Interní grantová soutěž DGC pro studenty doktorského studia na OU

Studentská grantová soutěž DGC podporuje zvýšení kvality a efektivnosti vědecké, výzkumné a umělecké práce Ph.D. studentů na Ostravské univerzitě, rozvoj interdisciplinarity vědních oborů v doktorském studiu, publikování výsledků a navazování mezinárodní spolupráce.

Cílem soutěže je zkvalitnění přípravy studentů postgraduálního studia Ostravské univerzity na výkon vědecké a výzkumné činnosti se zaměřením nejen na podporu kvality badatelských výstupů, ale také na navýšení kompetencí studentů v oblasti samotného procesu získání a úspěšného řešení grantových projektů, projektového managementu a jazykových kompetencí.

Výzvy s uvedením alokace a harmonogramu aktuálního kola vyhlašuje rektor OU v souladu s interním opatřením k pravidlům studentské grantové soutěže DGC.

Podrobnější informace k soutěži


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2021