Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Id projektuCZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období12/2017 - 3/2020
PoskytovatelÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je navázání spolupráce vědeckých institucí z Polska a Česka pro společné charakterizování znečištění ovzduší v polsko-českém pohraničí a zhodnocení jeho vlivu na zdraví populace v této oblasti. Výsledky výzkumných prací budou propagovány mezi cílovými skupinami projektu, zejména širokou veřejností, v Polsku i Česku. Zároveň budou zdrojem informací pro společnost a instituce o rizicích znečištění ovzduší a podnětem k jejich eliminaci.