Proměny odborného diskurzu - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

  1. Nové textové druhy a žánry
  2. Proměny odborné terminologie
  3. Vývoj odborného jazyka

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2022