Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Id projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období11/2016 - 10/2019
PoskytovatelDěkanát PřF, Proděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Anotace

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.