Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Id projektuCZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období12/2017 - 3/2020
PoskytovatelÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je navázání spolupráce vědeckých institucí z Polska a Česka pro společné charakterizování znečištění ovzduší v polsko-českém pohraničí a zhodnocení jeho vlivu na zdraví populace v této oblasti. Výsledky výzkumných prací budou propagovány mezi cílovými skupinami projektu, zejména širokou veřejností, v Polsku i Česku. Zároveň budou zdrojem informací pro společnost a instituce o rizicích znečištění ovzduší a podnětem k jejich eliminaci.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.