Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Temná strana biologie plastidů: evoluce a funkce leukoplastů u řas
Id projektu17-21409S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceMnožství skupin řas i rostlin nezávisle na sobě ztratilo schopnost fotosyntézy při zachování reliktních plastidů, tzv. leukoplastů. S výjimkou intenzivně studovaných leukoplastů parazitických výtrusovců toho o leukoplastech protistních (řasových) skupin víme málo. Údaje o leukoplastech u většiny linií jsou vysloveně fragmentární, často omezené na pouhý cytologický doklad jejich existence. Předložený projekt má za cíl tyto mezery ve znalostech o biologii leukoplastů významně doplnit. Budou získány a analyzovány sekvence transkriptomů a plastidových (případně i jaderných) genomů vybraných nefotosyntetizujících řas, včetně nově objevené linie zelených řas. Analyzována budou rovněž data z dalších druhů poskytnutá spolupracující zahraniční laboratoří nebo nedávno zveřejněná jako výsledek rozsáhlých transkriptomických projektů. Vybrané bioformatické predikce budou testovány experimentálními přístupy. Výsledkem bude základní rekonstrukce metabolických a dalších funkčních drah v leukoplastech fylogeneticky rozmanitých druhů a definování obecných trendů v evoluci leukoplastů.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.