Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Petr Kazík

 


„Naděje není přesvědčeni, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to jak to dopadne.“

Václav Havel

Petr Kazík

titul, jméno, příjmení:Ing. Petr Kazík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 129, budova ZZ
B 409, budova B
funkce:
obor činnosti:kompetence pro uplatnění na trhu práce, kompetenční model – sys. prakt. rozvoje, marketing reklamní agentury, strategický management, timemanagement a sebeřízení
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
telefon, mobil: 602 758 377
553 46 3213
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

  • VŠB Ostrava, 1983 – 1987, tiutl Ing.

Praxe

2007 - dosudOstravská univerzita v Ostravě Odborný asistent Výuka na Fakulta sociální studií a Fakulta umění OU v Ostravě
2008 - dosudAHRA – Human Resource Agency, s.r.o. Jednatel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy
2007 - 2008Ostravská univerzita v Ostravě Prorektor pro informatizaci a rozvoj Člen vedení univerzity, zaměření na realizaci projektů podporovaných ESF
2005 – 2007AHRA – Human Resource Agency, s.r.o. jednatel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy
1997 - 2007AHRA -Consulting,s.r.o. Jednatel- ředitel společnosti řízení konzultační a poradenské firmy (25 zaměstnanců + 20 lektorů)
1997 - 1999Ambra Group,s.r.o. marketingový ředitel řízení oddělení obchodu a marketingu v obchodní společnosti zabývající se prodejem nábytku, kancelářských potřeb a interiéry
1996 - 1997N.A.R.-reklamní agentura account director řízení obchodního týmu a péče o zákazníky reklamní agentury
1993 - 1996VOŠ Goodwill Ředitel školy vedení střední a VOŠ – Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch
1993 - 1993Obch.bankovní akademie zástupce ředitele vedení odborných předmětů zástupce ředitele školy
1989 - 2003Ekonom servis soukromá poradenská činnost rozvoj a řízení malých společností, ekonomické poradenství
1989 - 1994SPŠ strojní exter.vyučující obor ekonomie
1988 - 1992Správa účel.zař.mládeže vedoucí klubu mládeže řízení kulturně-společenských zařízení
1987 - 1988MKD vedoucí klubu mládeže řízení kulturně-společenských zařízení

Projekty - Autorství a řízení projektů EU

2006 - 2008 Rozvoj a certifikace lektorů a interních školitelů s cílem zvýšení kvality a efektivity jimi poskytovaných vzdělávacích aktivit
2006 - 2007 Vícestupňová podpora žen textilního a oděvního průmyslu ohrožených nezaměstnaností v důsledku liberalizace světového obchodu textilem
2006 - 2007 Podpora rovných příležitostí žen a mužů k uplatnění na trhu práce formou zaměstnání a sebezaměstnání
2005 - 2006 Podpora nezaměstnaných žen k uplatnění na trhu práce formou zaměstnání či sebezaměstnání
2005 - 2006 Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti – podpora sebezaměstnanosti
2002 - 2004 Projekt Phare 2000 – Systematické vzdělávání ve firmě
1995 - 1996 Projekt Národního vzdělávacího fondu - Podpora vzdělávání

Projekty - spolupráce v projektech

2006 - 2008 ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. Nastavení trvalého rozvoje lidských zdrojů ve stavebních firmách – cesta ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti
2006 - 2008 Saft Ferak a.s. Odborným růstem a rozvojem zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperitě Saft Feraku a.s.
2003 - 2007 Ostravská univerzita v Ostravě Projekt manažerské excelence vedoucích pracovníků Ostravské univerzity
2006 - 2007 PRIC – ViP, s.r.o. Kompetence pro trh práce
2006 Ostravská univerzita v Ostravě Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji
2006 Ostravská univerzita v Ostravě Realizace dlouhodobé strategie Ostravské univerzity v oblasti řízení rozvoje a kvality vzdělávací a výzkumné činnosti

Další odborné zkušenosti:

  • 13 let pedagogické praxe
  • 18 let praxe v poradenství a konzultačních službách
  • 14 let lektorské praxe v oboru management a marketing

Certifikáty:

2006RPIC – ViP s.r.o. Trenér – Efektivní komunikace – Kompetence EQUAL
2005 Česká společnost pro jakost Výcvikový kurz hodnotitelů – Model excelence EFQM 2003
2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Školení školitelů projektů OPRLZ
2004 CMC Graduate School of Business o.p.s. Projektové řízení v každodenní manažerské praxi
2003 Česká společnost pro jakost Rozšíření aplikace Benchmarkingu
2003 Dale Carnegie Training Přesvědčivá komunikace
2001 Gustav Käser Training Management I
1999 THOMAS INTERNATIONAL Příprava výkonných lidí
1998 MASS Training & Media Školení školitelů
1997 CIMA A,B Marketing
1996 M.Minard Open the door – klient servis
1996 A.R.A. Moderní reklama
1992 Peter Chev Umění jednání na veřejnosti, Motivace
1991 CHRISTINA HARVEY BUSINESS TRAINING CENTERS Motivace, Business Training Centers, Prodej a Marketing
1988 KKS Mluvené slovo
1986 David Gruber Racionalizace duševních technik

Členství:

  • Společnost pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  • Hospodářská komora Moravskoslezského kraje
  • Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů
  • Asociace institucí vzdělávání dospělých – r. 2006 jmenování do funkce Koordinátora krajského zastoupení AIVD ČR v MSK


Identifikace profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rozvoj profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích
Petr Kazík
Rok: 2017, Grada Publishing a.s.
odborná kniha

Hledání podstaty smysluplnosti andragogiky v myšlenkách klasiků
Petr Kazík
Rok: 2016, Andragogika: čtvrtletník pro rozvoj vzdělávání dospělých
článek v odborném periodiku

přednáška na mezinárodní konferenci MEKO
Petr Kazík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategický management
Petr Kazík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba firemní akademie
Petr Kazík, Lenka Murinová, Miroslav Konvičný, Jaroslav Durda, Lenka Petrušková, Zdeněk Palán, Radka Růžičková ? Bialá, Hana Bobrovská, Radka Menšíková, Josef Pipa, Ivana Tovaryšová, Miroslav Pivovarčík ... další autoři
Rok: 2013, Ahra - Consulting, s.r.o.
odborná kniha

Rukověť dobrého lektora
Petr Kazík
Rok: 2008, Grada
odborná kniha

Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů
Petr Kazík
Rok: , HR management
článek v odborném periodiku

Identifikace profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rozvoj profesních kompetencí lektora dalšího odborného vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích
Petr Kazík
Rok: 2017, Grada Publishing a.s.
odborná kniha

Hledání podstaty smysluplnosti andragogiky v myšlenkách klasiků
Petr Kazík
Rok: 2016, Andragogika: čtvrtletník pro rozvoj vzdělávání dospělých
článek v odborném periodiku

Generace Y se snad bude učit podle zásad 2500 let starých!!!
Petr Kazík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

přednáška na mezinárodní konferenci MEKO
Petr Kazík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj klíčových kompetencí interního lektora v kontextu s Národní soustavou povolání a kvalifikací.
Petr Kazík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategický management
Petr Kazík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cesta ke kvalitě individuálního rozvoje
Petr Kazík
Rok: 2013, Hospodářské noviny
článek v odborném periodiku

Kompetenční model vysokoškolského učitele
Cyril Klimeš, Petr Kazík
Rok: 2013, STUDIA OECONOMICA
kapitola v odborné knize

prezentace na AEDUCA
Petr Kazík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

prezentace na konferenci "Kolik stojí vzdělávání"
Petr Kazík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

prezentace na mezinárodním workshopu MEWO
Petr Kazík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorba firemní akademie
Petr Kazík, Lenka Murinová, Miroslav Konvičný, Jaroslav Durda, Lenka Petrušková, Zdeněk Palán, Radka Růžičková ? Bialá, Hana Bobrovská, Radka Menšíková, Josef Pipa, Ivana Tovaryšová, Miroslav Pivovarčík ... další autoři
Rok: 2013, Ahra - Consulting, s.r.o.
odborná kniha

účast na konferenci s názvem Hledání výjimečnosti
Petr Kazík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Revoluce v rozvoji lektorů
Petr Kazík
Rok: 2012, Andragogika
článek v odborném periodiku

Jak dosáhnout maximální kvality ve vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2011, andragogika
článek v odborném periodiku

Desatero otázek pro hledání kvality vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2010, HRM (Human Resources Management)
článek v odborném periodiku

EFEKTIVNÍ A EFEKTNÍ PŘEDNÁŠKA
Petr Kazík
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krize musí přinést změny v systému dalšího vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2010, Andragogika
článek v odborném periodiku

METODIKA PŘÍPRAVY VÝUKY
Petr Kazík
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prezentační dovednosti vedoucího pracovníka
Petr Kazík
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Project management
Petr Kazík
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výkonnost a sebekontrola
Petr Kazík
Rok: 2010, HR Forum
článek v odborném periodiku

Komunikace v praxi ředitele
Petr Kazík
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

PEOPLE MANAGEMENT
Petr Kazík
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teorie a praxe školského managementu
Petr Kazík
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů
Petr Kazík
Rok: 2009, HRM (Human Resources Management)
článek v odborném periodiku

Rukověť dobrého lektora
Petr Kazík
Rok: 2008, Grada
odborná kniha

Řízení projektů
Petr Kazík
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Vzdělávání pomocí interních lektorů
Petr Kazík
Rok: 2007, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

7 hříchů koučovaných
Petr Kazík
Rok: 2007, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Asertivita v každodenní praxi
Petr Kazík
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Automanažerské vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2006, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Moderace porad
Petr Kazík
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Sedm smrtelných hříchů firemního vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2006, HR Forum
článek v odborném periodiku

Školení školitelů
Petr Kazík
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Koučink-efektivní nástroj řízení?
Petr Kazík
Rok: 2005, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Manažerské standardy v řízení
Petr Kazík
Rok: 2005,
článek v odborném periodiku

Vzdělávání:moderní nebo módní?
Petr Kazík
Rok: 2005, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Efektivní prezentace
Petr Kazík
Rok: 2004,
článek v odborném periodiku

Kritéria efektivity vzdělání
Petr Kazík
Rok: 2004, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Kritéria efektivity vzdělávání ve firmě
Petr Kazík
Rok: 2004, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Správný manažerský styl
Petr Kazík
Rok: 2004, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Vyladění individuálního manažerského stylu
Petr Kazík
Rok: 2004, HR Forum
článek v odborném periodiku

Aktuální stav managementu? Nůžky znalostí a dovedností se neustále rozevírají
Petr Kazík
Rok: 2003, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Firemní kultura
Petr Kazík
Rok: 2003,
článek v odborném periodiku

Hodnocení zaměstnanců
Petr Kazík
Rok: 2003,
článek v odborném periodiku

Proč investovat do vzdělání vlastních lidí-Destareo dobrých důvodů
Petr Kazík
Rok: 2003, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Funkce a fungování marketingu ve firmě
Petr Kazík
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Obchod I.
Petr Kazík
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Obchod II.
Petr Kazík
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Řízení podle cílů
Petr Kazík
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Řízení týmů
Petr Kazík
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Základní komunikační pravidla
Petr Kazík
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Využití modelu excelence pro měření rozvoje lidských zdrojů
Petr Kazík
Rok: , HR management
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Ročková ZuzanaTvorba dlouhodobé strategie pro zařízení sociálních služeb.diplomová 2017 
Mynářová JarmilaProjekt vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků v Diagnostickém ústavu Ostravadiplomová 2016 
Slunský TomášTvorba dlouhodobé strategie pro zařízení sociálních služebdiplomová 2015 
Feller Stanieková PetraPotřeby vietnamské komunity v kontextu sociální integrace přistěhovalců v České republicediplomová 2014 
Petrová KristýnaMožnosti zkvalitnění firemní podpory zaměstnanců s dětmidiplomová 2013 
Hilbertová KateřinaModel excelence aplikovaný v instituci poskytující sociální služby.diplomová 2012 
Poláková GabrielaVzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na odbornou praxidiplomová 2012 
Szczotková KarinaStrategie a strategické řízení v neziskové organizaci - v Domově Sosna v Třincidiplomová 2012 
Šumná VeronikaKompetenční model pro sociální pracovníkydiplomová 2012 
Masláková VendulaManagement kvality v systému sociálních institutcídiplomová 2011 
Polanský PetrSrovnání systému managementu instutuce poskytující sociální služby s institucí komerčního sektoru.diplomová 2011 
Švarcová IvetaImage domovů pro seniory - plnohodnotná či "poslední uvažovaná" alternativa života ve stáří? /Vedoucí pracovník v sociálních službách jako faktor možné změny/diplomová 2011 


Infrastrukturní zabezpečení nového doktorskéhoprogramu Neurověd LF OU
Hlavní řešitelIng. Petr Kazík, Ph.D.
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Podpora posílení kompetencí vysokoškolského pedagoga na LF OU
Hlavní řešitelIng. Petr Kazík, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub