Kandidátní listina pro volbu rektora OU na období 2023-2027

Volební komise Akademického senátu Ostravské univerzity pro volbu rektora Ostravské univerzity sestavila na svém zasedání dne 21. listopadu 2022 kandidátní listinu pro volbu rektora OU, a to v souladu s jednacím řádem AS OU.

Seznam kandidátů je zveřejněn dle abecedního pořadí jejich příjmení. Součástí kandidátní listiny jsou přílohy stanovené jednacím řádem AS OU, a to:

  • profesní životopis kandidáta
  • volební program kandidáta
  • seznam akademických pracovníků, kteří platně udělili podporu jednotlivým kandidátům.

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.


Doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.


Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.


Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
předsedkyně volební komise


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2022