mobil: 602 758 377
553 46 4011
553 46 3226
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

  • VŠB Ostrava, 1983 – 1987, tiutl Ing.

Praxe

2007 - dosudOstravská univerzita v Ostravě Odborný asistent Výuka na Fakulta sociální studií a Fakulta umění OU v Ostravě
2008 - dosudAHRA – Human Resource Agency, s.r.o. Jednatel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy
2007 - 2008Ostravská univerzita v Ostravě Prorektor pro informatizaci a rozvoj Člen vedení univerzity, zaměření na realizaci projektů podporovaných ESF
2005 – 2007AHRA – Human Resource Agency, s.r.o. jednatel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy
1997 - 2007AHRA -Consulting,s.r.o. Jednatel- ředitel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy (25 zaměstnanců + 20 lektorů)
1997 - 1999Ambra Group,s.r.o. marketingový ředitel řízení oddělení obchodu a marketingu v obchodní společnosti zabývající se prodejem nábytku, kancelářských potřeb a interiéry
1996 - 1997N.A.R.-reklamní agentura account director řízení obchodního týmu a péče o zákazníky reklamní agentury
1993 - 1996VOŠ Goodwill Ředitel školy vedení střední a VOŠ – Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch
1993 - 1993Obch.bankovní akademie zástupce ředitele vedení odborných předmětů zástupce ředitele školy
1989 - 2003Ekonom servis soukromá poradenská činnost rozvoj a řízení malých společností, ekonomické poradenství
1989 - 1994SPŠ strojní exter.vyučující obor ekonomie
1988 - 1992Správa účel.zař.mládeže vedoucí klubu mládeže řízení kulturně-společenských zařízení
1987 - 1988MKD vedoucí klubu mládeže řízení kulturně-společenských zařízení

Projekty - Autorství a řízení projektů EU

2006 - 2008 Rozvoj a certifikace lektorů a interních školitelů s cílem zvýšení kvality a efektivity jimi poskytovaných vzdělávacích aktivit
2006 - 2007 Vícestupňová podpora žen textilního a oděvního průmyslu ohrožených nezaměstnaností v důsledku liberalizace světového obchodu textilem
2006 - 2007 Podpora rovných příležitostí žen a mužů k uplatnění na trhu práce formou zaměstnání a sebezaměstnání
2005 - 2006 Podpora nezaměstnaných žen k uplatnění na trhu práce formou zaměstnání či sebezaměstnání
2005 - 2006 Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti – podpora sebezaměstnanosti
2002 - 2004 Projekt Phare 2000 – Systematické vzdělávání ve firmě
1995 - 1996 Projekt Národního vzdělávacího fondu - Podpora vzdělávání

Projekty - spolupráce v projektech

2006 - 2008 ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. Nastavení trvalého rozvoje lidských zdrojů ve stavebních firmách – cesta ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti
2006 - 2008 Saft Ferak a.s. Odborným růstem a rozvojem zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperitě Saft Feraku a.s.
2003 - 2007 Ostravská univerzita v Ostravě Projekt manažerské excelence vedoucích pracovníků Ostravské univerzity
2006 - 2007 PRIC – ViP, s.r.o. Kompetence pro trh práce
2006 Ostravská univerzita v Ostravě Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji
2006 Ostravská univerzita v Ostravě Realizace dlouhodobé strategie Ostravské univerzity v oblasti řízení rozvoje a kvality vzdělávací a výzkumné činnosti

Další odborné zkušenosti:

  • 13 let pedagogické praxe
  • 18 let praxe v poradenství a konzultačních službách
  • 14 let lektorské praxe v oboru management a marketing

Certifikáty:

2006RPIC – ViP s.r.o. Trenér – Efektivní komunikace – Kompetence EQUAL
2005 Česká společnost pro jakost Výcvikový kurz hodnotitelů – Model excelence EFQM 2003
2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Školení školitelů projektů OPRLZ
2004 CMC Graduate School of Business o.p.s. Projektové řízení v každodenní manažerské praxi
2003 Česká společnost pro jakost Rozšíření aplikace Benchmarkingu
2003 Dale Carnegie Training Přesvědčivá komunikace
2001 Gustav Käser Training Management I
1999 THOMAS INTERNATIONAL Příprava výkonných lidí
1998 MASS Training & Media Školení školitelů
1997 CIMA A,B Marketing
1996 M.Minard Open the door – klient servis
1996 A.R.A. Moderní reklama
1992 Peter Chev Umění jednání na veřejnosti, Motivace
1991 CHRISTINA HARVEY BUSINESS TRAINING CENTERS Motivace, Business Training Centers, Prodej a Marketing
1988 KKS Mluvené slovo
1986 David Gruber Racionalizace duševních technik

Členství:

  • Společnost pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  • Hospodářská komora Moravskoslezského kraje
  • Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů
  • Asociace institucí vzdělávání dospělých – r. 2006 jmenování do funkce Koordinátora krajského zastoupení AIVD ČR v MSK


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU
Hlavní řešitelIng. Petr Kazík, Ph.D.
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Podpora posílení kompetencí vysokoškolského pedagoga na LF OU
Hlavní řešitelIng. Petr Kazík, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub