Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jan Lenart

Jan Lenart

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 209, budova L
funkce:
obor činnosti:svahové deformace, speleologie, karsologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2306
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/jan-lenart

Vzdělání

2010 – 2013Ph.D., Ostravská univerzita, Environmentální geografie
2008 – 2010Mgr., Ostravská univerzita, Ochrana a tvorba krajiny
2005 – 2008Bc., Ostravská univerzita, Ochrana a tvorba krajiny
2001 – 2005Gymnázium, Matiční gymnázium Ostrava

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – dosudOstravská univerzita

Odborné zaměření

Geomorfologie
Speleologie
Krajinné geoekosystémy
Stará důlní díla a montánní krajina

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

International Commision on Pseudokarst of the UIS (od 2015)
Česká asociace geomorfologů (od 2013)
Česká speleologická společnost (od 2010)


Vybrané publikace

Tábořík, P., Lenart, J., Blecha, V., Vilhelm, J. a Turský, O. Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians). Geomorphology. 2017, č. 2017, s. 59-70. ISSN 0169-555X.
Lenart, J., Schuchová, K. a Steblová, K. Geneze a vývoj Matějovické jeskyně v Amalínské vrchovině na Osoblažsku. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, č. 49, s. 129-136. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Šesták, L. Gravitační posuny skalních bloků ve flyšových Karpatech. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, roč. 49, s. 239-246. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Smutková, E. Kontaminace území Chráněné krajinné oblasti Beskydy pevným antropogenním odpadem. Acta Musei Beskidensis. 2016, č. 8, s. 1-9. ISSN 1803-960X.
Miklín, J. a Lenart, J. Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 1104-1111. ISSN 1744-5647.
Lenart, J. Morphological patterns of crevice-type caves in sedimentary rocks of the Outer Western Carpathians (Czech Republic). J CAVE KARST STUD. 2015, č. 77, s. 165-176. ISSN 1090-6924.
Lenart, J., Pánek, T. a Dušek, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 204, s. 459-476. ISSN 0169-555X.
Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland and Slovakia. AUC Geographica. 2013, roč. 38, č. 38, s. 35-50. ISSN 0300-5402.
Pánek, T., Šilhán, K., TÁBOŘÍK, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašičková, L. a Pazdur, A. Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2011, č. 130, s. 352-364. ISSN 0169-555X.

Všechny publikace

SCHUCHOVÁ, K. a Lenart, J. The problem of abandoned mines - only hazards? A case study from the Nízký Jeseník Upland (Czech). In: Hypogea - Proceeding of international congress of speleology in artifical cavities: Hypogea 2019-05-20 Dobrich. s. 186-190. ISBN 978-619-7526-01-1.
Pánek, T., Lenart, J., Hradecký, J., Hercman, H., Braucher, R., Šilhán, K. a Škarpich, V. Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea. QUATERNARY SCI REV. 2018, 1 February(181), s. 76-92. ISSN 0277-3791.
Pánek, T., Korup, O., Lenart, J., Hradecký, J. a Břežný, M. Giant landslides in the foreland of the Patagonian Ice Sheet. QUATERNARY SCI REV. 2018, 194(15 August), s. 39-54. ISSN 0277-3791.
Schuchová, K. a Lenart, J. Retence povodňových vod starými důlními díly: Retence povodňových vod starými důlními díly. Geografické rozhledy. 2018, č. 27, s. 34-37.
Břežný, M., Pánek, T., Lenart, J., Grygar, R., Tábořík, P. a McColl, S. Sackung and enigmatic mass movement folds on a structurally-controlled mountain ridge. Geomorphology. 2018, 322(Prosinec), s. 175-187. ISSN 0169555X.
Lenart, J., Kašing, M., Tábořík, P., Piotrowska, N. a Pawlyta, J. The Cyrilka cave-the longest crevice-type cave in Czechia: structural controls, genesis, and age. International Journal of Speleology. 2018, 47(3), s. 379-392. ISSN 0392-6672.
Lenart, J. a Kupka, J. The fauna and exploration of the Cyrilka crevice-type cave. Acta Musei Beskidensis. 2018, č. 10, s. 1-11. ISSN 1803-960X.
Břežný, M., Pánek, T., Lenart, J., Zondervan, A. a Braucher, R. 10Be dating reveals pronounced Mid-to Late Holocene activity of deep-seated landslides in the highest part of the Czech Flysch Carpathians. QUATERNARY SCI REV. 2018, 195(1.9.2018), s. 180-194. ISSN 0277-3791.
Lenart, J., Tichavský, R., Večeřa, J., Kapustová, V. a Šilhán, K. Genesis and geomorphic evolution of the Velké pinky stopes in the Zlatohorská Highlands, Eastern Sudetes. GEOMORPHOLOGY. 2017, č. 296, s. 91-103. ISSN 0169-555X.
SCHUCHOVÁ, K. a Lenart, J. Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic. In: Česká asociace geomorfologů (ČAG). Pec pod Sněžkou: Ostravská univerzita. 2017.
Schuchová, K. a Lenart, J. Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic. In: 10th Geosymposium of Young Researchers ?Silesia 2017?: 10th Geosymposium of Young Researchers ?Silesia 2017? 2017-09-21 Zabrze.
Schuchová, K. a Lenart, J. Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic. In: 10th Geosymposium of Young Researchers ?Silesia 2017?. Zabrze: Ostravská univerzita. 2017.
Tábořík, P., Lenart, J., Blecha, V., Vilhelm, J. a Turský, O. Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians). Geomorphology. 2017, č. 2017, s. 59-70. ISSN 0169-555X.
Lenart, J. Kamenné stoly, jejich predispozice a geneze. Zprávy o geologických výzkumech. 2017, č. 50, s. 255-261. ISSN 2336-5757.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017. Pec pod Sněžkou. 2017.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 12-12.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predispozice a geneze rozsedlinových jeskyní v Labském dole v Krkonoších. Opera Corcontica. 2017, č. 54, s. 155-168. ISSN 0139-925X.
Lenart, J. a Miklín, J. Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 37-46. ISSN 1744-5647.
Schuchová, K. a Lenart, J. Retence povodňových vod starými důlními díly. In: České podzemí. Horní Blatná: Ostravská univerzita. 2017.
Lenart, J. Vliv historické těžby železných rud v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech na současný reliéf. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2017, č. 24, s. 21-27. ISSN 1212-6209.
Lenart, J., Schuchová, K. a Steblová, K. Geneze a vývoj Matějovické jeskyně v Amalínské vrchovině na Osoblažsku. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, č. 49, s. 129-136. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Šesták, L. Gravitační posuny skalních bloků ve flyšových Karpatech. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, roč. 49, s. 239-246. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Smutková, E. Kontaminace území Chráněné krajinné oblasti Beskydy pevným antropogenním odpadem. Acta Musei Beskidensis. 2016, č. 8, s. 1-9. ISSN 1803-960X.
Pánek, T. a Lenart, J. Landslide landscape of the Moravskoslezské Beskydy Mountains and their surroundings. In: Landscapes and landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 347-359. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27537-6.
Škarpich, V., Wagner, J., Lenart, J., Fedorowicz, J., Kotrla, P., Antonín, J., Kašing, M., Lasota, V. a Wagner, J. Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 2012 až 2015. In: Speleofórum 2016. Sloup. 2016.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, null. 18.4. - 29.4.2016. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Kapustová, V. a Lenart, J. State of geomorphological research in year 2016 - Book of abstracts. 2016.
Lenart, J. The Nízký Jeseník - Highland with Abandoned Deep Mines. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2016. s. 305-317. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Miklín, J. a Lenart, J. Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 1104-1111. ISSN 1744-5647.
Lenart, J. Morphological patterns of crevice-type caves in sedimentary rocks of the Outer Western Carpathians (Czech Republic). J CAVE KARST STUD. 2015, č. 77, s. 165-176. ISSN 1090-6924.
Lenart, J., Mižičová, H., Galia, T. a Škarpich, V. Příroda regionu Slezská brána. Šenov: Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, 2015. 86 s. ISBN 978-80-260-7373-4.
Lenart, J. THE CYRILKA CAVE: LONGEST CREVICE-TYPE CAVE IN CZECH REPUBLIC. In: Annual Conference of the Czech Association of Geomorphologists. Plzeň: ČAG. 2015.
Lenart, J. THE CYRILKA CAVE: LONGEST CREVICE-TYPE CAVE IN CZECH REPUBLIC. In: Role of Fieldwork in Geomorphology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 59-59. ISBN 978-80-261-0496-4.
Lenart, J. Collapses of the abandoned mines in the Nízký Jeseník Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. Teplice. 2014.
Lenart, J. Collapses of the abandoned mines in the Nízký Jeseník Mts.. In: Geomorfologický sborník 12. s. 51-51. ISBN 978-80-7414-712-8.
Lenart, J. a Pánek, T. Comments on "Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania" by L. Tîrlă and I. Vijulie, Geomorphology 197 (2013). GEOMORPHOLOGY. 2014, s. 90-95. ISSN 0169-555X.
Lenart, J., Pánek, T. a Dušek, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 204, s. 459-476. ISSN 0169-555X.
Lenart, J. Microforms in the crevice-type caves of the Outer Western Carpathians. In: Speleofórum. Sloup. 2014.
Tábořík, P., Lenart, J., Pánek, T., Turský, O., Blecha, V., Hanzelková, J. a Vilhelm, J. Multidisciplinary geophysical survey of deep-seated gravitational slope deformations (case studies from the flysch Outer Western Carpathians). s. 72-72. ISBN 978-80-7414-712-8.
Lenart, J. a Wagner, J. 13th International Symposium on Pseudokarst, Western Outer Carpathians, Czech Republic, 2015. IUS Pseudokarst Commission Newsletter. 2014, s. 38-41.
Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland and Slovakia. AUC Geographica. 2013, roč. 38, č. 38, s. 35-50. ISSN 0300-5402.
Lenart, J. Crevice-type rockslide caves and their relation to the slope deformations. In: IAG Paris. Paris. 2013.
Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type rockslide caves and their relation to the slope deformations. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 634-634.
Lenart, J. Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012. 2013, s. 313-315. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Pánek, T. Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians. In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Česká asociace geomorfologů, 2013. Česká asociace geomorfologů, 2013. s. 25-25. ISBN 978-80-86407-37-1.
Lenart, J. a Pánek, T. Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Hradecký, J., Pánek, T., Lenart, J., Smolková, V. a Stacke, V. Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine). In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Česká asociace geomorfologů, 2013. Česká asociace geomorfologů, 2013. s. 13-14. ISBN 978-80-86407-37-1.
Hradecký, J., Pánek, T., Smolková, V., Šilhán, K. a Lenart, J. Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 628-628.
Lenart, J., Wagner, J. a Škarpich, V. Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 1997 a 2012. In: Speleofórum. Česká speleologická společnost, 2013. s. 34-37. ISSN 1211-8397.
Lenart, J. a Pánek, T. Speleogenesis of crevice-type caves (Outer Western Carpathians). In: Geomorphologica Slovaca et Bohemica. Association of Slovak Geomorphologists on the SAS et al., 2013. s. 49-49. ISSN 1337-6799.
Lenart, J. THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS. In: 16th International congress of speleology. Brno. 2013.
Lenart, J. a Pánek, T. THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS. In: 16th International congress of speleology - Proceedings, Vol. 3. Česká speleologická společnost, 2013. s. 268-274. ISBN 978-80-87857-09-0.
Lenart, J. Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). Slovenský kras. 2012, roč. 50, s. 211-218. ISSN 0560-3137.
Lenart, J. Rozsedlinové jeskyně ve flyši Karpat. Geografické rozhledy. 2012, č. 22, s. 28-29. ISSN 1210-3004.
Lenart, J. a Pánek, T. The Kněhyně cave - an indicator of type, genesis and succession of slope movement (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech republic). In: Geomorfologický sborník 10. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 26-27. ISBN 978-80-260-1823-0.
Lenart, J. The Kněhyně cave - an indicator of type, genesis and succession of slope movement (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech republic). In: 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Wagner, J. a Lenart, J. V jeskyni Cyrilce překonána délka půl kilometru. Speleofórum. 2012, roč. 31, s. 53-57. ISSN 1211-8397.
Pánek, T., Šilhán, K., TÁBOŘÍK, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašičková, L. a Pazdur, A. Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2011, č. 130, s. 352-364. ISSN 0169-555X.
Lenart, J. Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Demänovská dolina: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 8. vedecká konferencia. 2011.
Lenart, J. Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). In: Aragonit 16/1-2. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, 2011. Správa slovenských jaskýň, 2011. s. 73-73. ISSN 1335-213X.
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Slope tectonics 2011. Vienna: Slope tectonics 2011. 2011.
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. 2011.
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Slope tectonics, elektr. sbor. abstr..
TÁBOŘÍK, P., Pánek, T., Lenart, J., Prokešová, R. a Medveďová, A. Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations. In: 1st International Workshop on Geoelectrical Monitoring 2011. Vienna: 1st International Workshop on Geoelectrical Monitoring. 2011.
Lenart, J. Poznámky k výskytu některých bezobratlých v rozsedlinových jeskyních flyše Vnějších Západních Karpat. Acta Musei Beskidensis. 2011, roč. 3, s. 49-54. ISSN 1803-960X.
Lenart, J. Příspěvek k poznání mikroklimatu Ledové jeskyně na Lukšinci v Moravskoslezských Beskydech. Speleofórum. 2011, roč. 30, s. 39-42. ISSN 1211-8397.
Lenart, J. Jeskyně v Ondrášově skále: kombinace krasu a pseudokrasu?. Speleo. 2010, č. 56, s. 8-10. ISSN 1213-4724.
KOMÁRKOVÁ, V., Lenart, J. a Pánek, T. Výzkum svahových deformací v povodí Satiny (Moravskoslezské Beskydy). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Ústrav geoniky AV ČR, v. v. i., oddělení environmentální geografie Brno, 2008. s. 23-24. ISBN 978-80-86407-39-5.


AutorNázev práceTypRok
Bílá JanaGeoekologická charakteristika starých důlních děl ve Veselském kopci u Oderdiplomová 2019 
Onderka MichalZatopené lomy Nízkého Jeseníkudiplomová 2019 
Smutková ErikaSoučasná kontaminace odpadky (littering) na vybraných plochách Moravskoslezského, Zlínského a Žilinského krajediplomová 2018 
Němec MichalGeomorfologie masívu Smrk v Moravskoslezských Beskydechdiplomová 2017 
Šesták LukášMikropohyby skalních bloků v sesuvných územích Vnějších Západních Karpatdiplomová 2016 
Kašing MartinMechanismus proudění vzduchu ve Velké Ondrášově jeskynidiplomová 2015 
Spathová MartinaGeologické zajímavosti kraje Vysočina - interaktivní výukový program pro střední školydiplomová 2014 
Suchánková VeronikaMINERALIZACE VE VYBRANÝCH MÍSTECH STARÝCH DŮLNÍCH DĚL NÍZKÉHO JESENÍKUbakalářská 2019 
Vážanová IngridVývoj závěrečných prací Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity do roku 2018bakalářská 2019 
Chalupka FilipAnalýza opracovanosti alochtonních sedimentů při průchodu jeskynním systémem Rudické propadání - Býčí skála (Moravský kras)bakalářská 2017 
Hradil PavelKamenné stoly jako indikátory svahových deformacíbakalářská 2017 
Bargl BořivojMapování přírodních hodnot regionu Slezská bránabakalářská 2016 
Bílá JanaPozůstatky po těžbě jílovitých břidlic jako krajinné prvkybakalářská 2016 
Farská MarieStará důlní díla - problém nebo historická památka?bakalářská 2016 
Fujaková StanislavaMapování možného výskytu nekrasových jeskyní v Turzovské vrchoviněbakalářská 2016 
Kiszová AnetaPodrobné topografické zaměření vybraných korytových segmentů toku Satiny (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2016 
Křiváková MichaelaDatabáze rozsedlinových jeskyní Vnějších Západních Karpat (II. etapa)bakalářská 2016 
Kucharczyk DanielGeomorfologie vybraných rozsedlinových jeskyní Vnějších Západních Karpatbakalářská 2016 
Smutková ErikaPříklady antropogenní kontaminace území CHKO Beskydybakalářská 2016 
Steblová KateřinaVznik Matějovické jeskyně u Osoblahybakalářská 2016 
Veličková BarboraVodopády Moravskoslezských Beskyd a okolíbakalářská 2016 
Kubiczková LenkaDatabáze jeskyní České části Vnějších Západních Karpat (1. etapa)bakalářská 2015 
Macurová TerezaGeomorfologie západního svahu Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2015 
Kočí Bartusková PetraVliv historické těžby v Podbeskydí na současné využití krajinybakalářská 2014 
Němec MichalGeomorfologická charakteristika údolí Odry mezi vrchy Čížovice a Stráž (Nízký Jeseník)bakalářská 2014 
Ščurek MatějRozsedlinové jeskyně České republikybakalářská 2014 
Šesták LukášGeomorfologie jeskyně Slámova sluj (Štramberský kras)bakalářská 2014 


Modernizace odborného knižního fondu na Katedře fyzické geografie a geoekologie
Hlavní řešitelRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Konzultace metod u odborníků v zahraničí vedoucí k inovaci fyzickogeografických předmětů a vedení závěrečných prací
Hlavní řešitelRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub