Koncerty Fakulty umění 30 LET SPOLU

Pětice komorních koncertů k poctě pěti osobností, které stály za vznikem hudební části Fakulty umění, a nakonec také pět různých nástrojů, které budou koncertům dominovat. Tak můžete s Fakultou umění oslavit 30. výročí Ostravské univerzity.

Smyslem rozsáhlého projektu s názvem 30 LET SPOLU, kterého se zúčastní špičkoví hudebníci, má být poděkování profesorům Rudolfu Bernatíkovi a Janu Hališkovi, docentovi Valtru Vítkovi, docentce Drahomíře Míčkové a také vzpomínka na profesora Zdeňka Golu. Tito hudebníci se zasloužili o to, aby vznikla, tehdy ještě oficiálně pod záštitou Pedagogické fakulty, hudební část Fakulty umění, která se v průběhu 30 let stala samostatnou a veřejně uznávanou částí univerzity.

Každý z koncertů bude unikátní svou profilací na konkrétní nástroje, které navíc vždy charakterizují osobnost, pro kterou se koncert odehraje.

Mohli jste se zúčastnit

Koncert k poctě profesora Rudolfa Bernatíka

První koncert, věnovaný Rudolfu Bernatíkovi, byl klavírní a vystoupili na něm klavíristé Ivo Kahánek, Martin Kasík, Lukáš Michel, Eliška Novotná, Jana Vondráčková a Alexandr Starý. Celý záznam koncertu můžete shlédnout na YouTube. Prohlédněte si fotogalerii z koncertu. Můžete si také přečíst recenzi.

Profesor Bernatík je emeritním děkanem Pedagogické fakulty OU, na které v roce 1991 založil Umělecko-Pedagogickou katedru, předchůdce hudební části FU. Skvělých a nyní známých klavíristů prošlo Fakultou umění za celá léta mnoho, například Lukáš Vondráček, klavírista, který díky svému nadání na fakultě studoval už jako dospívající chlapec a nyní působí v USA.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Koncert k poctě profesora Jana Hališky

Koncert věnovaný Janu Hališkovi, jednomu ze zakladatelů Fakulty umění, violoncellistovi, pedagogovi a bývalému dlouholetému řediteli Janáčkovy filharmonie. Účinkovali Eliška Novotná, Karel Dohnal, Eva Dřízgová-Jirušová, Michal Bárta, Jiří Hanouse, Judita Šprochová, Tomáš Svozil a Vlasta Hanousková. Prohlédněte si fotogalerii z koncertu.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Koncert k poctě docenta Valtra Vítka

V pořadí třetí koncert v rámci oslav 30 let vzniku Ostravské univerzity a hudební části Fakulty umění. Klarinetové legendě docentu Valtru Vítkovi přišlo pogratulovat bezmála 20 interpretů. Dramaturgii koncertu si tentokráte vzala pod patronát Katedra dechových nástrojů, jejíž pedagogové také na koncertu vystoupili. Doplnili je rovněž studenti a také absolventi klarinetové třídy docenta Vítka.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Koncert k poctě docentky Drahomíry Míčkové

V pořadí čtvrtý koncert z cyklu 30 LET SPOLU, který oslavuje 30 výročí založení Ostravské univerzity a hudební části Fakulty umění, byl věnován docentce Drahomíře Míčkové, která osmnáct let vedla Katedru sólového zpěvu. Mezi účinkujícími byly hned dvě její bývalé studentky, mezzosopranistka Marta Infante, která se dnes řadí mezi nejvyhledávanější interpretky takzvané staré hudby a Barbora Baranová, která se věnuje interpretaci jidiš písní a byla dlouholetou členkou a sólistkou vokálního souboru Adash. Na koncertu vystoupila také operní pěvkyně a dvojnásobná držitelka Ceny Thálie Eva Dřízgová-Jirušová.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Vzpomínkový koncert k poctě profesora Zdeňka Goly

Koncertní řadu s názvem „30 LET SPOLU“ jsme zakončili koncertem na památku profesora Zdeňka Goly, který nás bohužel opustil koncem roku 2021. Pan profesor Zdeněk Gola byl jedním ze zakladatelů hudební části Fakulty umění, který učil generace houslistů počínaje Vítězslavem Kuzníkem až po současného koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičku, který na koncertě také vystoupil.

Dalšími interprety byli Alena Mazgajová Čechová, Miloslav Jelínek, Marcela Jelínková, Petr Maceček, Ellen Klodová a Alexandr Starý.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookiesZveřejněno / aktualizováno: 21. 06. 2022