Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv (dys)funkce autonomního nervového systému na kognici a kognitivní pokles: longitudinální hodnocení
Id projektu17-22346Y
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelJuniorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceMírná kognitivní porucha, projevující se například jako zhoršení paměti, slovní zásoby a/nebo exekutivních funkcí, je hlavním problémem veřejného zdraví. Stále více je totiž uznávána jako prodromální stádium demence. K lepšímu zacílení preventivních a léčebných strategií, je proto důležité identifikovat prediktory a mechanismy kognitivní neurodegenerace. Autonomní dysfunkce, kdy sympatická aktivita je zvýšená a/nebo parasympatická aktivita snížená, byla na základně výzkumné evidence navrhnuta jako jedna z možností. Existuje totiž souvislost snížené funkce autonomního nervového systému s mírnou kognitivní poruchou i s demencí, ovšem jejich časová posloupnost, a tedy i etiologická role autonomního nervového systému v kognitivním stárnutí není dosud objasněna.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.