OU

Štěpán Ripka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro podporu projektů
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Černá, E., Ripka, Š. a Bartošová, I. Analýza výchozího stavu účastníků z cílové skupiny: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). 2018.
Černá, E., Bartošová, I., Ferencová, M., Fialík, A., Freund, M., Giňová, M., Janeček, D., Kopšo, L., Kubala, P., Lesák, V., Milota, J., Novák, K., Ripka, Š. a Staněk, R. Metodika inovačního řešení "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)". 2018.
Černá, E., Ripka, Š. a Bartošová, I. Průběžná evaluační zpráva 1 Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). 2018.
Ripka, Š., Černá, E., Kubala, P. a Staněk, R. Průběžná evaluační zpráva 2 Dopady zabydlení po šesti měsících od nastěhování. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). 2018.
Ripka, Š., Černá, E. a Kubala, P. Závěrečná evaluační zpráva / Analýza cílového stavu. Dopady zabydlení po 12 měsících od nastěhování "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)". 2018.
Ripka, Š., Mikulec, M. a Snopek, J. Bezdomovectví a vyloučení z bydlení v České republice. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení : analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 113-147. ISBN 978-80-7464-852-6.
Ripka, Š., Pospíšil, F. a Ort, J. Bezpečnost a sekuritizace Romů v České republice. 2016.
Ripka, Š. "Do You Want to Have Fellowship With Us?" Kinship and Conversions of Roma to Charismatic Christianity. Romani Studies. 2016, ISSN 1528-0748.
Kanioková, M., Ripka, Š. a Snopek, J. Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců. Východiska, zahraniční praxe, doporučení a strategie.. 2016.
Ripka, Š. Being "one of them": Hierarchy and institutionalisation of charisma of an ethnic pastor in a Romani congregation. SOC COMPASS. 2015, roč. 62, s. 147-158. ISSN 0037-7686.
Ripka, Š. RCT proposal of housing first for homeless families in Brno. In: EUROPEAN RESEARCH CONFERENCE Families, Housing and Homelessness. Dublin. 2015.


Nenalezen žádný záznam.Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi
Hlavní řešitelMgr. Štěpán Ripka, Ph.D.
Období4/2016 - 8/2018
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Operační program Zaměstnanost (OP Z)
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub