Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Radim Šrám


titul, jméno, příjmení:MUDr. Radim Šrám, DrSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:vědecký konzultant
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:

Vzdělání

1958 – 1964
Lékařská fakulta UK, Praha
1954 – 1957
JSŠ Praha 4
 

Kvalifikace

1978
Dr.Sc., Univerzita Karlova, Praha
1970
C.Sc., ČSAV, Praha
1964
MUDr.
 

Zaměstnání, praxe

2018
koordinátor projektu HAIE, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
2017
vědecký pracovník Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha
2003 – 2016
vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny, AV ČR, v.v.i., Praha
1991 – 2002
vedoucí Laboratoře genetické ekotoxikologie, spol. pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a ÚEM AV ČR
1982 – 1991
vedoucí oddělení biologické psychiatrie, Výzkumný ústav psychiatrický, Praha
1964 – 1982
vedoucí Laboratoře genetiky a Národní laboratoře pro genotoxicitu, Institut hygieny a epidemiologie, Praha
 

Odborné zaměření

Molekulární epidemiologie, biomarkery expozice, účinku a vnímavosti k mutagenům a karcinogenům, vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví.
Dlouholeté zkušenosti s prováděním studií zabývajících se zdravím ve vztahu k životnímu prostředí, zejména v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie.
V období 1964-1982 zaměřena na oblast mutagenezy zevním prostředím, studium genotoxicity na savčích modelech a lidské populaci. Výrazně se podílel na vytvoření systému laboratoří genotoxikologie v rámci hygienické služby. V letech 1982-1991 pracoval v oblasti ekologické genetiky a dále se zabýval účinky antioxidantů v procesu stárnutí a duševních chorob. Od r.1990 studoval vliv mykotoxinů na genetické poškození u horníků uranových dolů.
V letech 1991-2013 byl řešitelem řady národních i mezinárodních projektů (EU, US EPA, HEI). Založení a koordinace "Programu Teplice" (Teplice I 1991-1996, Teplice II 1997-2000, Program "Znečištění ovzduší a zdraví"), významného vědeckého projektu zabývajícího se vlivy znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. Cílem těchto výzkumných studií bylo zjistit vliv znečištění životního prostředí, v prvé řadě ovzduší, na zdravotní stav populace v pánevních oblastech a v Praze. Studium se soustředilo na analýzu dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, výsledků těhotenství, úmrtnosti a vzniku nádorových onemocnění. Program byl řešen úzké spolupráci s US Environmental Protection Agency (US EPA). K jeho plnění se v České republice spojilo 20 pracovišť, zejména okresních a krajských hygienických stanic ze severních, středních a jižních Čech, výzkumných ústavů a univerzit.
Od r. 2008 koordinoval také rozsáhlý výzkum znečištění ovzduší na Ostravsku, který byl zaměřen jak na hodnocení vlivu znečištění ostravského ovzduší na zdravotní stav populace, zejména dětí, tak na studium genotoxicity látek přítomných v ovzduší Ostravska a jejich škodlivé účinky na genetický materiál.
Zúčastnil se řady výzkumných projektů EU: PHARE, EXPOLIS, EXPAH, INTARESE, AIRNET, CancerRiskBiomarkers, ChildrenGenoNetwork, PINCHE, ENVIRISK, CITI-SENSE.
Publikoval více než 300 článků v recenzovaných odborných časopisech. (Celkový počet publikací s IF 285, celkový počet citací = 6815, HI = 48)
 

Akademické funkce a členství v orgánech

Je členem několika národních poradních orgánů dohlížejících na kvalitu životního prostředí a zdraví (RVUR, KŽP AV ČR, místopředseda VR MŽP). Z hlediska konsiliárních činností je expertem WHO (WHO-Europe, WHO-IPCS), kde se podílí na přípravě materiálů o vlivu znečištěného ovzduší na genetický materiál dětí), opakovaně pracoval jako hodnotitel návrhů projektů pro EC DG Research, 2006-2012 člen komise MŠMT ČR hodnotící výzkumné závěry.
 

Ocenění

Stříbrná medaile J.G.Mendela (ČSAV 1989), Fritz Sobels Award (European Environmental Mutagen Society 2000), ocenění "Česká hlava" (AV ČR 2008), Cena ministra životního prostředí ČR (2008), čestná oborová medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicinských vědách (AV ČR 2013), Alexander Hollaender Award (Environmental Mutagenesis and Genomics Society 2017).
Čestný předseda Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Čs. Biologické společnosti.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
místopředseda Vědecké rady MŽP ČR
2017
Journal of Applied Biomedicine - redakční rada
2004 – dosud
člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj
2004 – 2014
chairman, Molecular Epidemiology Group, Environmental Mutagen Society
2003 – 2017
člen Vědecké rady MŽP ČR
2002 – 2016
International Journal of Hygiene and Environmental Health - redakční rada
2001 – dosud
předseda Komise pro životní prostředí AV ČR
1999 – 2005
Cancer Epidemiol., Biomarkers & Prevention - redakční rada
1996 – 2005
Japan Journal of Cancer Research - redakční rada
1994 – 2005
Environmental Health Perspectives - redakční rada
1993 – 1995
President, European Environmental Mutagen Society (EEMS)
1991 – 1993
Vice-President, European Environmental Mutagen Society (EEMS)
1978 – 1982
Mutation Research - redakční rada
1972 – 1999
předseda, Společnost pro mutagenezu zevním prostředím Čs. biologické společnosti
1970
člen, European Environmental Mutagen Society
1969
člen, Environmental Mutagen Society (EMS)
 

Působení v zahraničí

15. 10. 1968 – 30. 11. 1969
výzk. pracovník, Dept. of Genetics, University of Edinburgh, U.K. (prof.C.Auerbach)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


Evaluation of Fine and Ultrafine Particles Proportion in Airborne Dust in an Industrial Area
Ondřej Machaczka, Vítězslav Jiřík, V. Brezinova, Adéla Vrtková, H. Miturova, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová, Hana Šlachtová, G. Siemiatkowski, L. Osrodka, Radim Šrám ... další autoři
Rok: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Lifetime Carcinogenic Risk Proportions from Inhalation Exposures in Industrial and Non-Industrial Regions
Vítězslav Jiřík, Ladislav Tomasek, Ivana Fojtikova, Tomáš Janoš, Markéta Stanovská, Pavlína Guňková, Andrea Dalecká, Adela Vrtkova, Radim Šrám ... další autoři
Rok: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Air pollution and molecular changes in age-related diseases
Barbara Hermanová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout, Radim Šrám ... další autoři
Rok: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH
článek v odborném periodiku

BIOMECHANICS IN THE 4HAIE STUDY: AIR POLLUTION AND MUSCULOSKELETAL HEALTH - AN UPDATE
Daniel Jandačka, Jaroslav Uchytil, David Zahradník, Roman Farana, Dominik Vilímek, Jiří Skýpala, Jan Urbaczka, Jan Plešek, Adam Motyka, Denisa Blaschová, Gabriela Beinhauerová, Markéta Rygelová, Pavel Brtva, Zuzana Golembiovská, Klára Balážová, Jan Malůš, Veronika Horká, Julia Freedman Silvernail, Gareth Irwin, Miika T Nieminen, Victor Casula, Vlado Juras, Miloš Golian, Steriani Elavsky, Lenka Knapová, Radim Šrám, Joseph Hamill ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

Regular running in an air-polluted environment: physiological and anthropometric protocol for a prospective cohort study (Healthy Aging in Industrial Environment Study - Program 4)
Lukáš Cipryan, Petr Kutáč, Tomáš Dostál, Matthew Robert Zimmermann, Miroslav Krajcigr, Vera Kristýna Jandačková, Radim Šrám, Daniel Jandačka, Peter Hofmann ... další autoři
Rok: 2020, BMJ Open
článek v odborném periodiku

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ - ZAHÁJENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Hana Šlachtová, Dagmar Skýbová, Andrea Dalecká, Vera Kristýna Jandačková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík, Daniel Jandačka, Steriani Elavsky, Jan Topinka, Jiří Rubeš, Radim Šrám ... další autoři
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vliv životního prostředí na vývoj dětí
Radim Šrám, V. Veleminsky
Rok: 2018, Pediatrie pro Praxi
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Healthy Aging in Industrial Environment
Hlavní řešitelMUDr. Radim Šrám, DrSc.
Období2/2018 - 11/2022
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub