Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků výzkum, prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Rektor OU v souladu s interní směrnicí/interním opatřením k zásadám studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu vyhlašuje soutěž pro každý kalendářní rok v oblasti podpory grantových projektů specifického výzkumu v okruzích, ve kterých OU má akreditované doktorské a magisterské studijní programy.

Cílem podpory je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2018


Vyhlášení soutěže o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2024

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Vyhlášení soutěže o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2023

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Vyhlášení soutěže o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2022

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Vyhlášení soutěže o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2021

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Vyhlášení soutěže o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2020

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Vyhlášení soutěže o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2019

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Vyhlášení soutěže o podporu grantových projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2018

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Harmonogramy SGS

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Slovní vyhodnocení projektů SGS

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Výsledky soutěže o podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Rozhodnutí rektora Ostravské univerzity v Ostravě o přidělení finanční podpory pro projekty studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu.
Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Zásady studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu

Aktualizovaná verze dokumentů dle požadavků MŠMT.
Směrnice rektora 196/2013 a příslušné přílohy.
Opatření rektora č. 11/2017 a příslušné přílohy.
Opatření rektora č. 115/2020 a příslušné přílohy.
Opatření rektora č. 181/2022 a příslušné přílohy.
Opatření rektora č. 220/2023 a příslušné přílohy.