Hodnocení žádostí interní grantové soutěže DGC v roce 2021

Ke konci června 2021 bylo úspěšně ukončeno vyhodnocení 26ti žádostí o grant podaných Ph.D. studenty OU v rámci interní grantové soutěže DGC.

Předložené žádosti o grant, které prošly kontrolou formálních náležitostí, byly hodnoceny externími hodnotiteli a posouzeny Hodnoticími panely dvou vědních oblastí.

Díky množství předložených kvalitních projektů byla již v tomto 1. kole rozdělena celková alokace dotačního titulu OP VVV mezi 13 vítězných grantů, které od září vstupují do další fáze – realizace.

Všem účastníkům děkujeme za aktivní zapojení do soutěže. Podpořeným žadatelům, příjemcům dotační podpory, gratulujeme a přejeme úspěch v realizaci svých vlastních projektů!

Podrobnější informace k soutěži.


Logo


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 08. 2021