OU > Věda a tvůrčí činnost > Hlavní směry výzkumu

Ostravská univerzita

 • Obrázek

Proměny odborného diskurzu - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

 1. Nové textové druhy a žánry
 2. Proměny odborné terminologie
 3. Vývoj odborného jazyka

Vazba na doktorské studium: ano

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Akreditace habilitačních a profesorských řízení: ano

 • Německý jazyk

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi

Studenti doktorského studia

 • Mgr. Magdalena Hanusková
 • Mgr. Ondřej Procházka
 • Mgr. Edita Pelikánová
 • Mgr. Jitka Platovská


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub