Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi
Id projektuCZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002729
Hlavní řešitelMgr. Štěpán Ripka, Ph.D.
Období4/2016 - 8/2018
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Operační program Zaměstnanost (OP Z)
Stavřešený
AnotaceCílové skupiny: Rodiny s dětmi ohrožené bezdomovectvím. Sociální a metodičtí pracovníci magistrátu a partnerské neziskové organizace. Předpokládané dopady projektu: Stabilita bydlení a vyšší kvalita života u většiny podpořených rodin. Návrat dětí z ústavní péče. Zlepšení školní docházky dětí. Zvýšená zaměstnatelnost. Snižování zadluženosti. Úspora veřejných prostředků. Zvýší se zkušenost a kapacita pracovníků sociálního odboru. Brno se stane vzorem pro lokální i národní politiku sociálního bydlení.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.