Struktura týmu a a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

  1. Výzkum vlivů environmentálních (zejména vlivu znečištěného ovzduší) a vlivů životního stylu na zdraví a zdravé stárnutí populace;
  2. Výzkum vlivu životního stylu a environmentálních faktorů u mladší generace (především matky s dětmi);
  3. Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant zdraví;
  4. Výzkum molekulárně biologických aspektů civilizačních onemocnění se zaměřením na onemocnění kardiovaskulárního systému;
  5. Výzkum vlivu fyzikálních faktorů (hluk, elektrická a magnetická pole a neionizující záření) na populaci.

Struktura vědeckého týmu:

Garant HSV:

RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Vedoucí týmů (senior researchers)

MUDr. Radim Šrám, DrSc.
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D.
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Kompletní personální složení Centra epidemiologického výzkumu


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 02. 2022