Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Vera Kristýna Jandačková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 363, budova ZY
funkce:koordinátor programu Erasmus
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1788
553 46 2582
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Jandačková, V. K., Koenig, J., Jarczok, M. N., Fischer, J. F. a F. Thayer, J. Potential biological pathways linking Type-D personality and poor health: A cross-sectional investigation. Plos One. 2017, č. 12, s. 1-13. ISSN 1932-6203.
Jandačková, V. K., Koenig, J., Jarczok, M. N., Fischer, J. E. a Thayer, J. F. Potential biological pathways linking Type-D personality and poor health: A cross-sectional investigation.. PLOS ONE. 2017, č. 12, ISSN 1932-6203.
Jandačková, V. K., Scholes, S., Britton, A. a Steptoe, A. Are changes in heart rate variability in middle-aged and older people normative or due to pathological conditions? Findings from a large population-based longitudinal cohort study. Journal of American Heart Association. 2016, roč. 5, č. feb 2016, s. 1-13. ISSN 2047-9980.
Jandačková, V. K., Britton, A., Malik, M. a Steptoe, A. Direction of association between heart rate variability and depressive symptoms?: a ten year follow-up of the Whitehall II study. In: 74th meeting of the American Psychosomatic Society: Psychosomatic Medicine 2016-03-08 Denver, Colorado, USA. Spojené státy americké: Wolters Kluwer, 2016. Wolters Kluwer, 2016. s. A137-A137. ISBN 9780511776878.
Jandačková, V. K., Koenig, J., Jarczok, M., Fischer, J. a Thayer, J. Heart rate variability, a 10year cardiovascular disease risk score and psychological factors: cross-sectional investigation in a large healthy sample. In: . s. A1-A151. ISSN 1534-7796.
Jandačková, V. K., Britton, A., Malik, M. a Steptoe, A. Heart rate variability and depressive symptoms: a cross-lagged analysis over a 10-year period in the Whitehall II study. PSYCHOL MED. 2016, roč. 46, č. jul 2016, s. 2121-2131. ISSN 0033-2917.
Jandačková, V. K. a Jackowska, M. Low heart rate variability in unemployed men: The possible mediating effects of life satisfaction. Psychology Health & Medicine. 2015, roč. 20, s. 530-540. ISSN 1354-8506.
Jandačková, V. K. Srdeční autonomní aktivita u nezaměstnaných mužů. Pracovní lékařství. 2014, roč. 66, s. 4-11. ISSN 0032-6291.
Jandačková, V. K. a Vařechová, K. Sociální determinanty zdraví. 2013.
Jandačková, V. K., Paulík, K. a Steptoe, A. Heart rate variability in unemployed men and women. Psychophysiology. 2012, roč. 49, č. SI, s. 39-40. ISSN 1469-8986.
Jandačková, V. K., Paulík, K. a Steptoe, A. The impact of unemployment on heart rate variability: The evidence from the Czech Republic. Biological Psychology. 2012, roč. 91, s. 238-244. ISSN 0301-0511.
Jandačková, V. K. Variabilita srdeční frekvence u nezaměstnaných mužů a žen. 2012.
Jandačková, V. K. Reliabilita měření variability srdeční frekvence u nezaměstnaných mužů.
Jandačková, V. K. Reliabilita měření variability srdeční frekvence u nezaměstnaných mužů. In: Psychologické dny V Olomouci. Olomouc. 2010.
Jandačková, V. K. Vliv psychiky na činnost autonomního nervového systému. In: V. mezinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práca. Nitra: Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře, 2010. Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře, 2010. s. 138-144. ISBN 978-80-8094-699-9.
Jandačková, V. K. Výzkumné a praktické využití metody měření variability srdeční frekvence: Čaníková, R., Houdková, L. (Eds.). In: II. Česko-slovenská konference doktorandů oborů pomáhajících profesí. Ostrava: Filosofická fakulta Ostravské Univerzity, 2010. Filosofická fakulta Ostravské Univerzity, 2010. s. 167-178. ISBN 978-80-7368-782-3.


AutorNázev práceTypRok
Vašendová VeronikaVliv transkutánní vagové stimulace na paměť´- pilotní studiediplomová 2019 
Lieskovská DanielaOsobnost Typu D (distresovaná osobnost) a variabilita srdeční frekvencediplomová 2017 
Stonavský MartinPohybová aktivita a variabilita srdeční frekvencediplomová 2017 
Válková ZuzanaZdravý/nezdravý životní styl a míra vnímaného stresudiplomová 2017 
Chovancová KarolínaPrevalence syndromu nemocných budov a rizikové faktory u zaměstnanců Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravědiplomová 2015 
Hrbáčková LuciePoruchy spánku u pracovníků ve směnném provozudiplomová 2015 
Karasová SabinaSouvislost mezi životním stylem a vnímaným stresem u pracovníků směnného provozudiplomová 2015 
Vajdová EvaUžívání návykových látek u zdravotnických pracovníků ve vybraném zdravotnickém zařízenídiplomová 2015 
Vozničková AnetaMotivace k výkonu studentů Lékařské fakulty Ostravské Univerzitydiplomová 2014 
Kimlová JekatěrinaSyndrom vyhoření a životní spokojenost učitelů středních školdiplomová 2013 
Schinzelová HanaPracovní zátěž zdravotních sester a kvalita života (štěstí a optimismus)diplomová 2013 
Létavková TerezaAutonomní nervový systém a vnímaný stresbakalářská 2019 
Janek NikodémTranskutánní vagová nervová stimulace - možnosti využití ve výzkumu a v klinické praxibakalářská 2018 
Dostálová DagmarDůsledky dlouhodobého užívání hormonální antikoncepce na zdraví ženbakalářská 2016 
Hermanová BarbaraPohybová aktivita a míra vnímaného stresubakalářská 2015 
Kissová LucieSocioekonomický status a variabilita srdeční frekvence u dospělých jedinců z Moravskoslezského krajebakalářská 2015 
Sobková AnežkaVliv získání práce na variabilitu srdeční frekvence u původně nezaměstnaných jedinců-pilotní studie (experiment)bakalářská 2015 
Stonavský MartinSouvislost mezi aktivním kouřením a variabilitou srdeční frekvence u dospělých jedinců z MSKbakalářská 2015 
Kichnerová AdélaSouvislost mezi kouřením a životní spokojenostibakalářská 2014 
Kramarzová VeronikaKouření a stresbakalářská 2014 
Vašutová EllenVliv pohybové aktivity na vnímání stresubakalářská 2014 
Chlupová PavlaŽivotní spokojenost dětí v období manželské či partnerské krize jejich rodičůbakalářská 2013 
Chovancová KarolínaVliv pohybové aktivity na životní spokojenostbakalářská 2013 
Karasová SabinaVliv socioekonomického statusu na životní spokojenostbakalářská 2013 
Potyšová MartinaNezaměstnanost a využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Karvinábakalářská 2013 
Adamová LucieŽivotní spokojenostbakalářská 2012 
Jedličková AlenaPříčiny nezaměstnanosti absolventů v okrese Jeseníkbakalářská 2012 
Mynář RadimŽivotní spokojenost sociálních pracovníků Probační a mediční službybakalářská 2012 


Vliv (dys)funkce autonomního nervového systému na kognici a kognitivní pokles: longitudinální hodnocení
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelJuniorský projekt GA ČR
Stavřešený
Souvislost mezi srdeční autonomní modulací a psychologickými faktory se zvláštním zaměřením na úbytek kognitivních schopností - 10ti leté sledování v populační kohortové studii
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aktivní účast na mezinárodní konferenci v USA s oceněním Young Investigator Colloquium Award
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období2/2016 - 12/2016
PoskytovatelÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Dlouhodobé změny autonomní činnosti srdce v procesu stárnutí v závislosti na psychosociálhních faktorech a faktorech životního stylu - longitudinální populační kohortová studie
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metodologie epidemiologického výzkumu
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vliv nezaměstnanosti a opětovného získání placené práce na činnost autonomního nervového systému - dlouhodobá studie
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub