Geomorfologie, přírodní hrozby a environmentální změny - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

  1. Sesuvy
  2. Dendrogeomorfologie
  3. Fluviální geomorfologie
  4. Geoekologie, kvartér

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022